ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון דינה נגד ראובן אלסטר :

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המבקשת: שרון דינה

נגד

המשיבים: 1. ראובן אלסטר
2. יפה אלסטר

בקשה להארכת מועד ולמתן רשות ערעור

בשם המבקשת: בעצמה

בשם המשיבים: עו"ד אהוד ילינק

בבית המשפט העליון

החלטה

המבקשת ביקשה להגיש ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בירושלים, החלטה בהמ' 2954/98 מיום 29.6.98, והחלטה בבש"א 1227/98 מיום 5.8.98.

המזכירות סירבה לקבל את הערעור, משום שהמועד להגשת ערעור, בזכות או ברשות, על ההחלטה מיום 29.6.98 עבר, ומשום שההחלטה מיום 5.8.98 היא בגדר "החלטה אחרת", שהערעור עליה ברשות, והמועד להגשת בקשת הרשות עבר.

ההחלטה בבש"א 1227/98:

מדובר בהחלטה לדחות על הסף את בקשות המבקשת לביטול צו קיום צוואה, משום שלמבקשת היה יומה בבית המשפט, ניתן פסק דין בעניין זה, וחל עקרון סופיות הדיון ומעשה בית דין.

על אף שמדובר בהליך שנפתח בבקשה, הרי על פי תוכן ההחלטה יש לראותה כפסק דין, שהערעור עליו בזכות.

כידוע, "דיני הערעור אינם יכולים להיות תלויים בכך כיצד בעל דין פתח במשפט... גם אם בחר התובע להגיש תובעתו בדרך המרצה, ההחלטה המסיימת את הדיון תהא פסק דין" (זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמוד 764).

בענייננו, מבחינת תוכנה אין המדובר בהחלטת ביניים הניתנת לאחר פסק הדין, כגון החלטה בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור, בקשה לשם ביצועו של פסק הדין, וכיוצא בזה (ראה זוסמן, שם, עמוד 766-768). אלא שהמבקשת הגישה תובענה העומדת בפני עצמה, ותובענה זו נדחתה על הסף. ההליך הקודם שדחה את טענות המבקשת רלוונטי להוכחת טענת מעשה בית דין, המועלית במסגרת התובענה החדשה בה פתחה המבקשת, אך אין הוא מהווה הליך עיקרי שבמסגרתו ניתנה החלטת ביניים.

התוצאה היא, איפוא, שעל החלטה זו היתה המבקשת זכאית לערער, וערעורה יתקבל לרישום.

ההחלטה בהמ' 2954/98:

החלטה זו ניתנה, כאמור, ביום 29.6.98, והמבקשת מבקשת כי המועד להגשתו יוארך.

המבקשת ביקשה לראשונה לערער על החלטה זו בחודש אוקטובר, דהיינו כארבעה חודשים לאחר מתן ההחלטה.

הטענה בדבר היותה בלתי מיוצגת על ידי עורך-דין הועלתה על ידי המבקשת להסבר הטעות שהביאה לכך שערעורה הוגש לאחר תום שלושים יום ולפני תוך ארבעים וחמישה יום ממתן ההחלטה. אולם, אין בה כדי להצדיק את האיחור הגדול בהגשת הערעור על החלטה זו לאחר המועד להגשת ערעור בזכות. גם לגופו של עניין, העובדה שבעל דין אינו מיוצג על ידי עורך-דין אינה מהווה, כשלעצמה, טעם מיוחד המצדיק הארכת המועד.

זאת ועוד: בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה על הסף, בשל מעשה בית דין. מטעם זה, סיכויי הערעור לגופו של עניין קלושים.

לפיכך, אני דוחה את הבקשה להארכת המועד לערער על החלטה זו.

ניתנה היום, ה' בשבט תשנ"ט (21.2.99).

חגית מאק-קלמנוביץ

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98067150.V02


מעורבים
תובע: שרון דינה
נתבע: ראובן אלסטר
שופט :
עורכי דין: