ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ספיר סקיטל :

דו"ח תעבורה 51200823972

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשמת
ספיר סקיטל ת.ז. XXXXXX876

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד לביא
הנאשמת בעצמה

פרוטוקול

הצדדים:
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.
בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו כבול להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.
הנאשמת
כתב האישום הוקרא לי על ידי בית המשפט הבנתי אותו ואני מודה בעובדות שבכתב האישום במסגרת הסדר.
הכרעת הדין
הנאשמת הודתה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום .
לפיכך, אני מוצאת את הנאשמת אשמה בעבירות שיוחסו לה בכתב האישום ומרשיעה אותה בהתאם.

ניתנה והודעה היום כ' אלול תשע"ז, 11/09/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת
טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
מדובר בעבירה של נהגת חדשה שטרם מלאו לה 21 שנים והסיעה 4 נוסעים כאשר במושב שלצידה לא ישב מלווה כהגדרתו בפקודת התעבורה.
הנאשמת נוהג ת משנת 2016 , אין לחובתה הרשעות קודמות.
במסגרת הסדר עותרים ל-88 ימי פסילה בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית שרוצתה, פסילה ע"ת וקנס.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, הולם.

הנאשמת:
מצטרפת לדברי ב"כ המאשימה.
מבקשת לכבד את ההסדר.
אני לפני גיוס מלצרית.
מבקשת לשלם את הקנס תוך 90 ימים.
מבקשת להפקיד רישיון היום.
אני חוזרת עם אבי שנמצא כאן.

גזר-דין

בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצעה הנאשמת, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתה של הנאשמת ובין סוג ומידת העונש המוטל עליה כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותה מסכנת משתמשי הדרך.

בשלב זה תמונת הראיות לא נפרסה בפני, ואולם חזקה על המאשימה באשר תמונת הראיות כולה פרוסה בפניה, כי בחנה היטב את חומר הראיות, נתנה דעתה לכל הטיעונים ושקלה את כל השיקולים הראויים בטרם הגיעה להסדר.

מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.
לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני הנאשמת אני גוזרת על הנאשמת את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשמת לתש לום קנס בסך 1200 ₪.
הקנס ישולם תוך 90 ימים מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.
הנאשמת הונח תה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

פסילה בפועל
הנני פוסלת את הנאשמת מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 88 ימים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית שרוצתה.
רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט היום וממועד ההפקדה תחושב הפסילה.
גם אם לא תפקיד הנאשמת את רישיונה, נחשבת היא פסולה מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד.
אם אין לנאשמת רישיון נהיגה בתוקף, עליה להפקיד תצהיר ערוך כדין במזכירות בית המשפט.

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשמת מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 2 חודשים וזאת על-תנאי למשך 3 שנים. התנאי הוא שהנאשמת לא תעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ותורשע בגינן.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום כ' אלול תשע"ז, 11/09/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ספיר סקיטל
שופט :
עורכי דין: