ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלעד בושארי נגד קרסו מפיצי מכוניות בע"מ :

8
בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע

אלעד בושארי

נגד

הנתבעת

קרסו מפיצי מכוניות בע"מ

החלטה

1. התובע מבקש לזמן עד נוסף מטעמו, וזאת לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים והתקיים קדם משפט מסכם, טרם דיון הוכחות.
התובע טען כי העד הנוסף, מר תומר מנדה, היה עובד הנתבעת במועדים הרלבנטיים לתביעה, והוא זה שטיפל במכירת הרכב נושא התובענה לתובע. בשל כך, העד המבוקש מודע לפרטים הרלבנטיים ויוכל להעיד עליהם מגוף ראשון. התובע מסר כי שוחח עם העד אולם העד הביע חוסר עניין להגיע למסור עדות מאחר שאינו עובד כיום בחברה הנתבעת.
לבקשת בית המשפט ולאחר שנתבקשה מהתובע הבהרה באשר למועד הגשת הבקשה, טען התובע כי בישיבת קדם המשפט התברר שעד הנתבעת אינו מזהה את התובע. עם זאת, לתובע לקח לטענתו זמן לעבד את המידע ולכן היה עיכוב במועד הגשת הבקשה אולם לגישתו, העיכוב לא גרם כל נזק לנתבע ת.
2. הנתבעת מתנגדת לבקשה. הנתבעת טענה כי מר מנדה עזב את עבודתו אצל הנתבעת ולאחר הפסקת עבודתו התנהלו ביניהם הליכים משפטיים שהביאו לחוסר רצון ושיתוף פעולה מצד מר מנדה. הנתבעת מלינה על מועד הגשת הבקשה באיחור ניכר אשר לטעמה אינו סביר בנסיבות העניין. לשיטת הנתבעת התובע ביסס את תביעתו על תאונה קשה אחת בחודש מרץ 2014, ולא תהיה בעדות הנוספת כדי לקדם את טענותיו בעניין זה.
3. לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים ואף מבלי שנתבקשה תשובת התובע לתגובת הנתבעת, מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשה. מקובלת עליי טענת התובע כי מאחר שעד הנתבעת, מר סוננזון, אינו מזהה את התובע, ייתכן ותהיה חשיבות ומשמעות בקבלת מידע ממי שהיה בקשר אישי עם התובע בשלב מכירת הרכב. די באפשרות כזו על מנת להצדיק את זימון העד.
אמנם, הבקשה הוגשה באיחור ולא ניתן הסבר, הנתמך בתצהיר, לשיהוי האמור. עם זאת, מאחר שמדובר בבקשה לזמן עד ללא תצהיר בכתב, לא היה בהגשת הבקשה במועדה (במועד הגשת תצהיר התובע) כדי לשפר את מצבה של הנתבעת, בהשוואה למצבה כעת.
לפיכך, מאחר שטרם החל שלב שמיעת העדויות בתיק, ולנוכח זהות העד שזימונו מבוקש, אני מקבלת את הבקשה ומתירה את הזימון כמבוקש .
4. כתנאי לזימון העד, יפקיד התובע סך של 500 ₪ בקופת בית המשפט, להבטחת שכר התייצבותו. הפיקדון יופקד עד ליום 15.10.17.
לנוכח מועד הדיון, הזימון יימסר לעד במסירה אישית על ידי התובע, וזאת עד ליום 18.10.17.
5. לעניין משך חקירתו של העד הנוסף: החקירה הראשית לא תעלה על 20 דקות, והחקירה הנגדית לא תעלה על 30 דקות.
יתר ההוראות שנקבעו בפרוטוקול הדיון, יעמדו בעינן.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ח, 01 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלעד בושארי
נתבע: קרסו מפיצי מכוניות בע"מ
שופט :
עורכי דין: