ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מסאדי מוחמד נגד חן שמעון - מוסך :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 002420/06

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

22/01/2008

ע"י ב"כ עוה"ד

זרייק לואי

התובע

- נגד -

חן שמעון - מוסך הצומת

ע"י ב"כ עוה"ד

ג'ראר פיראס

הנתבע

החלטה

1. בהמשך להחלטת בית הדין מיום 5/12/07 ולאחר שהצדדים לא הודיעו כי הגיעו לפשרה או כי הם מסכימים לפסק דין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט, הריני מורה להם להגיש את העדויות הראשיות, של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין), בתצהירים וזאת בהתחשב ברשימת הפלוגתאות שנוסחה במסגרת הדיון שהתקיים ביום 5/12/07.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.

כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה, הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו תצהירים לצד השני כאמור.

4. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:

התובע בתוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו.

הנתבע בתוך 30 יום מיום קבלת תצהירי ומסמכי התובע.

5. לא יוגשו תצהירי התובע, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבע להביא ראיות, והוא לא יורשה להגיש ראיות מטעמו.

6. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין ביום 5/6/08 בשעה 09:00, אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בתוך המועד להגשת תצהיריו בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד, כאשר העתק מהבקשה ישלח ישירות לצד השני.

בבקשה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

8. ישיבת ההוכחות תתקיים, כאמור בסעיף 6 דלעיל וכאמור בהחלטה מיום 5/12/07 ביום 5/6/08 בשעה 09:00.

ניתנה היום ט"ו בשבט, תשס"ח (22 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס, שופטת

ענבל