ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.ע. חלף נכסים בע"מ נגד ניצן אלופי :

לפני כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

התובעת

ש.ע. חלף נכסים (1995) בע"מ

נגד

הנתבע

ניצן אלופי

החלטה

1. התובעת תמציא לנתבע, ככל שטרם עש תה כן, העתק כתב התביעה ונספחיו, תצהירי עדות ראשית, וכל מסמך נוסף אשר עליהם בכוונת ה להסתמך בפני בית המשפט ובכלל זה חוות דעת וכל אסמכתא משפטית ו/או כל מסמך אחר, וזאת לא יאוחר מי ום 10.10.17. על התובעת להמציא לתיק בית המשפט אישור מסירה עד למועד הנ"ל.

2. הנתבע יגיש לתיק בית המשפט ולב"כ התובע ת כתב הגנה ונספחיו, תצהירי עדות ראשית מטעמו, חוות דעת מומחה ככל שבדעתו להגישה , אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין התביעה, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע, וזאת תוך 30 יום מיום ההמצאה האמורה בסעיף 1 הנ"ל.

ככל שלא יוגש כתב הגנה כאמור, ואתבקש לכך, אשקול ליתן פסק דין על פי התביעה ומועד הדיון שייקבע להלן– יבוטל.

3. הנני קובעת מועד לדיון- כולל שמיעת ראיות הצדדים, וסיכומים בעל פה ליום 12.11.17 שעה 11:45.

4. בקשות מקדמיות יוגשו תוך 30 ימים מהיום. מובהר כי צד שלא יעלה טענה מקדמית כלשהי או בקשה במועד הנ"ל, לא יהיה רשאי להעלותה בשום שלב של הדיונים.

5. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 20 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.

6. באחריות הצדדים לזמן עידיהם. בקשות לזימון עדים יוגשו עד 14 ימים לפני מועד הדיון. ככל שהצדדים מעוניינים להעיד עדים, עליהם להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמם תוך 30 ימים מהיום.

7. הצדדים יגיעו לישיבה ערוכים לשמיעת ראיות,ולסיכום טענותיהם בעל פה.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון.
פגרת סוכות במניין הימים.

ניתנה היום, י"ד תשרי תשע"ח, 04 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.ע. חלף נכסים בע"מ
נתבע: ניצן אלופי
שופט :
עורכי דין: