ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המעוצה המקומית כוכב יאיר נגד שר הפנים :

פסק-דין בתיק בג"ץ 7741/17

לפני: כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט מ' מזוז

העותרת:
המעוצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל

נ ג ד

המשיבים:
1. שר הפנים

2. מנכ"ל משרד הפנים

3. ועדת החקירה הגיאוגרפית

4. המועצה האיזורית דרום השרון

5. הוועד המקומי צור יצחק

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים

בשם העותר:
עו"ד שחר בן עמי; עו"ד אורי הברמן

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופט מ' מזוז:

1. עניינה של העתירה בבקשת העותרת, המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל, כי "תבוטל סמכותה" של ועדת החקירה שמינה מנכ"ל משרד הפנים ביום 9.5.2017 לדון בשינוי מעמדו המוניציפאלי של הוועד המקומי צור יצחק למועצה מקומית או איחודו עם המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל.

2. ביום 16.9.2014 הורה מנכ"ל משרד הפנים דאז על הקמתה של ועדת חקירה לגבולות ולחלוקת הכנסות בין עיריית אלעד לבין המועצה האזורית דרום השרון והמועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל (להלן: הוועדה הראשונה). בין היתר נתבקשה הוועדה הראשונה לערוך חקירה בענין "שינוי תחום השיפוט בין המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל לבין המועצה האזורית דרום השרון ובדיקת האפשרות לאחד את היישוב צור יצחק, המשתייך למועצה האזורית דרום השרון, עם המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל".

בהמשך עודכן כתב מינוי הוועדה הראשונה, כך שנקבע כי עליה לבחון גם את שינוי המעמד המוניציפאלי של הוועד המקומי צור יצחק למועצה מקומית, וככל שתמליץ על שינוי כאמור, עליה לבחון את חלוקת ההכנסות בין המועצה האזורית דרום השרון לבין המועצה המקומית צור יצחק.

3. בחודש מאי 2016 הגישה הוועדה הראשונה את המלצותיה. בין היתר, המליצה הוועדה כי עד להגעה למיצוי יכולת הפיתוח של היישוב צור יצחק, אין מקום לבצע בו שינוי משמעותי בכל הנוגע למעמדו המוניציפאלי. עוד ציינה הוועדה כי החלופה של חיבור היישוב צור יצחק למועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל הינה חלופה שיש לה היתכנות, אך נדרשת בחינת סוגיית הסינרגיה בין היישובים, ועל כן החלופה של השארת המצב כמות שהוא הינה החלופה ה"פחות מזיקה" בשלב זה.

במכתב לשר הפנים מיום 28.9.2016 הציגה מנכ"לית משרד הפנים דאז את המלצותיה לאור מסקנות הוועדה הראשונה. באשר לסוגיית מעמדו המוניציפאלי של היישוב צור יצחק, ציינה המנכ"לית כי מדובר בסוגיה מורכבת, הנדרשת לבחינה במספר מישורים. עוד ציינה, כי במסגרת הוועדה הועלו מספר חלופות לפתרון, אשר מעיון בהמלצות הוועדה הראשונה נראה כי הבדיקה לגביהם טרם מוצתה. על כן הומלץ על ביצוע "עבודת מטה שעניינה בדיקה מקצועית ומעמיקה על ידי גורמי המקצוע במשרד הפנים, בדבר כל החלופות הנוגעות למעמדו של היישוב צור יצחק, בדגש על בחינת פתרונות אפשריים לסוגיות הכלכליות והתכנוניות שהועלו ולהביא בפני שר הפנים המלצה בעניין זה". ביום 6.10.2016 אימץ שר הפנים את המלצותיה של מנכ"לית משרד הפנים.

4. ביום 9.5.2017 הורה כאמור מנכ"ל משרד הפנים על הקמת ועדת חקירה חדשה (להלן: הוועדה השנייה). בין תפקידיה של הוועדה השנייה נכללה גם בחינה של סוגיית שינוי מעמדה המוניציפאלי של הוועד המקומי צור יצחק למועצה מקומית או איחודו עם המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל.

5. העותרת פנתה מספר פעמים לשר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר הוועדה השנייה בבקשה לבטל את ההחלטה להסמיך את הוועדה השנייה לדון בשינוי מעמדו המוניציפאלי של היישוב צור יצחק. פניות אלה לא נענו והוועדה החלה לדון בנושא בישיבותיה.

6. כעת מונחת לפנינו עתירתה של העותרת. לטענת העותרת, החלטת מנכ"ל משרד הפנים להסמיך את הוועדה השנייה להידרש לאותו ענין בו דנה הוועדה הראשונה מנוגדת להחלטת השר מיום 6.10.2016 לערוך עבודת מטה בנושא. עוד נטען כי ההחלטה למנות ועדת חקירה נוספת באותו ענין, פחות מתשעה חודשים לאחר שאימץ השר את המלצות מנכ"לית משרד הפנים, וכאשר אין כל שינוי נסיבות המצדיק את בחינת הנושא מחדש, לוקה בחוסר סבירות ומקימה חשש לקיומם של שיקולים זרים. בנוסף טוענת העותרת, כי הוועדה השנייה מתנהלת באופן תמוה, קובעת ישיבות תכופות ומסרבת לבקשת העותרת לארכה להכנת עמדותיה. העותרת מעלה גם טענות שונות לגופו של ענין - מדוע אין לאחד את היישוב צור יצחק עם המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל.

7. דין העתירה להידחות על הסף בהיותה עתירה מוקדמת. כידוע, בית משפט זה אינו נדרש לעתירות המוגשות לפני שהרשות קיבלה החלטה סופית לגוף הענין (ראו למשל, בג"ץ 3796/15 דוראד אנרגיה בע"מ נ' הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (12.7.2015)).

הוועדה השנייה נמצאת בתחילת דרכה. הוועדה צפויה לשמוע את כלל הגורמים הנוגעים בדבר ולגבש את המלצותיה - המלצות אשר אין בהן כשלעצמן כדי לשנות את מעמדו המוניציפאלי של היישוב צור יצחק. בשלב זה, טענות העותרת נגד איחודה עם היישוב צור יצחק מקומן להתברר בפני הוועדה.

רק לאחר שהוועדה תגבש את המלצותיה ותביאן בפני שר הפנים, יפעיל השר את שיקול דעתו, יבחן אם יש מקום לאמצן ויקבל החלטה בדבר עתיד מעמדו המוניציפאלי של היישוב צור יצחק. או אז תהא פתוחה דרכה של העותרת להשיג על החלטת השר, ככל שהדבר יידרש (בג"ץ 4049/12 מועצה אזורית ברנר נ' שר הפנים (19.2.2014)).

8. אשר על כן, העתירה נדחית. משלא נדרשה תגובת המשיבים, לא ייעשה צו להוצאות.

ניתן היום, ‏כ"ז בתשרי התשע"ח (‏17.10.2017).
מעורבים
תובע: המעוצה המקומית כוכב יאיר
נתבע: שר הפנים
שופט :
עורכי דין: