ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפ.אקס.אי. אם ישראל בע"מ נגד רון דראל :


לפני כבוד ה שופט מגן אלטוביה

המבקשת:

אפ.אקס.אי. אם ישראל בע"מ
ע"י בא כוח עוה"ד גדי ירום

נגד

המשיב:

רון דראל
ע"י בא כוח נמרוד אסיף

החלטה

לפני בקשה להורות למשיב לענות בתצהיר ערוך כדין על שאלון שנשלח אליו ביום 14.4.2017 (נספח 1 לבקשה), ובפרט על שאלות מס' 5, 18, 17 ו – 20.

כמו כן, מבוקש להורות למשיב לגלות בתצהיר ערוך כדין מסמכים הנוגעים להתקשרות עם מנהלי תיקים במקביל לפעילותו של המשיב אצל המבקשת.

המשיב מתנגד לבקשה.

דיון

על תכלית המענה על שאלון וגילוי המסמכים ותרומתם לניהול דיון הוגן ויעיל, אין מחלוקת בין הצדדים ועל כן איני רואה מקום להרחיב בעניין, מעבר לציון המגבלה לפיה חובת הגילוי והמענה לשאלון קמה רק ביחס לפרטים ומסמכים רלבנטיים לבירור המחלוקות בין הצדדים, ובלבד שאין מדובר בפרטים או מסמכים החוסים תחת חיסיון המוכר בדין ואין בגילוי המסמכים והפרטים המבוקשים משום הכבדה העולה על התועלת שבגילוי.

מענה לשאלון

אופן ואופי השקעותיו של המשיב אצל אחרים אם בכלל, אינן חלק מהנסיבות אותן יש לברר במסגרת הסכסוך כאן, גם בהתחשב בטענת המשיב לפיה ביקש להשקיע באמצעות המבקשת באופן סולידי. ככל שיש נפקות לטענה זו של המבקש יש לברר האם ביקש להשקיע באמצעות המבקשת באופן סולידי, ולצורך בירור זה, אין צורך לברר את אופן ואופי השקעותיו של המשיב אצל גופים אחרים. על כן, איני רואה לנכון לחייב את המשיב ליתן מענה על שאלה מס' 5 לשאלון.

אין מקום לשאול את המשיב שאלות שהמענה להן ידוע למבקשת או שיש בהן כדי לחייב את המשיב לגלות מי הם עדיו, ראה רע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת היישוב – חברה לביטוח בע"מ ואח' (פורסם בתקדין), הנזכר בתשובת המשיב , או שאלות באשר לסברה או מסקנה שהעלה המשיב בתביעתו . על כן, איני רואה מקום לחייב את המשיב לענות על שאלות מס' 18 ו שאלה 20 לשאלון על כל מרכיביה. כך גם בהתחשב בתשובות המשיב שבכל זאת נמסרו במענה לשאלון.

אוסיף, כי מתשובת המשיב עולה כי בזמן שהשקעתו נוהלה על ידי המבקשת לא ידע על ניגוד עניינים, ומבלי לקבוע מסמרות, מקובל עליי כי בהינתן תשובה זו, אין צורך בבירור העיתוי בו נודע למשיב על ניגוד העניינים הנטען .

כדי למקד ולייעל את הדיון בטענות המשיב, נראה כי יש מקום לחייב את המשיב לענות על שאלה 17 שזו לשונה: "בהתייחס לסעיף 43 לכתב התביעה – איזה תגמול קיבל יוסי גפני? ".

נוכח האמור בסעיף 2 שלעיל, איני רואה לנכון להורות למשיב לגלות את מסמכים הנוגעים להשקעותיו אצל גופים פיננסיים אחרים.

סוף דבר

הבקשה מתקבלת באופן חלקי כ אמור בסעיף 4 שלעיל.
המשיב ישיב לשאלה 17 באופן מלא ומפורט בתצהיר ערוך כדין, בתוך 7 ימים בתוך הפגרה .

כל צד יישא בהוצאותיו

מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה לבאי כח הצדדים ניתנה היום, כ"ט אב תשע"ז, 21 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אפ.אקס.אי. אם ישראל בע"מ
נתבע: רון דראל
שופט :
עורכי דין: