ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד עמירם אלקובי נגד גולן טלקום בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

התובע

עו"ד עמירם אלקובי - ת.ז. XXXXXX132

נגד

הנתבעת
גולן טלקום בע"מ - ח.פ. 514538040

פסק דין

לפניי תביעה כספית לחיוב הנתבעת בסכום של 16,904 ₪ אשר כוללים החזר חיובים שגבתה הנתבעת מאת התובע, לגרסתו שלא כדין, ופיצויים בגין הטעיה והפרת הוראות שונות של חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.

טענות הצדדים:

1. התובע, כיום עורך דין במקצועו, ומתמחה/סטודנט למשפטים במועד האירועים המתוארים בכתב התביעה, רכש ביום 20.12.15, 3 מנויים סלולריים מהנתבעת באמצעות אתר האינטרנט שלה, בליווי נציגת שירות טלפוני, אשר ליוותה את הרכישה טלפונית מתחילתה ועד סופה.

2. בכתב התביעה נטען כי בהתאם לפרסום של הנתבעת, הרוכש זכאי לשיחות טלפון, הודעות SMS ללא הגבלה וגלישה באינטרנט בנפח GB 10 עבור כל אחד מהמנויים. בגין 3 המנויים ביחד סוכם כי התובע ישלם 79 ₪ לכל שלושת המנויים במקום מחיר רגיל של 99 ₪ לכל מנוי, וזאת למשך 24 חודשים. בהתאם שילם התובע ביום 20.12.15 סך של 49 ₪ לכל מנוי, סך כולל של 147 ₪ בגין 3 כרטיסי SIM.

3. התובע טען כי לא קיבל לידו העתק הסכם ההתקשרות עם הנתבעת חרף פניות רבות אליה. ביום 3.1.16, בין השעות 13:00 ועד 16:00 קיבל התובע לתיבת הדואר את כרטיסי ה- SIM שרכש מאת הנתבעת ביום 20.12.15, וזאת חרף פניות חוזרות ונשנות לשירות הלקוחות של הנתבעת במהלכן ביקש התובע לברר מדוע הכרטיסים שרכש טרם הגיעו ליעדם. עם קבלת הכרטיסים ב יום 3.1.16 בשעה 16:00 הפעיל התובע את כרטיסי ה-SIM שרכש באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

4. התובע טען כי בשל מעבר דירה לא קיבל לידו באופן סדיר את פירוט כרטיס האשראי ו/או את חשבוניותיו מהנתבעת. בדיעבד גילה כי הנתבעת חייבה אותו בסכום מופרז של 297 ₪ בגין הכרטיסים שרכש, קרי – סכום של 99 ₪ במקום 79 ₪ כפי שהתחייבה עפ"י ההסכם בין הצדדים.
5. התובע, לגרסתו, פנה לנתבעת וביקש לברר אודות החיוב והוא נענה כי המבצע שבמסגרתו רכש את כרטיסי ה- SIM הסתיים ביום 3.1.16 בשעה 12:00. חרף העובדה כי התובע הבהיר כי הוא קיבל את כרטיסי ה- SIM ביום 3.1.16 לאחר שעה זה, והפעיל אותם באותו יום בשעה 16:00, הובהר לו כי משלא הפעיל את הכרטיסים במועד איננו זכאי ל הנות מתנאי במבצע.

6. התובע טען כי התנהלות הנתבעת מפרה את הוראות החוק כדלקמן:

א. אי משלוח קבלות וחשבוניות חודשיות לידו מהווה הפרה של הוראות סעיף 13ב(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
ב. הנתבעת הטעתה את התובע בדבר תוקף המבצע אשר התברר לימים שהוא מסתיים ביום 3.1.16 בשעה 12:00, לא שלחה לתובע העתק הסכם הרכישה ולא הודיעה לתובע אודות מועד סיום המבצע ובכך עברה על הוראות חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") בדבר איסור הטעיה .
ג. הנתבעת הטעתה את התובע באשר לדבר מהותי בעסקה –שהוא מועד סיום המבצע ובהתאם הפרה את הוראות סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן. התובע הפנה לע.א. 1977/97 ברזני נ' בזק פ"ד נה(4), 584 , וטען כי על פי הפסיקה , די במחדל של העוסק אשר עלול להטעות בכדי לחייבו עפ"י הוראות חוק הגנת הצרכן , כמו כן הפנה לרע"א 2837/98 ארד נ' בזק פ"ד נד (1) 600, 607, וטען כי אי גילוי פרטים שחובה לגלות הם בבחינת הטעיה.
ד. הנתבעת פעלה בחוסר תום לב קיצוני ובניגוד להוראות חוק החוזים. כמו כן, מסרה תיאור כוזב באשר לתנאי העיסקה כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות").
ה. הנתבעת לא הודיעה לתובע על מועד סיום העסקה על פי הוראות סעיף 13 א לחוק הגנת הצרכן אשר לפיהם, בעסקה לתקופה קצובה, חלה על הנתבעת החובה לגלות על מועד סיום העסקה אות ההתחייבות לתובע.

7. בשל התנהלות הנתבעת, ביקש התובע לחייבה בפיצויים לדוגמא על סך 10,000 ₪ מכוח סעיף 31 לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, ביקש התובע להורות לנתבעת להשיב לידו את הסכומים שנגבו ממנו שלא כדין בחיובים חודשיים עבור 3 הקווים שרכש, סכום העומד על סך 1,090 ₪. התובע ביקש פיצוי בגין רכישה חד פעמית של כרטיסי הSIM - בסך 147 ₪, פיצויים בגין עוגמת נפש על סך 2,500 ₪, הוצאות הכנת כתב התביעה בסך 3,000 ₪ והחזר אגרה בסך 167 ₪.

8. הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה כי דין תביעת התובע להידחות, בהיותה תביעה טרדנית וקנטרנית שמוגשת בהעדר עילה. הנתבעת אישרה כי התובע רכש 3 קווי טלפון ביום 20.12.15 ועפ"י תנאי המבצע היה עליו להפעיל את הכרטיסים עד ליום 3.1.16 בשעה 12:00. משלא הפעיל התובע את הכרטיסים במועד, חוייב באופן מלא בעלות החבילות שרכש.

9. הנתבעת סבורה כי התובע בחר לקבל את כרטיסי ה SIM -באמצעות דואר ישראל, לעומת משלוח מהיר באמצעות חברת UPS, או איסוף ממשווק החברה באחד מסניפיה הפזורים בארץ. לטענתה, מהנספחים שצורפו לכתב התביעה ניתן ללמוד כי הנתבעת הזהירה כי כרטיסי SIM הנשלחים באמצעות דואר ישראל עלולים להגיע בחלוף תקופת הזמן של 10 ימי עסקים ואף יותר.

10. הנתבעת טענה כי לא הפרה את ההסכם או את הוראות החוק הנטענות, ולא הטעתה את התובע בשום שלב, וכי התובע מנסה להיפרע מכיס עמוק שלא כדין. הנתבעת טענה כי סעיפים 40 ו-41 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982 קובע כי חברה אינה אחראית בנזיקין אלא בגין נזק ישיר עקב הגבלת שירות בזק או נזק הנגרם מפעולה מכוונת או רשלנית – פעולות אשר לא ביצעה הנתבעת במקרה דנן.

11. הנתבעת טענה כי פרטי המבצע אליו הצטרף התובע היו גלויים וידועים בעת הצטרפותו וכי הובאו בפניו כל התנאים של הרכישה. משלא עמד התובע במועדים שקבעה הנתבעת, יש לחייבו במחיר המלא ללא הנחה. הנתבעת טענה כי שני קווים מתוך שלושה שרכש התובע נותקו ביום 24.5.16 והקו הנוסף נותק ביום 15.6.16.

12. הנתבעת הכחישה את טענת התובע באשר לשיחות אשר ביצע עם נציגים מטעמה. באשר לחשבוניות, טענה הנתבעת כי התובע לא ביקש לקבל לידו חשבוניות בדואר ובהתאם החשבוניות הופיעו בחשבונו האישי באתר האינטרנט של החברה והיו זמינים בכל עת לעיונו.

13. בתאריך 1.1.17 התקיים דיון אשר במהלכו שמעתי את טיעוני הצדדים. במעמד הדיון הצהיר התובע כי הוסמך לאחרונה כעורך דין ובהתאם נדחה הדיון ליום 21.2.17 על מנת לאפשר לנתבעת להתייצב לדיון בליווי עורך דין – לבקשתה.

14. בתאריך 21.2.17 התקיים דיון שבמהלכו שמעתי את טיעוני הצדדים. לבקשת הצדדים נתתי להם אפשרות להגיש סיכומים קצרים בכתב טרם מתן פסק דין.

דיון והכרעה:

15. אין מחלוקת בין הצדדים כי ביום 20.12.15 , התובע רכש 3 מנויים סלולריים מהנתבעת באמצעות אתר האינטרנט שלה, בליווי נציגת שירות טלפוני, אשר ליוותה את הרכישה מתחילתה ועד סופה. התובע צירף לסיכומיו העתק תנאי ההסכם וההצטרפות למבצע אשר סומנו א' ו- ב' . במסגרת התנאים צוין כי מחיר השירות הוא "מחיר רגיל 99 ₪ לחודש, מחיר מבצע ל- 24 החודשים הראשונים 29 ₪ לחודש". בעמוד 2 לפרסום נאמר כי "ההטבה תחול על מטרפים חדשים וקיימים אשר יירשמו למבצע החל מיום 29.11.15 בשעה 11:00 ועד ולא יאוחר מיום 27.12.15 בשעה 12:00 ורק לגבי כרטיס ה- SIM אשר יופעל עד ולא יאוחר מיום 03.01.16 בשעה 12:00 ". (ההדגשה במקור- א.ז).

16. עוד צוין במסמך הנ"ל כי "החברה רשאית להביא לסיומו המוקדם של המבצע או להאריכו לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תישמע טענה כלשהי בעניין זה".

17. עם ביצוע הרכישה, קיבל התובע לכתובת הדואר האלקטרוני אישור רכישת כרטיסי ה- SIM אשר צורף על ידו כנספח א' לכתב התביעה. באישור הרכישה הובא בפני התובע פירוט עם מספרי הטלפון שרכש. במסגרת הדוא"ל התובע הופנה לשירות "החשבון שלי", וסופקה לו סיסמה זמנית אותה הוא נתבקש להחליף, כאשר הובהר כי המדובר בשירות המספק מידע אודות מצב החשבון העדכני, בו יוכל לצפות בחשבוניות החודשית , להוסיף או לגרוע שירותים, ולעדכן פרטים אישיים. במסגרת הדוא"ל הובהר לתובע כדלקמן : " ... תוכל לקרוא את הסכם ההתקשרות עם גולן טלקום, את עיקרי הסכם ההתקשרות ואת טופס השירותים שמילאת" .

18. המסמכים אשר צורפו לכתב התביעה ולסיכומי התובע מלמדים כי התובע ה יה מודע לתנאי ההסכם ולכך כי המבצע מסתיים ביום 3.1.16 שעה 12:00 או היה עליו לדעת עליהם אם היה פועל על פי ההנחיות שקיבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו מאת הנתבעת . אותם מסמכים מלמדים כי התובע הפעיל את כרטיסי ה- SIM לאחר שהסתיים המבצע ללא שפנה לנתבעת וללא שבירר מה המשמעות של הפעלת הכרטיסים באיחור.

התובע הצהיר בפניי כי "אישר" כי קרא את התנאים של המבצע בעת הרכישה אך טען כי הוא לא קרא אותם בפועל אלא פעל על סמך ההסבר שניתן לו על ידי הנציגה הטלפונית אשר ליוותה אותו לאורך הרכישה (ראו נ/1 ופרוטוקול הדיון מיום 21.2.17 עמ' 5 שורות 22-25).

19. תנאי המבצע אשר צורפו כנספח א' לסיכומי התובע מלמדים כי החיוב "הרגיל" לחודש הנו 99 ₪, אלא אם יפעל הלקוח על פי תנאי המבצע, ויפעיל את הכרטיסים עד ליום 3.1.17 שעה 12:00. איני מקבלת את עמדת התובע כי ההודעה על המבצע מטעה ו כי היה מקום לציין מפורשות כי מי שאינו עומד בתנאי המבצע יחוי ב בסכום של 99 ₪. הדבר עולה בבירור מההוראות המסמך.

20. עוד ניתן ללמוד מן המסמכים שהגיש התובע כי עמד ה לרשות התובע האפשרות לבדוק את ה חשבוניות באמצעות שירות "החשבון שלי" באתר האינטרנט של הנתבעת ולעקוב אחר התשלומים אשר נגבו ממנו – אפנה בעניין זה לנספחים ב1-ב3 אשר מלמדים כי התובע אישר לקבל חשבוניות מאת הנתבעת באמצעות שירות "החשבון שלי" וקיבל הסבר ממצה אודות הפעולות אשר היה עליו לבצע על מנת שיוכל לצפות בחשבונות שלו. בהודעה הובהר לתובע כי עליו לפנות לשירות הלקוחות ככל שיש תקלה בצפייה בחשבונית . התובע לא טען כי פנה לנתבעת ולא נענה בעניין זה.

21. נספחים ג1 – ג3 לכתב התביעה מלמדים כי פנייתו הראשונה של התובע לנתבעת נערכה בחלוף 5 חודשים ממועד הפעלת הכרטיסים על ידו. התובע אישר כי קיבל לידו את הודעת הדואר האלקטרוני מאת הנתבעת המודיעות על רכישת הכרטיסים והפעלתם (נספחים א - ב3 לכתב התביעה). התובע טען כי למד על החיוב לאחר שעיין בחיוב של כרטיס האשראי – אותו ראה באיחור בשל מעבר דירה. אין בידי לקבל טענה זו לפיה משך 5 חודשים לא טרח התובע לבדוק את החיוב החודשי שלו דרך שירות "החשבון שלי" או את החיוב החודשי בכרטיס האשראי. התובע לא מסר הסבר המניח את הדעת מדוע – ככל שאי נו חפץ בשירות דרך "החשבון שלי" אליו הופנה בהודעות הנתבעת - לא התריע על כך בפני הנתבעת בזמן אמת .

22. בסיכומיו טען התובע כי באישור ההזמנה לא נרשמה אזהרה בדבר המועדים בהם צפוי כרטיס ה-SIM להגיע לידו ומה ההשלכות של אי הגעת הכרטיס בזמן. עיון בדוא"ל אשר צורף כנספח א' לכתב התביעה מבהיר כי במידה ולא מתקבל הכרטיס אשר נרכש עד 7 ימים עסקים , על הרוכש לעקוב אחר המשלוח באמצעות שירות הניתן בצורה מקוונת ב- "חשבון שלי" כאשר במסגרת אותה הבהרה ניתנו הנחיות מתאימות.

כאן אציין כי התובע מלין בדיעבד כי לא ניתנו לו הנחיות כלקוח מה עליו לעשות במקרים של קבלת הכרטיסים באיחור, ובד בבד טוען כי לא ידע כלל מה היו תנאי המבצע וסבר כי במועד הפעלת הכרטיסים, המבצע עדיין חל.

23. התובע לא הציג בפני בית המשפט אישור ממנו ניתן ללמוד כי פנה והתריע בפני הנתבעת אודות העיכוב בקבלת כרטיסי ה- SIM לידיו. התובע בחר באופן מודע לרכוש את הכרטיסים באמצעות דואר ישראל, וז את כאשר הוצעו בפניו מספר חלופות – וזכותו המלאה לעשות כן. חרף זאת לא הוכח בפניי כי העיכוב במשלוח הכרטיסים נעוץ בפעולות של הנתבעת או בעיכוב במשלוח הכרטיסים מטעמה. על פי המסמכים שהוגשו בפניי ניתן היה לעקוב אחר המשלוח דרך האתר של הנתבעת, והתובע בחר לא לצרף מסמכים המעידים כי ערך מעקב מתאים כאשר בקלות היה ניתן לצפות ולהדפיס דף מעקב .

24. אשר על כן - התביעה נדחית.

בנסיבות העניין – אינו רואה מקום לחייב את התובע בהוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.

מזכירות ביהמ"ש תמציא עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"א אב תשע"ז, 03 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד עמירם אלקובי
נתבע: גולן טלקום בע"מ
שופט :
עורכי דין: