ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אטיאס נגד המוסד לביטוח לאומי :


בתי הדין לעבודה

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002557/07

בפני: כב' השופטת עידית איצקוביץ

בעניין:

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מוניר ח'יר

המערער

- נ ג ד -

ארנון רוטמן

ע"י ב"כ עו"ד

איתן פלג ואח'

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים מיום 29.10.07 אשר קבעה למשיב 10% נכות יציבה בגין הפגיעה בעבודה מיום 21.12.04.

2. להלן עיקר טענות ב"כ המערער:

א. הוועדה טעתה טעות משפטית עת קבעה כי לא מצאה רישומים מלפני התאונה המעידים על כאבי גב.

ב. הוועדה טעתה משלא התייחסה לרישום רפואי מיום 24.11.04 אשר מעיד מפורשות על קיומו של מצב קודם בגב התחתון של המשיב.

ג. מהחומר הרפואי של המשיב עולה כי קיים רישום רפואי, אמנם מיום 23.12.04 (אחרי התאונה), אך עדיין רשום בו כי המשיב מתלונן על כאבי גב מזה חודשיים, קרי, לפני קרות התאונה. אילו הוועדה בדקה רישום זה, הרי שהיא הייתה מגיעה למסקנה שונה ממה שנקבעה.

ד. על אף קיומה של החלטה של ועדה רפואית לעררים מיום 30.11.05 שהתייחסה למצב הקודם בקובעה כי המשיב לא סבל מכאבים בגב התחתון קודם לתאונה, הוועדה מוסמכת לתקן טעויות, הגם שהן חריגות.

3. להלן עיקר טענות ב"כ המשיב:

א. ועדה מדרג ראשון מתאריך 31.11.05 קבעה כי אין לייחס את הנכות של המשיב למצב הקודם לתאונה, מאחר והוא לא סבל מכאבים בגב התחתון. על החלטה זו לא הוגש ערר ואין ועדה רפואית מאוחרת מוסמכת לשנות את הקביעה לעניין הקשר הסיבתי, גם אם הקביעה היא זמנית.

ב. הוועדה מושא הערעור עיינה בתיק הרפואי האורטופדי של המשיב ולא מצאה רישומים לפני התאונה הנדונה המצדיקים קביעת נכות בגין בעיה גבית בתקופה שלפני הפגיעה .

ג. לגבי המסמך שנחזה להיות מ-23.12.04 כתוב "ביקור חוזר" מיום 23.12.04.

ד. המסמך מיום 24.11.04 הוא למעשה מסמך שמסכם שאין צורך להפסיק את פעילותו הספורטיבית של המשיב, שהינו שחקן כדור-עף.

4. החלטת הוועדה - דיון ומסקנות:

הוועדה הרפואית לעררים, בישיבתה מתאריך 17.6.07, לאחר שעיינה בתיק הרפואי הכללי והאורטופדי של המשיב קבעה בפרק "סיכום ומסקנות":"לא מצאה רשומים מלפני התאונה הנדונה המצדיקים קביעת נכות בגין בעיה גבית, יתר על כן אין בכלל רישום על כאבי גב בתקופה הזו מלפני התאונה".

הפגיעה הנדונה הייתה כאמור בתאריך 21.12.04.

המערער הציג מסמך רפואי של ד"ר סורין רועי הד, כירורג כתף ומרפק ורופא ספורט, מתאריך 24.11.04 (כחודש לפני התאונה) שבו נרשם כי המשיב סובל מכאב בגב התחתון מזה כחודש וחצי, תוך מתן המלצה על טיפול סימפטומטי. כן הצביע המערער על "ביקור חוזר מ-23.12.04", שבו נרשם "כאבים בע"ש מותני ומקרין לרגל שמאל. לדבריו כאבים לאחר חבלה לפני כחודשיים וחצי בזמן אימון כדור עף".

לגבי האישור הרפואי הראשון (שלא ברור אם הוא חלק מתיקו הרפואי של המשיב שהיה בפני הוועדה) הוא אכן מלפני התאונה ומצביע על קיום של כאבים. לגבי הרישום השני, שהוא חלק מתיקו הרפואי של המשיב, הוא מאוחר לתאונה כאשר אין זה ברור אם תאריך הבדיקה היה 23.12.04 או מדובר בביקור חוזר לאחר ה-23.12.04. בכל מקרה, הוא אינו "רישום מלפני התאונה הנדונה" ולכן, אין בו כדי לסתור את מסקנות הוועדה לגבי רישומים בטרם התאונה.

ועדה רפואית מדרג ראשון מתאריך 30.11.05, אשר קבעה למשיב נכויות זמניות בגין התאונה בעבודה, קבעה כי "לדעת הועדה אין להתייחס למצב קודם מאחר ולא סבל מכאבים בגב תחתון בתקופה קודם לתאונה הנדונה".

לדברי ב"כ המשיב, מדובר בקביעה חלוטה, כאשר חל העיקרון שאין מהרהרים אחרי קיומו של קשר סיבתי בין נכות לבין פגיעה בעבודה, שנקבע על ידי ועדה רפואית קודמת (דב"ע ל/6-0 אלחטיב - הוועדה הרפואית לעררים, פד"ע א' 157, דב"ע מד/666-01 עמיאל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יז 393).

אין לקבל טיעון זה של ב"כ המשיב משתי סיבות:

(א) בדב"ע מה/462-01 המוסד – שמריהו, פד"ע יט 229 נקבע:

בדב"ע מד/666-01 הנ"ל אכן נפסק שאל לה לועדה הרפואית להרהר אחרי "מידת הקשר הסיבתי" שנקבעה בהחלטה סופית של ועדה קודמת. במה דברים אמורים? בקביעה קודמת שנעשתה כדין. מאחר שבעניננו לא היתה הקביעה כדין, יש מקום להקיש מהלכת איש-שלום (דב"ע שם/01-2255; פד"ע יג, 169) המאפשרת לסטות מקביעה קודמת למקרה "שבקביעה הקודמת היתה טעות על פניה" (שם, 170, אות ב') (ההדגשה לא במקור).

הוועדה המאוחרת רשאית לתקן טעויות משפטיות של ועדה קודמת, אף אם היא דנה בעניין הקשר הסיבתי, אך אין היא מוסמכת לסתור קביעה קודמת לעניין שיקול הדעת הרפואי.

(ב) הוועדה מתאריך 30.11.05 קבעה נכויות זמניות בלבד עד לתאריך 30.4.06 ולא התייחסה כלל לנכות יציבה. קביעתה באשר לעבר הרפואי של המשיב יפה וחלוטה בכל הנוגע לנכות זמנית, שאינה קשורה לעברו, אך אין בה כדי לכבול את הוועדה בקביעתה לגבי הנכות היציבה.

5. לאור האמור לעיל, אני מקבלת הערעור.

עניינו של המשיב יוחזר לוועדה הרפואית לעררים, באותו הרכב, על מנת שתתייחס לאישור הרפואי מתאריך 24.11.04 מטעם ד"ר סורין רועי הד, תשקול האם למשיב ממצאים רפואיים בעמוד השדרה אשר הצדיקו להעניק אחוזי נכות בטרם התאונה, והאם יש בכך כדי לשנות את מסקנת הוועדה לגבי הקשר הסיבתי. על הוועדה לנמק את החלטתה.

אין צו להוצאות.

6. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום ט"ו בשבט, תשס"ח (22 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

עידית איצקוביץ, שופטת

מירית