ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר פישל ובנו נגד עיריית תל אבי :


בתי המשפט

בית משפט השלום רחובות

א 003220/06

בפני כבוד השופטת נירה דסקין - סגנית נשיא

תאריך:

22/01/2008

בעניין:

ד"ר פישל ובנו

ע"י ב"כ עוה"ד

צדוק שלום

התובע

נגד

1 . עיריית תל אביב

2 . אריה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

רוטקופף אושרית

הנתבעות

החלטה

1. לאחר עיון בתחשיבי הנזק, על המסמכים שצורפו אליהם, מוצע לצדדים להגיע לכלל הסדר פשרה, בסכום של -.12,000 ₪ (לאחר ניכוי אשם תורם), בצירוף האגרה החלה על התובע, ובצירוף שכר טרחת עורך דין ומע"מ.

2. היה והצדדים לא יגיעו לכלל הסכמה, נקבעת התביעה לקדם משפט, לאחר הגשת תצהירי הצדדים, ליום 20/5/2008 שעה 12:00.

3. התובע יגיש את כל העדויות מטעמו בתצהירים תוך 60 יום מהיום, עם העתק שיומצא ישירות לצד שכנגד באותו מועד, ויצרף לתצהירים את כל המסמכים שברצונו להגיש כראיה מטעמו.

4. הנתבעות תגשנה את כל העדויות מטעמן בתצהירים (להוציא עדויות חוקרים) תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי התובע, עם העתק שיומצא ישירות לצד שכנגד באותו מועד, ותצרפנה לתצהירים את כל המסמכים שברצונן להגיש כראיה מטעמן.

5. תצהירי עדות ראשית מטעם חוקרים פרטיים יוגשו מיד לאחר תום החקירה הנגדית של עדי התביעה.

6. צד המבקש להעיד עד שסירב ליתן תצהיר עדות ראשית, יגיש בקשה מתאימה לבית המשפט בתוך המועדים שנקצבו לעיל, בה יציין את סיבת הסירוב, וירשום את תמצית העדות הצפויה.

לבקשה כאמור תצורף התחייבות ב"כ המבקש לשאת בהוצאות העדים.

ניתנה היום ט"ו בשבט, תשס"ח (22 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

____________________

נירה דסקין, שופטת

סגנית נשיא

003220/06א 133 חלי סלומון