ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רועי כץ נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת סיגל דומניץ סומך

התובע:
רועי כץ

נגד

הנתבעת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשת הנתבעת למתן רשות להתגונן.
רקע עובדתי וטיעוני הצדדים

התובע, יליד 1982, הגיש תביעתו זו בסדר דין מקוצר לקבלת תגמולי ביטוח בהתאם לביטוח נכות ואובדן כושר עבודה הקיים אצל הנתבעת. לכתב תביעתו צרף התובע הערכת נכות התומכת לטענתו .
בכתב התביעה נטען, כי ביום 6.3.16 נפל התובע מאופניו ונפגע בירך וקרסול ימין. נטען, כי בגין הפגיעה נעדר התובע תקופה ממושכת מעבודתו ונותרה לו נכות אורתופדית.
הנתבעת הגישה בקשת רשות להתגונן, במסגרתה טענה, בין היתר, כי התובע לא פנה לנתבעת טרם הגשת התביעה בהודעה על מקרה הביטוח ובבקשה לתשלום תגמולי ביטוח וכי הפעם הראשונה בה נודע לנתבעת על פגיעתו הנטענת של התובע הייתה עם קבלת התביעה. כן נטען, כי התובע לא הגיש חוות דעת רפואיות ערוכות כדין ולפיכך, לא הרים את הנטל הראיה להוכחת ענין שברפואה.
בנוסף נטען, כי הנטל להוכיח את טענותיו מוטל על התובע ועליו בלבד, לרבות הנטל להוכיח את טענותיו שברפואה ולרבות השאלה האם התובע ממלא אחר הגדרות הפוליסה על כל תנאיה וסייגיה.
התובע מתנגד לבקשה וטוען, כי הנתבעת מוזמנת לבדוק אותו על ידי מומחה מטעמה ולהציע פיצוי בהתאם לקביעתו כסכום שאינו שנוי במחלוקת.
דיון והכרעה
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, עיינתי בכתבי הטענות, בהערכה הרפואית שצירף התובע ובמסמכים הנלווים, באתי לידי מסקנה כי נכון לעשות שימוש בסמכותי ולדון בבקשה, מבלי לקיים דיון במעמד הצדדים.
שקלתי את טענות הצדדים ומכלול נסיבות העניין ובאתי לידי מסקנה כי דינה של הבקשה להתקבל. להלן טעמיי.
תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, מסמיכה את ביהמ"ש ליתן רשות להגן על יסוד הבקשה בלבד, או לדחותה, מטעמים מיוחדים שירשמו, ללא דיון במעמד הצדדים. ראה בעניין זה רע"א 1264/08 מונדר ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (27.4.2008).
סמכות זו מבוססת בין היתר על שיקולים של יעילות הדיון, חסכון זמן שיפוטי וחסכון בהתדיינות.
כאמור, בנסיבות העניין לאחר עיון בבקשה למתן רשות להגן, ראיתי לנכון להכריע בה ללא דיון במעמד הצדדים.
ההלכה הפסוקה קובעת כי מטרתו של סדר דין מקוצר היא למנוע דיון בתובענה רק אם ברור ונעלה מספק שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו (ראה ע"א 544/81 מנחם קיהל בע”מ נ' סוכנות למכוניות הים התיכון , פ"ד לו(3) 518, 524; ע"א 9654/02 חב' אחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נט(3) 41, 46).
בשלב של בקשת רשות להתגונן, די אם הנתבע מראה הגנה אפשרית ואין בודקים כיצד יוכיח את הגנתו או את טיב ראיותיו.
הנטייה בפסיקת בית המשפט הינה, ככלל, ליתן רשות להתגונן כאשר טענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינה בדרך של בירור התובענה לגופה (ראה ע"א 3300/94 צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק מזרחי מאוחד בע"מ).
ההלכה בעניין מתן רשות להתגונן סוכמה, בין היתר, על ידי כבוד השופט מלץ בע"א 64/88 פטלז'אן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, דינים עליון, כרך לא 934 (1993) שם נאמר:
"ההלכה היא, שבבחינת בקשת רשות להתגונן מספיקה הגנה לכאורה להצדקת הבירור המשפטי, ואין צורך לפסוק בדבר טיב הזכויות והטענות לגופן. הנתבע איננו נדרש להוכיח את גרסתו, אלא רק להראות הגנה אפשרית. השופט מצדו לא ייכנס לבחינת שאלות של מהימנות. אפילו חוסר אמון בטענות ההגנה איננו יוצר כשלעצמו בסיס לאי מתן הרשות. הדיון אינו אלא בחינה ראשונית של העניין (לא משפט ואף לא קדם משפט). הרשות תוענק, אם התצהיר על פניו (יחד עם החקירה הנגדית, כשמתקיימת) מגלה טענה, שאם תוכח במשפט תהווה הגנה מפני התביעה. ויודגש: אין צורך להגיע למסקנה שלנתבע סיכוי טוב בהגנתו; מספיקה המסקנה, שאם תתקבל גרסת הנתבע כמהימנה - אזי יש לו סיכוי כלשהו להצלחה. לטובת התובע ניתן לפסוק רק, כאשר אין ספק בכך, שאין לנתבע הגנה כלשהי, ולא התעוררה כל נקודה הגיונית, שאפשר לטעון לטובת הנתבע. כל זאת בסייג אחד: שהחומר שהובא לפני בית המשפט לצורך הדיון בבקשה איננו מפריך על פניו (ו/או לאחר החקירה הנגדית, כשמתקיימת) את טענות המבקש".
בתיק זה טענותיה העיקריות של המבקשת, נוגעות למצבו הרפואי של התובע והתקיימות תנאי הפוליסה. בהינתן הפסיקה שצוינה לעיל וטענותיה של נתבעת, ובהינתן העובדה שדי בהגנה בדוחק מפני התביעה, אין מנוס מקבלת הבקשה לרשות להגן. הנתבעת רשאית לטעון לעניין מצבו הרפואי של התובע, בין היתר באמצעות הגשת חוות דעת רפואית מטעמה וכן רשאית לטעון לאי התקיימות תנאי הפוליסה.
אשר על כן, משנתנה הרשות להתגונן, אני מורה כדלקמן:
התצהיר ישמש כתב הגנה.
הצדדים יבצעו גילוי ועיון מסמכים וכן מענה לשאלונים בתוך 30 יום מהיום.
התובע יודיע בתוך 14 יום אם בכוונתו להגיש חוות דעת ערוכה כדין מטעמו.
התיק נקבע לתז"פ למעקב אחר הודעת התובע ליום 4.11.17.
מועד קדם המשפט נותר בעינו.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשע"ח, 06 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רועי כץ
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: