ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנשה גנן נגד פקיד שומה תל אביב :

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערער: מנשה גנן

נגד

המשיב: פקיד שומה תל אביב 4

בקשה לקבלת ערבות צד ג'

בשם המערער: עו"ד אבי אליוב

בבית המשפט העליון

החלטה

בקשת המערער להפחתת ערבון נדחתה.

עתה מונחת בפני בקשת המערער לקבלת ערבות צד ג' במקום ערבון. הערבות המוצעת היא שיעבוד פוליסת ביטוח של המערער. אף כי לא נאמר כך במפורש, נראה מהמסמך שמדובר בביטוח חיים. השיעבוד מבטיח כי "[ב]אם יחול מאורע אשר עם קרותו יש לשלם לבעל הפוליסה ערך פדיון, הננו מתחייבים בזה לנכות את הסך הנ"ל...".

אין בידי לקבל ערובה זו. האפשרות לממש את הערובה המוצעת מותנית בכך שיחול אירוע ביטוחי. הפוליסה עצמה לא צורפה, ואין בפני הגדרה מדוייקת של אירוע ביטוחי, אך ברור כי תנאי ליצירת זכותו של המערער הוא התרחשותו של אירוע בלתי שגרתי.

יש לקוות כי המערער יזכה לבריאות טובה ולאריכות ימים, ולא יהא זכאי ליהנות מכספי הביטוח. מכל מקום, שיעבוד פוליסת ביטוח אינו תחליף לערבון, מאחר שאין הוא נותן בידי המשיב בערעור אמצעי זמין ופשוט לגביית הוצאותיו, אם יזכה בהן.

הבקשה נדחית.

לפנים משורת הדין, אני מאריכה את המועד להפקדת ערבון, עד חמישה-עשר יום ממסירת החלטה זו למערער.

ניתנה היום, ד' בסיון תשנ"ט (19.5.99).

חגית מאק-קלמנוביץ

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98066470.V06


מעורבים
תובע: מנשה גנן
נתבע: פקיד שומה תל אביב
שופט :
עורכי דין: