ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ס' טל נגד ע"י ב"כ עו"ד ש' זליגמן :

בפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד ס' טל
א. ב.

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד ש' זליגמן
הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. לאור הודעת התובע, אני קובע קדם משפט מסכם ביום 21.1.2018 בשעה 9:00. לדיון זה יתייצב התובע ונציג מוסמך של הנתבעת יהיה זמין טלפונית עבור ב"כ הנתבעת.
  2. בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:

התובע- עד ליום 1.11.2017.
הנתבעת- עד ליום 3.1.2018.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
3. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים ( במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
4. צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 יום וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד תוך 14 יום נוספים את התנגדותו בפני בית משפט.
5. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
6. בד בבד עם הגשת התצהירים מטעם הצדדים יוגשו בקשות לזימון עדים. יובהר, כי לא תתקבל בקשה לזימון עדים במועד מאוחר יותר אלא בנסיבות חריגות.

7. כל בקשה תוגש לתיק בית המשפט במישרין לצד שכנגד, והיא תידון בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, אלא אם ניתנה הוראה אחרת. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
8. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אב תשע"ז, 21 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ס' טל
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ש' זליגמן
שופט :
עורכי דין: