ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענוש קהנדהדש נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

המבקש

ענוש קהנדהדש

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

החלטה

בפני בקשה להארכת מועד להגשת חוות דעת מומחה מתחום הגרפולוגיה מטעמו של המבקש .

לטענת המבקש, מתוך תקלה משרדית ובחוסר תשומת לב , חוות הדעת של המומחה מטעמו שערך את הבדיקה ביום 21.12.16 לא הוגשה במועד ורק בימים אלה ב"כ המבקש שם לב לכך שזו לא הוגשה לתיק בימ"ש. משכך, המבקש מבקש להגישה עתה.

לטענת המבקש, חוות הדעת והאמור בה חשובים לתמיכה בטענותיו. כמו כן, מדובר בשלב קדם משפט ועל כן ככל שתינתן לו הארכה, לא יגרם נזק למשיבה.

לטענת המשיבה, חלפו כשישה חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת תצהירים וחוות דעת, השתהות ארוכה ומשמעותית. לפיכך, לא מדובר בבקשה להארכת מועד, אלא בבקשה לקביעת מועד חדש להגשתה. הבקשה להגשת חוות דעת בעת זו הנה בבחינת "מקצה שיפורים אסור", לאחר שהמבקש לא פעל בהתאם לסעדי הזמנים.

זאת ועוד, לטענת המשיבה ב"כ המבקש לא הבהיר מהי אותה טעות שהתרחשה במשרדו שהביאה לאיחור הניכר.

בנוסף, למרות שנרשם שמועד הבדיקה הינו 21.12.2016 לא רשום בחוות הדעת מועד עריכתה ואין אישור למועד בו הועברה בפועל למשרד ב"כ המבקש.

התיק קבוע לישיבה מקדמית ביום 22.10.2017 ולא יהיה למשיבה האפשרות לבחון את חוות הדעת ולהגיש, ככל שתבקש לעשות כן, חוות דעת מטעמה.

בתשובת המבקש לתגובת המשיבה, נטען שב"כ המבקש פנה לעובדת המשרד על מנת שזו תגיש את חוות הדעת באמצעות מערכת "נט המשפט", אך האחרונה שכחה לעשות זאת.

כמו כן, המבקש טוען שחוות הדעת של המומחה נערכה במועד שרשום על גביה, ונמסרה למשרדו של ב"כ המבקש יום למחרת. המבקש מדגיש שחוות הדעת נערכה במסגרת הזמן ורק מפאת תקלה טכנית לא הוגשה. חוות הדעת לא שונתה מאז, ולא היה שום אינטרס להשהות את הגשתה.

המבקש מכחיש את טענת המשיבה בעניין "מקצה שיפורים", היות וכבר בבקשה למתן רשות להתגונן טען שהחתימה אינה חתימתו.

לשני הצדדים טענות והתייחסות להליך קודם שהתנהל ביניהם.

סמכותו של בית המשפט להאריך מועדים מעוגנת בתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, שקובעת:

"מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו."

בבש"מ 6229/11 דון יחיא נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה ( פורסם בנבו), קבע בית המשפט את האופן בו תיבחן שאלת הארכת המועד בהתאם להוראות תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי וקבע כי הבחינה תעשה בשני שלבים. קודם יבחן בית המשפט קיומו של טעם מיוחד וככל שזה קיים, ישקול בית המשפט את השיקולים שיכולים להצדיק, חרף קיומם של טעמים מיוחדים, את דחיית הבקשה ביניהם חשיבות סופיות הדיון, אינטרס והסתמכות הצד שכנגד וסיכויי ההליך.

בע"א 189/66 ששון נ' "קדמה" בע"מ קבע כבוד הש' ברנזון הלכה ידועה שהשתרשה בסדרי הדין בקובעו :

"הפרוצידורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר-מינן. הפרוצידורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל-דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את ענינו בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל-דין עושה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל-הדין האחר, ועל בית-המשפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות. ב'עוול' מתכוון אני לעוול מהותי וממשי הפוגע בזכות מטריאלית או מקפח לגוף הענין, ולא רק לאי-נוחות נוהלית".

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, בהתחשב בזאת שנחזה כי מדובר בטעות בת"ל שהביאה לאי הגשת חוות הדעת במועד ובהתחשב במהות חוות הדעת וחיוניותה להמשך ניהול ההליך מצדו של המבקש, מבלי לקבוע מסמרות בעניינה, הנני נעתר לבקשה ומאפשר את הגשת חוות הדעת.

סגירת דלתותיו של בית המשפט בשלב מקדמי זה בפני המבקש בטענה שהינה במרכז הגנתו, תהווה סעד חמור ביותר שלא יביא לחקר האמת.

המבקש טען לכך שאינו חתום על המסמך כבר במסגרת בקשת הרשות להתגונן, כך שאין המדובר בטענה חדשה מצדו שיש בה כדי להפתיע את הצד שכנגד.

נוכח מועד הישיבה המקדמית הקרובה ועל מנת ליתן למשיבה את יומה בפני בית המשפט באופן של בחינת חוות הדעת ומתן האפשרות להגיש חוות דעת נגדית, נושא זה יידון בישיבה המקדמית, לרבות סוגיית ההוצאות.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשע"ח, 06 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ענוש קהנדהדש
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: