ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר ויינרמן נגד המוסד לביטוח לאומי :

04 אוקטובר 2017
לפני: כבוד השופטת כרמית פלד

התובע:
ניר ויינרמן
ע"י ב"כ: עו"ד אמיר עטיה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד משה אהרון

החלטה

התובע עתר להכיר באובדן בתסמונת CTS בכפות ידיו כנובע ת מתאונת דרכים מיום 17/7/13 (להלן – התאונה), אשר הוכרה כתאונת עבודה. ד"ר יעקב פעילן מונה כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין (להלן – המומחה) ומסר חוות דעתו לבית הדין (להלן – חוות הדעת).
בחוות הדעת קבע המומחה, בין היתר, כי אין קשר סיבתי בין התאונה לבין תסמונת CTS ממנה סובל התובע .
בפניי בקשה מטעם התובע להפנ יית שאלות הבהרה למומחה (להלן – הבקשה ). הנתבע מתנגד לבקשה.
"ככלל, על פי המדיניות הנוהגת בבתי הדין לעבודה, "ידו של בית הדין לא תהא קפוצה בעת שהוא בוחן את הבקשה להצגת שאלות הבהרה שכן אלה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה הרפואי" (בר"ע (ארצי) 7210-02-16 צוק נגד המוסד לביטוח לאומי (18/4/16) המ צטט מבר"ע (ארצי) 29316-03-13 חיים עובדיה נגד המוסד לביטוח לאומי (23/3/15).
בשים לב לתכליתן של שאלות ההבהרה, המשמשות תחליף לחקירת המומחה ומשמשות כלי לצדדים להפריך את האמור בחוות הדעת, הרי שדרך המלך הינה לאפשר הצגת שאלות הבהרה למומחה. זאת ככל שהן רלבנטיות, מכוונות להבהרת חוות הדעת או השלמתה, עשויות לתרום לבירור השאלה שבמחלוקת ועניינן "בתחום הרפואה" קרי כאלה שתפקידו של המומחה להשיב עליהן, ולהבדיל משאלות מתפלמסות גרידא, שיש בהן משום הכבדה מיותרת על ההליך (ר' בר"ע (ארצי) 19575-03-11 בן חמו נגד המוסד לביטוח לאומי (2/6/11) והאזכורים בו).
ראשית, יובהר כי בחוות הדעת אכן מצויינת שנת לידה שגויה (שנת 1968) על אף שהתובע נולד בשנת 1969. יש להניח כי טעות זו מקורה בעובדות המוסכמות אשר הוכתבו ע"י הצדדים לפרוטוקול בדיון מיום 5/2/17. עובדות אלה הן אשר נשלחו למומחה במסגרת החלטה על מינויו. בעובדות האמורות צויינה שנת הלידה של התובע כשנת 1968. בנוסף, אכן מצויין בחוו"ד מספר ת.ז. שגוי, שאינו של התובע. ברור כי על מנת להעמיד דברים על דיוקם יש מקום לציין בפני המומחה את הנתונים המדוייקים.
לגופו של ענין, סבורני כי שאלות ההבהרה הכלולות בבקשה הן רלבנטיות ועשויות להבהיר את חוות הדעת ולהשלימה. מדובר בשאלות ענייננות, בתחום הרפואה, שעשויות להבהיר מסקנת חוות הדעת. אכן, יש מקום לציין בפני המומחה כי קיימים מסמכים ממועדים סמוכים לתאונה אשר מצביעים על תלונות הנוגעות לידיים (ר' מסמך מיום 25/8/13 המתעד תחושת זרם ביד שמאל. מסמכים מוקדמים יותר בנוגע לתלונות בדבר כפות הידיים אינם מצויים, לכאורה) וכן כי כ-3 חודשים לאחר התאונה ביום 13/10/13 אובחן התובע כלוקה ב CTS, על יסוד בדיקת EMG שנערכה לו. כמו כן התובע עבר ביום 4/12/13 כ-5 חודשים לאחר התאונה ניתוח ביד שמאל בשל תסמונת CTS.
יחד עם זאת, ביחס לחלק מהשאלות יש מקום לדייק ולהציג בפני המומחה את המסמכים המצויים בתיק הרפואי ללא מתן פרשנות למסמכים אלה.
נוכח קביעת המומחה לפיה התובע סובל, לכאורה, מסכרת סוג 2 ועל מנת להשלים את חוות הדעת ולרדת לעומק הדברים יש מקום להציג למומחה את המסמך העדכני אשר הומצא ע"י התובע בהקשר זה ולברר את מקור המסקנה בדבר מחלת הסכרת. בנוסף, יש מקום להשלים למומחה את תוצאת בדיקת ה EMG שבוצעה. בנוסף, יצורפו המסמכים הרפואיים המצורפים ע"י שני הצדדים לבקשה ולתגובה.
לצורך הבהרת חוות הדעת והשלמתה, יש מקום להציג למומחה את השאלות הבאות:
ראשית, תשומת המומחה כי התובע יליד 1969 ולא 1968. שנית, מספר ת.ז. של התובע הינה 24057564 ולא כמצויין בחוות הדעת.
בחוות דעתך כתבת כי התובע סובל ממחלת סכרת סוג 2. לטענת התובע, בתיקו הרפואי אין אזכור לאבחנה זו. התובע צירף מסמך מיום 21/7/17 הקובע כי "אינו מוגדר כחולה סכרת". בהתחשב במלוא תיקו הרפואי של התובע ובמסמך העדכני שצורף אנא ציין על יסוד מה קבעת כי התובע סובל מסכרת פעילה והאם יש במלוא המסמכים המצויים בתיקו הרפואי של התובע (כאמור מספר ת.ז. של התובע מצויין לעיל) בצירוף המסמך העדכני כדי לשנות מקביעתך.
ככל שהשתנתה קביעתך באשר למחלת הסכרת - האם יש בשלילת מחלת הסכרת כדי לשנות ממסקנתך בנוגע להעדר קשר סיבתי בין תסמונת ה CTS לבין התאונה? ככל שלא –אנא נמק מסקנתך.
בחוות דעתך כתבת כי התובע לא צירף את כל בדיקות ה EMG שביצע. מצ"ב תוצאות הבדיקות הנוספות – האם בבדיקות אלה יש כדי לשנות ממסקנתך בנוגע להעדר קשר סיבתי בין תסמונת ה CTS לבין התאונה? ככל שלא – אנא נמק מסקנתך.
בתיק הרפואי של התובע מצוי מסמך מיום 25/8/13, כחודש לאחר התאונה, המתעד תחושת זרם ביד שמאל. בנוסף, קיים מסמך המאבחן את התובע כלוקה ב CTS ביום 13/10/17, כשלושה חודשים לאחר התאונה. כמו כן, התובע עבר ניתוח בשל CTS ביד שמאל ביום 4/12/13, כחמישה חודשים לאחר התאונה. תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה הינה מיום 18/7/13, יום לאחר התאונה. מצ"ב מלוא המסמכים האמורים. האם המסמכים האמורים, בצירוף כל המסמכים האחרים אשר נשלחו אליך, משנים את קביעתך בנוגע להיעדר קשר סיבתי בין תסמונת ה CTS לבין התאונה? ככל שלא –אנא נמק מסקנתך.
האם המסמכים הנזכרים בסעיף ה' לעיל מחד גיסא ומסקנתך בנוגע למחלת הסכרת (בהתאם לתשובתך לסעיף ג' לעיל) מאידך גיסא משנים את קביעתך בנוגע להיעדר קשר סיבתי בין תסמונת ה CTS לבין התאונה? ככל שלא –אנא נמק מסקנתך.
לשאלות ההבהרה יצורף שוב התיק הרפואי של התובע וכן המסמכים אשר צורפו לבקשת התובע מיום 6/8/17 ולתגובת הנתבע מיום 28/9/17.
החלטה המופנית למומחה תשלח בנפרד.

ניתנה היום, י"ד תשרי תשע"ח, (04 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ניר ויינרמן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: