ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב גולדשטיין עו"ד נגד יומטוביאן יפה :

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המבקש: יעקב גולדשטיין עו"ד

נגד

המשיבים: 1. יומטוביאן יפה
2. חבר יעקב

בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון

בשם המבקש: עו"ד שי שגב

בשם המשיבה 1: עו"ד כרמלה חנוך

בשם המשיב 2: עו"ד צ. קופמן

בבית המשפט העליון

החלטה

המבקש הגיש בבית משפט זה בקשת רשות ערעור נגד החלטת בית המשפט המחוזי, שלא ליתן לו רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום בהרצליה, אשר החליט לדחות את בקשתו למחיקת התביעה נגדו בשל אי קיום צו גילוי מסמכים, לחייב המשיבה במתן פרטים נוספים ומענה לשאלון, ולהתיר הגשת כתב תביעה שכנגד.

ייאמר כבר עתה, כי סיכויי הבקשה מלכתחילה קלושים, נוכח הנטיה לצמצם במתן רשות ערעור, במיוחד כשמדובר בשאלות הקשורות לאופן ניהול המשפט ולהליכי גילוי מסמכים, שאלונים, פרטים נוספים וכיוצא בזה, וכאשר בית המשפט המחוזי אף הוא לא מצא לנכון להתערב בהם.

ביום 6.7.98 נשלחה אל בא-כוח המערער הודעה על קביעת ערבון, אותו נדרש להפקיד תוך חמישה-עשר יום ממסירת ההודעה. רק ביום 2.11.98 התקבלה בקשה להארכת מועד, בה ביקש המערער להאריך את המועד להפקדת הערבון, לאחר שבתחילת חודש ספטמבר אושפז לצורך ביצוע ניתוח דחוף ומורכב, ותקופת החלמתו מתארכת עד אמצע חודש נובמבר.

לבקשה צורפו סיכום מחלה של בית החולים, וכן אישור רפואי הממליץ להמשיך את חופשת המחלה של המבקש עד אמצע חודש נובמבר. גליון סיכום המחלה מעורר תמיהות מסויימות, שכן תאריכי האשפוז אינם מתיישבים עם תאריך הניתוח (על כן לא ברור מדוע יצא קיצפו של בא כוח המבקש על בא כוח משיבה, אשר ציינה עובדה זו).

מכל מקום, לענייננו אניח כי חלה טעות כלשהי, וכי המבקש אכן עבר בראשית חודש ספטמבר ניתוח, שדרש אישפוז למשך ימים אחדים ומנוחה למשך מספר ימים נוספים. חוששני שגם עובדות אלו, אין בהן כדי לסייע למבקש. אין חולק, כי ההודעה על קביעת ערבון הומצאה בחודש יולי. המועד להפקדת הערבון חל, לגירסת המבקש, באמצע חודש ספטמבר (לאחר הפגרה והשביתה). אולם, הבקשה להארכת המועד להפקדת הערבון הוגשה רק ביום 2.11.98, דהיינו כשלושה וחצי חודשים לאחר קבלת הדרישה להפקדת ערבון.

אף אם אניח, לטובת המבקש, כי היה בכוונתו להסדיר את מתן הערבון בראשית חודש ספטמבר, וכי באותם ימים ממש אושפז ונותח במפתיע (עובדות שכאמור אינן מוכחות דיין מן המסמכים הרפואיים, ואשר המבקש לא מצא לנכון להוכיחן באמצעות תצהיר), עדיין אין בכך כדי להצדיק את ההימנעות מהפקדת הערבון בסוף חודש ספטמבר או במהלך אוקטובר.

העובדה שהמבקש הוסיף ושהה בחופשת מחלה אינה פוטרת אותו מהפקדת הערבון במשך כל אותה תקופה.

סיכומו של דבר, מחד גיסא, המבקש לא הראה טעם סביר המצדיק הארכת המועד. מאידך גיסא, סיכויי הבקשה לגופה הם קלושים ביותר.

לפיכך, אני דוחה את הבקשה להארכת המועד.

בהתאם לתקנות 404, 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, אני דוחה את בקשת רשות הערעור.

ניתנה היום, ה' בשבט תשנ"ט (21.2.99).

חגית מאק-קלמנוביץ

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98042080.V02


מעורבים
תובע: יעקב גולדשטיין עו"ד
נתבע: יומטוביאן יפה
שופט :
עורכי דין: