ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פועד ג'יבלי נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

המבקש: פועד ג'יבלי

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

בקשה לעיכוב ביצוע גזר-הדין
שניתן בת"פ 2485/97 (שלום, כפר-סבא)
ביום 18.4.99 על-ידי כבוד השופטת
ק' רג'יניאנו

בבית המשפט העליון

החלטה

העורר הורשע בבית-משפט השלום בכפר-סבא בעבירה של אחזקת נשק שלא כדין ונגזר עליו עונש בן שלוש וחצי שנים מאסר, מתוכן שנתיים לריצוי בפועל ושנה וחצי על-תנאי. כן הוטל עליו קנס בסך 10,000 ש"ח.

בקשת העורר לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל נעתרה בחלקה, ובית-משפט השלום הורה ביום 18.4.99 כי העורר יתייצב לריצוי עונשו ביום 2.5.99.

העורר הגיש ערעור על פסק-דינו וגזר-דינו של בית-משפט השלום (ע"פ 70481/99 מחוזי, תל-אביב) ובה בעת ביקש לעכב את ביצוע עונש המאסר בפועל עד לשמיעת הערעור.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ישעיה, דחה את בקשת העורר לעיכוב ביצוע גזר-הדין, ועל-כך הערר שלפני.

טוען בא-כוח העורר, כי לעת דחיית בקשתו בבית-המשפט המחוזי טרם נקבע מועד שמיעתו של הערעור, וכי מטעם זה הורה בית-המשפט המחוזי את המזכירות לקבוע את הדיון בערעור "בהקדם האפשרי ולא לפי התור הרגיל". והנה, כך מוסיף וטוען בא-כוח העורר, ביני לביני נקבע מועד שמיעתו של הערעור והוא ליום 22.6.99. משנקבע הערעור כפי שנקבע - והוא בעוד פרק זמן קצר יחסית - ראוי, איפוא, כי יידחה מועד ביצוע גזר-הדין של המאסר בפועל.

אני יוצא מהנחה כי תיאור העובדות בהודעת הערר שלפניי הינו תיאור נכון, ואולם אם כך, שומה עליו על העורר לפנות בשנית לבית-המשפט המחוזי בבקשה כי יעכב את ביצוע גזר-הדין. רק אם לאחר שיונחו כל העובדות כולן לפניו יוסיף בית-המשפט המחוזי ויסרב לעכב את עונש המאסר בפועל, רק אז יוכל העורר להגיש ערר על אותה החלטה.

אני מחליט, איפוא, לדחות את הערר ובה-בעת אני מתיר לעורר לחדש את בקשתו לעיכוב ביצוע לפני בית-המשפט המחוזי, כאמור לעיל.

היום הוא יום רביעי, 28 באפריל 1999, ועל-פי ההחלטה התקפה כיום על העורר להתייצב לריצוי עונשו ביום ראשון הקרוב, 2 במאי 1999.

הואיל והזמן קצר, אני מוסיף ומרחיב את מועד העיכוב לביצוע גזר-הדין של המאסר בפועל עד ליום שלישי, 4 במאי 1999, באותם תנאים שקבע בית-משפט השלום.

ביני לביני יהא סיפק בידי העורר להגיש בקשה מתאימה לבית-המשפט המחוזי, ובית-המשפט יחליט בה בדרכו.

מזכירות בית-המשפט מתבקשת לשלוח החלטה זו, עוד היום, בשגר-פקסימיליה אל בא-כוח העורר.

היום, י"ב באייר התשנ"ט (28.4.99)

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99027600.G01


מעורבים
תובע: פועד ג'יבלי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: