ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גסאן פרנסיס נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 003411/06

בפני:

כב' השופטת מהא סמיר-עמאר

22/01/2008

(דן יחיד)

בעניין:

גסאן פרנסיס

ע"י ב"כ עו"ד

אמיר ח'טיב

התובע

נ ג ד

המוסד לבטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

רויטל בורשטיין

הנתבע

פסק דין

1. בתביעה זו עותר התובע להכיר בליקוי השמיעה והטנטון מהם הוא סובל "כפגיעה בעבודה" כמשמעה בסעיף 84א. לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").

2. כמומחה רפואי מטעם ביה"ד, מינינו את ד"ר גולדשר, וזה קבע, בחוות דעתו מיום 25/10/07, כדלקמן:

"א. התובע איננו סובל עדיין מליקוי שמיעה.

ב.ג.ד. לא נתמלאו בתובע תנאי סעיף 84א'(א)(2) לחוק. כושר השמיעה אצל התובע לא פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות באף אחת מהאוזניים בתדירויות הדבור או בתדירויות הגבוהות.

ה. תלונה על טנטון תועדה לראשונה ברשומה הרפואית בתאריך: 22/6/05.

ו. תיעוד נוסף של תלונות על טנטון מופיעות ברשומה הרפואית בתאריכים: 6/12/05, 23/1/06, 21/3/06 ו-30/10/06."

3. בהחלטה מיום 31/10/07 העברנו את חווה"ד הנ"ל לעיון ותגובת הצדדים, והקצבנו להם מועדים להפנות שאלות הבהרה למומחה ו/או להגיש סיכומים בכתב.

4. ביום 12/11/07 העביר ב"כ התובע בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה, אשר הועברה לעיון ותגובת ב"כ הנתבע, אשר הסכימה להעברת חלק מהשאלות והתנגדה לשתי שאלות.

בהחלטת ביה"ד מיום 18/12/07, החלטנו להעביר את השאלות המבוקשות, ולא להתיר את העברת שתי השאלות אליהן התנגדה ב"כ הנתבע, מנימוקיה.

5. ביום 23/12/07 השיב כב' המומחה, כדלקמן:

"א.ב.ו: בבדיקת השמיעה מיום 11/12/05 רואים ירידת שמיעה בתדרים הגבוהים מעל 25 דציבל. בדיקה זו הינה סובייקטיבית ותלויה בהרמת ידו של הנבדק כאשר הוא שומע צליל. לעומת זאת, בדיקת השמיעה מתאריך 7/5/06 כוללת בדיקת "הדים קוכלאריים" והינה אובייקטיבית. בדיקה זו מראה בבירור ששמיעתו האמיתית של התובע עדיין לא חרגה מגבולות הנורמה. משקל הבדיקה הזו הוא לעין ארוך גדול מזו הסובייקטיבית.

ג. במידה והתובע ממשיך להיות חשוף לרעש, שמיעתו עלולה להינזק.

ד. הרשום ב"תעודה רפואית ראשונית לנפגע בעבודה" מיום 23/1/06 בוצע על סמך השמיעה מיום 11/12/05 (ראה תשובות א',ב', ו')

ה. המשמך הרפואי מיום 22/6/06 אף הוא מסתמך על בדיקת השמיעה מיום 11/12/05 (ראה תשובות א',ב',ו')".

בהחלטה מיום 26/12/07 הורינו על העברת תשובות המומחה לצדדים, ואלו התבקשו לגשת למלאכת הסיכומים בכתב.

6. ביום 21/1/08, התקבלה הודעה מטעם ב"כ התובע כדלקמן:

"בהתאם לקביעת המומחה כי שמיעתו של התובע הינה תקינה בשלב זה ולא חרגה מגדר הנורמה, מסכים התובע למחוק את התביעה דנן, תוך שמירת זכותו להגיש תביעה חדשה לביטוח לאומי במדיה והתובע ממשיך לעבוד ברעש מזיק.

אכן, המומחה קבע כי: במידה והתבוע ממשיך להיות חשוף לרעש, שמיעתו עלולה להינזק."

7. לאור הנ"ל, וחרף בקשת התובע, ובהתחשב בכך שהתביעה נידונה לגופה, ובהתחשב בכך שהמומחה מטעם ביה"ד קבע שהתובע איננו סובל עדיין מליקוי שמיעה, אנו מחליטים לדחות את התביעה ולא להסתפק במחיקתה.

יחד עם זאת, ולמען הסר ספק, נעיר שאין בקביעתנו זו כדי לפגוע בזכותו של התובע בעתיד, להגיש תביעה חדשה ככל שיווצרו הנסיבות המאפשרות לו לעשות כן בהתאם לדין.

9. התוצאה היא כי התביעה נדחית.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום ט"ו בשבט, תשס"ח (22 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

מהא סמיר-עמאר, שופטת

003411/06בל 710 ר. סבג.