ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלאש 90 בע"מ נגד מועצה מקומית כאבול :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעים

1.פלאש 90 בע"מ
2.יוסי זליגר
ע"י ב"כ עוה"ד מתן שוק או דור נחמן

נגד

הנתבעת- שולחת ההודעה

מועצה מקומית כאבול
ע"י ב"כ עו"ד עמאד אלחאג'

נגד

הצד השלישי- מקבל ההודעה יוסף אבראהים

החלטה

כתב התביעה
1. ביום 27/07/16 הגישו התובעים תביעה כספית על סך של 80,000 ₪ כנגד הנתבעת בעילה של הפרת זכויות קניין רוחני של התובעת 1 על ידי פרסום תמונה שצולמה על ידי התובע 2, באתר האינטרנט של הנתבעת. הנתבעת הגישה ביום 23/08/1 6 כתב הגנה .

ההודעה לצד שלישי
2. ביום 05/09/16 שלחה הנתבעת, הודעה לצד שלישי כנגד מר יוסף אבראהים בנימוק כי הצד השלישי הוא המנהל, האחראי והמפעיל של אתר האינטרנט של הנתבעת. במסגרת הסכם ההתקשרות עמו הצד השלישי אחראי כלפי הנתבעת לכל עוולה שנעשתה במהלך עבודתו.

קדם המשפט
3. ביום 18/04/17 התקיים קדם משפט בתביעה, לפני כבוד השופט איל באומגרט .
בדיון הצהיר ב"כ הנתבעת:
"המצאתי את הודעת צד ג', עדכנתי גם את בא כוחו.
אגיש בקשה למתן פסק דין." ( ש'10-11 ע' 1 לפרוטו')

בתום הדיון, בסיפא להחלטתו קבע כבוד השופט באומגרט:
ככל שלא תוגש בקשה מתאימה למתן פסק דין נגד צד ג' או יסתבר שאין מסירה לצד ג' וזאת בתוך 7 ימים מהיום תימחק ההודעה לצד ג' ללא צורך בהחלטה נוספת. " ( ש'19-10 ע' 3 לפרוטו')
בקשה מס' 8 – בקשת התובעת למחיקת ההודעה לצד השלישי 4. הנתבעת לא פעלה על פי ההחלטה הנ"ל . לכן, ביום 27/04/17 הגישה התובעת בקשה מס' 8 במסגרתה ביקשה למחוק את ההודעה לצד השלישי ולחייב את הנתבעת בהוצאות ושכר טרחת עו" ד בגין הגשת בקשה זו.

5. בו ביום (27/04/17) ניתנה החלטת כבוד השופט באומגרט, לתגובת ב"כ שו לחת ההודעה בתוך 20 ימים. החלטה זו נצפתה על ידי ב"כ הנתבעת – שולחת ההודעה כבר ביום 03/05/17 . אולם למרות שהמועד האחרון להגשת התגובה חל ביום 23/05/17 לא הוגשה תגובה כלשהי, והמבקשת – התובעת לא עתרה למתן החלטה בבקשתה עקב אי הגשת תגובה .

בקשה מס' 13 בקשת הנתבעת –שולחת ההודעה
מתן פסק דין כנגד הצד השלישי בהיעדר הגנה
6. רק היום (08/10/17) במהלך ימי פגרת חג הסוכות, נזכרה הנתבעת להגיש בקשה מס' 13 בה עתרה למתן פסק דין כנגד הצד השלישי בהיעדר הגנה . בבקשה נטען כי ההודעה לצד השלישי נמסרה על ידי ב"כ הנתבעת, עו"ד אלחאג' כבר ביום 27/04/17 . יוער כי מעיון באישור המסירה עולה לכאורה כי זו נעשתה על ידי אדם אחר נציג המועצה.

מהו מועד המסירה הנכון לצד השלישי?
7. ב"כ הנתבעת הצהיר 2 הצהרות סותרות לגבי מועד המסירה לצד השלישי.
האחת, מועד המסירה היה בטרם קדם המשפט כך שניתן היה להגיש בקשה למתן פסק דין כנגד הצד השלישי, בהיעדר הגנה. ראה הצהרת ב"כ הנתבעת, בקדם המשפט שהתקיים ביום 18/04/17 לפני כבוד השופט באומגרט .:
"המצאתי את הודעת צד ג', עדכנתי גם את בא כוחו. אגיש בקשה למתן פסק דין."
( ש'10-11 ע' 1 לפרוטו').
השנייה, מועד המסירה היה 5 ימים לאחר מועד קדם המשפט , ביום 27/04/17 כפי שעולה מאישור המסירה שצורף לבקשה החדשה מהיום ( 08/10/17) .

8. מעבר לכך, בכל מקרה, המבקשת- שולחת ההודעה ,לא טרחה לפעול על פי החלטות שיפוטיות מפורשות שניתנו מפי כבוד השופט באומגרט, הן בתום קדם המשפט ביום 18/04/17 והן על פי ההחלטה מיום 27/04/17 בבקשה מס' 8 .

סוף דבר
9. לאור האמור לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה למתן פסק דין כנגד הצד השלישי בהעדר הגנה, נוכח מחדלי המבקשת-שולחת ההודעה אינני מחייב את הצד השלישי בהוצאות כלשהן. כמו כן, אני מורה על מחיקת ההודעה לצד השלישי.
פסיקת הוצאות לתובעת
10. התובעת הייתה צריכה לעקוב מיוזמתה אחר הנעשה בבקשתה מס' 8 ובהעדר תגובה לעתור למתן החלטה ולא לשבת באפס מעשה. בנסיבות אלו, אני פוסק לתובעת הוצאות מופחתות בגין בקשתה בסך של 500 ₪ בלבד שישולמו לה על ידי הנתבעת-שולחת ההודעה, בתוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה
11. הפרת החלטות שיפוטיות ברורות כאמור לעיל, אינה עניין של מה בכך שניתן לעבור עליו לסדר היום. החלטות בית המשפט אינן בגדר המלצות גרידא המסורות לשיקול דעתו של בעל דין הרשאי להחליט על פי שיקול דעתו אם לציית להן או חלילה להתעלם מהן.
לפיכך, בגין מחדליה , אני מחייב את הנתבעת – שולחת ההודעה, בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 1,000 ש"ח שישולמו אף הן בתוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

החלטה על הגשת הבהרה מטעם ב"כ הנתבעת – שולחת ההודעה 12. אני מורה לב"כ הנתבעת- שולחת ההודעה, עו"ד עאמד אלחאג' להגיש בתוך 15 ימים ממועד קבלת החלטה זו, תגובה בצירוף תצהיר בחתימתו ובה י בהיר את פשר הסתירה בין 2 הצהרותיו לגבי מועד המסירה לצד השלישי כפי שפורטו בסעיף 7 לעיל . כמו כן, יבהיר עו"ד אלחאג' את פשר הסתירה בין הצהרתו בסעיף 2 לבקשה החדשה שמסירת ההודעה לצד השלישי בוצעה על ידו במסירה אישית , לעומת אישור המסירה שצורף בו הוצהר כי המסירה בוצעה על ידי נציג הנתבעת מר יוסף פיבי.
בנוסף, ינמק עו"ד אלחאג' מדוע לא יפסקו כנגדו הוצאות אישיות בגין הצהרותיו הסותרות, לגבי מועד המסירה וזהות המוסר .

המזכירות תואיל להביא את התיק לעיוני למתן החלטה, לאחר הגשת תגובת ב"כ הנתבעת או בחלוף המועד להגשתה , לפי המועד המוקדם מביניהם.

המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ח תשרי תשע"ח, 08 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פלאש 90 בע"מ
נתבע: מועצה מקומית כאבול
שופט :
עורכי דין: