ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלישבע זך נגד דרור היררי :

בפני כבוד ה שופט דניאל מרדכי דמביץ

תובעת

אלישבע זך, ת.ז. XXXXXX844

נגד

נתבעים

1.דרור היררי, ת.ז. XXXXXX723
2.מיכל היררי, ת.ז. XXXXXX471

פסק דין

ביום ו', 27.1.2017, בשעות אחר הצהריים או הערב, גג מתכתי מתוספת בניה של הנתבעים עף על גג הבית המשותף ברח' בר יוחאי 18 בירושלים וגרם לנפילת דוד שמש וקולט שמש אשר שימשו את דירת התובעת בבניין. הדוד והקולט וכן המעמד של הדוד נפלו על הגג ויצאו מכלל שימוש.
התובעת שילמה ביום 29.1.2017 סך של 200 ₪ לשרברב אלכסנדר צדק עבור טיפול ראשוני להפסקת הנזילה/זרימה כתוצאה מהיתלשות המערכת ממקומה. בנוסף שילמה התובעת 4,000 ₪ ביום 6.2.2017 או סמוך לו לאריאל דודי שמש בע"מ תמורת דוד וקולט חדשים וכן מעמד לדוד השמש וכן עבודה הכוללת הרכבת כל הרכיבים, לרבות תיקון חורים בזפת (איטום הגג) עקב נזק שנגרם עם נפילת המעמד הישן.
התובעת פנתה לחברת הביטוח שלה (כלל חברה לביטוח בע"מ) והפעילה חוזה ביטוח שהיה לה. במסגרת זו קיבלה התובעת ביום 22.2.2017 תגמולי ביטוח בסך של 2,330.95 ₪. תשלום חברת הביטוח התבסס על הוצאה של 4,000 ₪ (מה ששולם לאריאל דודי שמש בע"מ) ומזה הופחתו שני סכומים עיקריים: 1,200 ₪ בגין "מבנה - בלאי" (ככל הנראה מדובר בטענה שהדוד שנפגע לא היה חדש), 469.05 ₪ בגין השתתפות עצמית.
התביעה היא על סכום כולל של 3,000 ₪ בגין ההוצאות שהוצאו וכן עוגמת הנפש.
הנתבעים טענ ו שתי טענות עיקריות:
הדוד והקולט של דירת הנתבעת היו ישנים ולקויים ולפיכך יש צדק בהפחתה משמעותית מערכם בגין בלאי. בכתב ההגנה נטען מפורשות "כי עוד טרם המקרה היה דוד השמש של התובעת במצב נזילה תמידי".
הנתבעים מבוטחים באמצעות חברת הביטוח איילון והם מסרו את כל הפרטים הרלבנטיים של הביטוח לתובעת (בנה ו/או נציגים אחרים). שכנים אחרים שניזוקו פעלו במסלול זה ושופו על ידי חברת איילון. סיכומם של דברים: "אני משלמת ביטוח כולל צד ג' בשביל הדברים האלה, תתבעו את הביטוח" (דברי הנתבעת בדיון, עמ' ,2 שור' 2). למעשה מגיעות טענות הנתבעת עד להעדר יריבות בינה לבין התובעת שכן לדידה של הנתבעת חברת הביטוח היא הנתבעת הנכונה ולא הנתבעת עצמה.
לעניין הדוד והקולט הקודמים של התובעת הוצגו בפניי בעת הדיון מסמכי רכישה והתקנה מקוריים (אף הם מאריאל דודי שמש בע"מ) של הדוד והקולט מפברואר 2016, קרי פחות משנה טרם המקרה נשוא דיוננו. לפיכך אני מוצא לדחות את טענת הנתבעים בעניין ליקויים ו/או בלאי של הדוד והקולט. מדובר היה במתקנים כמעט-חדשים. הפגיעה באותם מתקנים חייבה רכישת ציוד חדש (לרבות עבודות התאמה על הגג; מר צדק העיד בעניין) ולא היה בכך שדרוג של ממש ביחס למתקנים הקודמים שנפגעו.
לעניין טענת שיתוף הפעולה של הנתבעים עם התובעת (תוארה בהרחבה בפרוטוקול), הרי שכנגדה באה הכחשה מפורטת של התובעת (בדיון) וכן באה עדות של גב' יהודית רבינוביץ' אשר תיארה כיצד היתה צריכה לסייע לתובעת לדעת מי הם הנתבעים (לצורך כתב התביעה) . לשם כך היה צורך להוציא נסח רישום מרוכז של הבניין ולהבין מי הם בעלי הדירה הפוגעת. לא נשמע שהנתבעים שיתפו פעולה באופן גלוי ומלא כפי טענתם. נוכח טענתה של התובעת לחוסר שיתוף פעולה של הנתבעים ושמירתם על אלמוניות מוחלטת, נתבקשה הנתבעת להבהיר האם שמם של הנתבעים מופיע על תיבת הדואר שלהם והשיבה כי אינה זוכרת (עמ' 2, שור' 13). הדברים מחזקים את טענות התובעת ומטילים ספק בנכונות טענת הנתבעים לגבי שיתוף פעולה מלא וכיו"ב . לפיכך אני דוחה את טענת הנתבעת לכך ששיתפה פעולה ומסרה את מלוא הנתונים הנוגעים לביטוח צד ג' שיש לה, לטענתה.
בעניין הביטוח נטען של הנתבעים אבהיר כי גם בערבו של יום אין לפניי כל ראיה מוחשית לגבי עצם קיומו של הביטוח הנטען; לכתב ההגנה לא צורפה פוליסה או ראיה משמעותית אחרת לקיומו של הביטוח.
לשיטה אחרונה יש לדחות את כלל גישתם של הנתבעים כפי שהובעה על ידי הנתבעת בדיון שהתקיים בפניי. ביטוח צד ג' הוא תמיד ביטוח של המבוטח - של מי שהתקשר מול חברת הביטוח בחוזה ביטוח. במקרה דנן, גם אם יש לנתבעים ביטוח כזה או אחר, הרי שהחבות הישירה בגין הנזק שנגרם היא עדיין של הנתבעים עצמם. אפשר (ושוב יוזכר: לא הוכח לפניי כלל) שיש לנתבעים חוזה ביטוח כלשהו עם חברת ביטוח כלשהי אשר אולי הוא חל במקרה דנן (הכל בגדר "אולי" - שהרי דבר לא הוכח). אין בכך כדי לפטור את הנתבעים מאחריות ישירה לנזק. הנתבעים אינם יכולים לאחוז בגישה של "תתבעו את הביטוח". אין לכך כל צידוק. המזיק הוא האחראי ועליו לפצות את הניזוק. אם למזיק יש ביטוח אזי יתכבד להפעיל אותו בעצמו .
לעניין כימות הנזקים: התובעת פעלה להקטנת הנזק באמצעות הפעלת הביטוח שלה. בכך סייעה התובעת לנתבעים. על הנתבעים לשאת בהפרש העלויות שלא שולם על ידי חברת הביטוח של התובעת (1,669.05 ₪ נכון ליום 6.2.2017). על הנתבעים לשאת גם בשכר השרברב - 200 ₪ נכון ליום 29.1.2017.
נוכח הסירוב של הנתבעים להכיר באחריותם לנזק וכתב ההגנה שהוגש היה על התובעת, אשר שפת אמה אינה עברית ואשר גילה מתקדם, להתייצב לדיון תוך שעימה הגיעו השרברב אשר תשובותיו לגבי המצב העובדתי היו פשוטות ומהימנות וכן גב' רבינוביץ'. בנסיבות אלה יישאו הנתבעים בהוצאות התובעת בשיעור כולל של 900 ₪.
סוף דבר, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים דלהלן:
200 ₪ בתוספת ריבית והצמדה כדין מיום 29.1.2017 עד התשלום המלא בפועל;
1,669.05 ₪ בתוספת ריבית והצמדה כדין מיום 6.2.2017 עד התשלום המלא בפועל;
900 ₪ בתוספת ריבית והצמדה כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
ככל שלא ישולם הסכום הפסוק במלואו עד יום 5.9.2017 תהא התובעת רשאי לפעול לגביית החוב הפסוק באמצעות ההוצאה לפועל.
המזכירות תשלח את פסק הדין לנתבעים.

ניתן היום, י"א אב תשע"ז, 03 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלישבע זך
נתבע: דרור היררי
שופט :
עורכי דין: