ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה אהרון נגד עו"ד אביב טסה :

החלטה בתיק רע"א 6354/17

לפני: כבוד השופט נ' סולברג

המבקש:
שלמה אהרון

נ ג ד

המשיבים:
1. עו"ד אביב טסה

2. פרץ פרזול בע"מ

3. משה מלכי

4. רונית אהרון

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז - לוד מיום 25.7.2017 בת"א 5479-03-17

בשם המבקש:
עו"ד איתי לסקי

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בקשת רשות ערעור, ועמה בקשה לעיכוב ביצוע, על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (סגן הנשיא י' שפסר) בת"א 5479-03-17 מיום 25.7.2107, בה הורה בית המשפט על קיום התמחרות בין הצדדים לרכישת הבעלות במשיבה 2.

2. המבקש והמשיבים 4-3 הם בעלי מניותיה של חברה פרטית, המשיבה 2, אולם הם מצויים במחלוקת מזה זמן רב, ומנהלים ביניהם הליכים משפטיים מרובים. הדבר פגע באורח קשה בתפקוד החברה, עד שמונה לה מנהל מיוחד (המשיב 1). באחד ההליכים שהתקיימו בעניינם, הציע בית המשפט לצדדים מתווה התמחרות ביניהם לרכישת הבעלות בחברה. המתווה הוסכם על-ידי הצדדים, אך ישומו נדחה מספר פעמים בשל המתנה להחלטה של בית הדין הרבני בנוגע לאיסור דיספוזיציה במניות. בית הדין הרבני הסיר את איסור הדיספוזיציה, ולפיכך הגיש המנהל המיוחד בקשה להורות על קיום ההתמחרות בהקדם, לנוכח מצבה הקשה של החברה.

3. המבקש, אחד מבעלי המניות, התנגד לקיום ההתמחרות בשלב זה. זאת, בעיקר על יסוד הטענה, כי נדרשת הגשת דוח מסכם מפורט מאת המנהל המיוחד, וכן דוחות מס לשנים 2016-2015, על מנת להערך כדבעי להתמחרות. המנהל המיוחד טען כי הגשת הדוחות מתעכבת בשל כך שאלו מצויים בידיו של רואה החשבון, העומד על קבלת שכר טרחה קודם הכנתם.

4. בית המשפט נעתר לבקשת המנהל המיוחד. בהחלטה נקבע, כי "נוכח מצבה המורכב של החברה והנסיבות בהן היא פועלת, ועל רקע ההליכים הרבים המאפיינים את התנהלות הצדדים זה כלפי זה וביחס לחברה שאינו מאפשר ניהולה ותפקודה הראוי, ונוכח הסכמתם העקרונית של הצדדים [...] מצאתי כי הפתרון המתאים והראוי שיש בו כדי להביא לסיום המחלוקת בין הצדדים והמחלוקות המתמשכות בינהם, הוא קיום התמחרות בחברה". בית המשפט קבע כי אין לעכב עוד את ההתמחרות בשל עניינים הנובעים מפעילות רואה החשבון, וכי הפירוט שנמסר על ידי המנהל המיוחד מספק לכאורה לצורך קיומה של ההתמחרות.

5. המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לעיון חוזר בהחלטה, וזו נדחתה; לפיכך הגיש את בקשת רשות הערעור דנן. בבקשה נטען כי ההחלטה כופה על המבקש לקיים את הליך ההתמחרות בתנאים שלא יוכל לעמוד בהם, מפני שלא יוכל לגייס מימון בתנאי אי-הוודאות הקיימים. במישור המשפטי נטען כי ההחלטה אינה סבירה, אינה ישימה, ואינה מנומקת.

6. לאחר שעיינתי בבקשה ובכתבי הטענות שבבית המשפט המחוזי, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. החלטתו של בית המשפט המחוזי מבוססת על איזון בין שיקולים שונים, לרבות מצבה העגום של החברה, התנהלות הצדדים עד כה, והשאיפה לקיום התמחרות באופן מיטבי. זאת, בשים לב גם להסכמת הצדדים ולתוכנה, ולהליכים המקבילים המתנהלים בבית הדין הרבני ובערכאות נוספות. הדבר דורש איזון ושקלול, ולבית המשפט המחוזי נתון מרחב שיקול דעת בעניין. מדובר בהחלטה מן הסוג שלא בנקל תתערב בה הערכאה הדיונית. בית המשפט הגיע למסקנה שטובת החברה עדיפה על חששותיו של המבקש, ועל כן קבע לקיים את ההתמחרות בקרוב. אין מדובר בהחלטה בלתי מנומקת, גם לא בלתי סבירה. טענותיו של המבקש בדבר חוסר יכולתו לקיים את ההתמחרות בשלב זה נטענו באופן כוללני ובעלמא. כפי שציין בית המשפט המחוזי, "בפירוט שנמסר על ידי המנהל המיוחד נראה לי כמספק לכאורה לצורך קיומה של ההתמחרות. ככל שידרש נתון נוסף כלשהו, חזקה על המנהל המיוחד שידאג להציגו לפני בעלי המניות".

7. לאור האמור, הבקשה נדחית, והבקשה לעיכוב ביצוע נמחקת. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ה באב התשע"ז (‏17.8.2017).


מעורבים
תובע: שלמה אהרון
נתבע: עו"ד אביב טסה
שופט :
עורכי דין: