ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סגל רקפת נגד סמולניק קרן חנה :

1
לפני כבוד ה שופט אבי שליו

המבקשים:

  1. סגל רקפת
  2. סגל כנרת
  3. סגל אורן

נגד

המשיבים:

  1. סמולניק קרן חנה
  2. איתם יניב
  3. צמח אליהו
  4. צמח רויטל

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה ניתן בזאת צו מניעה ארעי כמבוקש בסעיפים א'-ג' לרישא לבקשה, שתוקפו עד שיבוטל ע"י החלטה אחרת.
צו זה יפקע במידה ולא יומצאו הערבויות הבאות ותוגש התובענה , עד ליום 24/8/17, שעה: 13:00 ו כאמור להלן:
א. תוגש התביעה העיקרית.
ב. בנוסף להתחייבות העצמית שצורפה לבקשה, תוגש ערבות צד ג' (שאינו תאגיד ובכלל זה חברה בע"מ), מוגבלת עד לסך של 30,000 ₪ להבטחת פיצוי המשיבים על כל נזק שייגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.
ג. יופקד פיקדון כספי במזומן בסך של 15,000 ₪ או תומצא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בלתי מוגבלת צמודה ליוקר המחייה על הסך האמור, כעירבון להבטחת פיצוי המשיבים על כל נזק שייגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.
תגובת המשיבים תוגש עד ליום 29/8/17 והעתקה יומצא בו זמנית לב"כ המבקשים, הרשאי להשיב לה עד ליום 31/8/17.
המזכירות תקבע התיק לדיון בפני שופט תורן לזמניים ביום 4/9 או 5/9, במעמד הצדדים בהתאם ליומן.
ב"כ המבקשים ימציא למשיבים במסירה אישית העתק של הבקשה, התביעה העקרית והחלטה זו, תוך 48 שעות. עותק הערבויות וכתב התביעה יועבר למשיבים, מיד לאחר הגשתם.

המזכירות תשלח לב"כ המבקשים את החלטתי באמצעות הפקס.

ניתנה היום, כ"ט אב תשע"ז, 21 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סגל רקפת
נתבע: סמולניק קרן חנה
שופט :
עורכי דין: