ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ חברות נגד עטרת בת ציון עמותות :

לפני:

כבוד הרשמת ערמונית מעודד

התובעת
הראל חברה לביטוח בע"מ חברות 520004078
ע"י ב"כ: עו"ד איריס קוגן
-
הנתבעת
עטרת בת ציון עמותות 580489813
ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל גלס

פסק דין

התובעת הגישה כנגד הנתבעת תביעה לתשלום סך 428,004 ₪ בגין הפרשות לביטוח מנהלים עבור עובדיה אשר לא שולמו החל מחודש 3/2014 בצירוף פיצויי הלנת שכר, הכל כמפורט בכתב התביעה ונספחיו.
בד בבד עם הגשת התביעה, הגישה התובעת בקשה להטלת עיקול זמני על כספי הנתבעת אצל מחזיקים שונים שפורטו בבקשה, אשר התקבלה בהחלטתי מאותו היום.
ביום 13.6.17 התקיים דיון לפני במסגרתו הוחלט כי הצדדים יבואו בדברים ביניהם ויעדכנו את בית הדין ביחס לחוב שבמחלוקת.
לבקשת הצדדים, ניתן בסיום 24.8.17 תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שהוגש לתיק במסגרתו התחייבה הנתבעת לשלם לתובעת סך 150,261 ₪. עוד הסכימו הצדדים כי צווי העיקול שהוטלו כאמור יבוטלו וכי בית הדין יפסוק בשאלת זכאותה של התובעת להוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לאחר הגשת סיכומי הצדדים.
לטענת התובעת בסיכומיה, בטרם הגשת התביעה היא פנתה לנתבעת לשם הסדרת החוב, בכתב וטלפונית ואולם הנתבעת בחרה שלא לשלם את חובה ומשכך נאלצה התובעת להגיש תביעה, בהתאם לחובתה על פי דין.
לאחר הגשת התביעה ובעקבות העברת מסמכים שונים, עמד חובה של הנתבעת על סך 150,000 ₪ שהנתבעת לא שילמה בזמן שהיה עליה לשלם. הואיל והנתבעת לא פעלה על פי דין נאלצה התובעת לנהל כנגדה הליך משפטי ומשכך טענה כי יש לחייבה בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
הנתבעת טענה מצידה כי היא עמדה בקשר עם סוכן הביטוח מטעם התובעת והעבירה לו דיווחים לגבי עזיבת עובדים ואף העבירה לתובעת המחאות במשך כל התקופה בסכום כולל של 80,000 ₪ אשר לא הופקדו ומשכך חובה האמיתי עמד על סך 70,000 ₪ בלבד. מתוך הסכום הנ"ל, היו בידי התובעת עוד 4 המחאות בסכום כולל של 40,000 ₪.
הגשת התביעה והפסקת גבייה ההמחאות עיכבה את הסדרת החוב והטלת העיקול על נכסי הנתבעת גרם לה נזק בלתי מבוטל ועל כן טענה, כי על כל צד לשאת בהוצאותיו .

ולהכרעתי -
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובכלל החומר המצוי בתיק וכן בסיכומי הצדדים אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,000 ₪.
בפסיקת ההוצאות הבאתי בחשבון מחד גיסא, את העובדה שהיה על התובעת לפתוח בהליך משפטי על מנת להסדיר את ענייניה מול הנתבעת, וכי בסופו של יום בעקבותיו שולם סכום בלתי מבוטל בסך 150,000 ₪ בגין חובה של הנתבעת . יש לזכור בהקשר זה, כי על הנתבעת החובה שבדין למסור לתובעת הודעות רלבנטיות ביחס לעובדיה .
מאידך גיסא, שוכנעתי כי הנתבעת פעלה להסדרת החוב הן טרם הגשת התביעה והן לאחריה. מהמסמכים שצורפו לכתב ההגנה עולה כי אין המדובר במעסיק אשר ביקש להתחמק מתשלום החוב והעביר לבקשת התובעת את הדיווחים הנדרשים ביחס לעובדים (גם אם היו לא תקינים). אף לאחר הגשת התביעה פעל המעסיק והעביר את כל החומר הרלבנטי במהירות וביעילות.
הסכום לעיל ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק דין זה.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ז, (15 ספטמבר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ חברות
נתבע: עטרת בת ציון עמותות
שופט :
עורכי דין: