ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרים שועלי בנין והשקעות בע"מ נגד המועצה המקומית תל-מונד :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
כבוד השופט י' טירקל

המבקשת: אפרים שועלי בנין והשקעות בע"מ

נגד

המשיבה: המועצה המקומית תל-מונד

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל אביב-יפו בתיק בר"ע 200011/98 שניתנה
ביום 1.10.98 על ידי כבוד השופטת ה' גרסטל

בשם המבקשת: עו"ד מרדכי רז

בשם המשיבה: עו"ד בנימין חן

בבית המשפט העליון

פסק-דין

השופט י' טירקל:

1. סכסוך בין בעלות הדין התברר בבית משפט השלום בפתח תקווה והועבר בהסכמתן להכרעתו של בורר (עו"ד ח' אילת), שנתן פסק בוררות. המשיבה ביקשה לבטל את פסק הבוררות ואילו המבקשת ביקשה לאשרו. בית משפט השלום (כבוד השופטת נ' דסקין), בפסק דינו מיום 8.4.98, דחה את הבקשה לבטל את הפסק, הורה לתקנו ואישר אותו.

המשיבה ביקשה להרשות לה לערער על אחד בלבד מן הנושאים שנדונו בפסק דינו של בית משפט השלום, שענינו "טעות סופר במובן של טעות חשבונית", שלטענת המשיבה נפלה בפסק הדין. בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ה' גרסטל), בהחלטתו מיום 1.10.98, קיבל את הערעור. המבקשת ביקשה להרשות לה לערער. המשיבה השיבה על הבקשה לענין סמכותו של בית המשפט המחוזי לדון בבקשה להרשות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בדן יחיד, כפי שנצטוותה בהחלטת כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן מיום 1.12.98. מאוחר יותר השיבה על הבקשה לענין סמכותו של בית המשפט המחוזי לדון בבקשה להרשות ערעור כבערעור, בלי להחליט בשלב הראשון לדון בה כך, כפי שנצטוותה בהחלטתי מיום 12.1.99. לאחר עיון בבקשה ובתשובות החלטתי להעביר את הדיון למותב תלתא, ובמותב זה החלטנו לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

2. דין הערעור להתקבל.

הטעם לכך הוא, שהיה על בית המשפט המחוזי להחליט תחילה מה דינה של הבקשה להרשות ערעור: האם הוא דוחה את הבקשה, נותן רשות לערער או מעביר את הבקשה לדיון לפני הרכב רחב יותר (ראו תקנה 407 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-; להלן - "התקנות"). זאת לא עשה. כפי שמראה העיון בהחלטתו, לא נאמר בה דבר לענין זה, ובית המשפט עבר לדון בערעור לגופו והחליט לקבלו. ערעור המצריך נטילת רשות אין בית משפט שלערעור רשאי לדון בו אם לא ניתנה הרשות, ולפיכך אין ההחלטה שניתנה בערעור יכולה לעמוד.

שאלה נוספת שהעלו באי כוח בעלות הדין לפנינו היא אם היה בית המשפט המחוזי רשאי לדון בערעור - אם סבר שיש לתת רשות לערער - בדן יחיד או במותב תלתא. שאלה זאת לא נדונה בבית המשפט המחוזי - שכאמור, דן בערעור בדן יחיד מבלי לדון קודם בבקשה להרשות ערעור - כך שלא ניתנה לבעלות הדין הזדמנות לטעון לפניו בענין זה. ראוי שהשאלה תידון על ידי בית המשפט המחוזי, שאליו יוחזר הדיון בבקשה להרשות ערעור.

3. לפיכך תבוטל החלטתו של בית המשפט המחוזי והדיון יוחזר אליו על מנת שידון בדן יחיד בבקשה להרשות ערעור ויחליט לפי החלופות שבתקנה 407 לתקנות. כן ידון בשאלה, האם רשאי בית המשפט המחוזי לדון בערעור גופו - אם יחליט לתת רשות לערער, או אם יחליט לדון בבקשה כבערעור - בדן יחיד, או שעליו להעביר את הדיון בערעור למותב תלתא.

המשיבה תשלם למבקשת שכר טרחת עו"ד בסך 7,500.- ש"ח.

ניתן היום, ט"ו בשבט תשנ"ט (1.2.99).

המשנה לנשי פ ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98070630.M03


מעורבים
תובע: אפרים שועלי בנין והשקעות בע"מ
נתבע: המועצה המקומית תל-מונד
שופט :
עורכי דין: