ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הדר, חברה לבטוח בע"מ נגד אליהו כהן :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופט ת' אור

המערערת: הדר, חברה לבטוח בע"מ

נגד

המשיב: אליהו כהן

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 22.12.96 בת"א 365/91 שניתן על ידי כבוד השופט צ' מ' הכהן

תאריך הישיבה: ד' בשבט תשנ"ט (21.1.99)

בשם המערערת: עו"ד עמירם כהן
בשם המשיב: עו"ד יוסף בר-מור

בית המשפט העליון

פסק-דין

השופט ת' אור:

כמוסכם על בעלי הדין יינתן פסק-הדין בתיק זה על דרך פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד1984-.

על פי פסק הדין בבית המשפט המחוזי נפסק למשיב כפיצויים על נזקי גוף בתאונת דרכים סכום של 2,596,974 ש"ח וכן שכר טרחת עו"ד בסך 300,000 ש"ח + מע"מ. כפי שנמסר לנו, עוכב תשלום של סכום 2,400,000 ש"ח מתוך מה שנפסק למשיב.

עיינו בטענות בעלי הדין ובראיות אשר באו בפני בית המשפט המחוזי. הגענו למסקנה שבמספר נושאים ופרטי נזק יש מקום להתערב בסכומים שנפסקו ביתר על ידי בית המשפט המחוזי. כך, בקביעת כושר השתכרות המשיב ערב התאונה, ובקביעת הפגיעה בכושר זה עקב התאונה; כך, בשאלה אם היה על המשיב להקטין את נזקו על ידי ביצוע ניתוח בידו; כך באשר לעזרת צד ג' ובפרטי נזק נוספים; וכן בשאלת גובה הניכוי של גימלאות המוסד לביטוח לאומי. אכן נוכח הנכות של המשיב עקב התאונה והסיכוי הסביר שזו תרד עקב ניתוח ל20%- לצמיתות, סכום הפיצויים שנפסק למשיב הינו מוגזם ביותר.

על סמך האמור לעיל, ובהתחשב בכלל נסיבות המקרה, אנו מחליטים לקבל את הערעור ובמקום הסכומים אשר נפסקו על ידי בית המשפט המחוזי, אנו מחייבים את המערערת לשלם למשיב לסילוק מלא של תביעתו, את הסכום של 400,000 ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה ורבית מיום פסק הדין בבית המשפט המחוזי. כן תישא המערערת בהוצאות המשפט אשר נגרמו למשיב בבית המשפט המחוזי, לרבות אגרת המשפט מחושבת לפי הסכום הנ"ל, בצירוף הפרשי הצמדה ורבית על כל הוצאה מיום הוצאתה ועד תשלומה בפועל. בנוסף, תשלם המערערת למשיב שכר טרחת עורך דין בשיעור 13% מהסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה ורבית מחושבים על סכום זה מיום פסק הדין בבית המשפט המחוזי.

כמוסכם על הצדדים, יש להמציא העתק פסק-דין זה לבאי כוח הצדדים בדואר.

ניתן היום, ט' בשבט תשנ"ט (26.1.99).

א המשנה לנשי ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97003420.E07 /עכב