ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד פוזאילוב נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת ד"ר מיה רויזמן-אלדור

התובעים:

דוד פוזאילוב

נגד

הנתבעים:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

מונחת לפני תביעה שעניינה טענת התובע לנזקים שנגרמו לרכבו באירוע תאונתי שהתרחש כאשר הרכב עמד בחניה, ומבלי שהתובע היה עד להתרחשות האירוע.

טענות הצדדים

לטענת התובע עת עמד רכבו, שמספרו 97-978-28 בחניה ביום 26.2.16, וכאשר התובע הגיע אל רכבו בבוקר הבחין כי הוא ניזוק בחלקו האחורי – מגן אחורי חיצוני, וכן בצדו הימני – דלת אחורית ימנית, ידית לדלת, מגן אחורי חיצוני.
טוען התובע כי לפני האירוע הרכב היה "שלם ללא מכות".
טוען התובע כי הגיש תביעה לפוליסת הביטוח של המבטחת שלו ואולם משקיבל מכתב בו הוא מחויב במספר השתתפויות עצמיות ולשיטתה הוא אמור לשאת בנזק תוך אי כדאיות כלכלית – החליט להגיש תביעה.
טוען התובע כי מדובר באירוע ביטוחי אחד ולכן הנתבעת צריכה לשלם את נזקיו על פי דוח השמאי מטעמו שבדק את הרכב ביום 14.3.17 ואת שכר טרחת השמאי הפרטי.
הנתבעת מכחישה את טענות התובע.
לטענתה בעקבות הדיווח על התאונה מטעם התובע הוזמן שמאי מתוך רשימת שמאי החוץ של הנתבעת, כי שמאי זה נבחר על ידי התובע ו/או סוכנות הביטוח שלו ולנתבעת לא היה מידע מוקדם לגבי בחירתו ו/או קביעותיו המקצועיות. על פי דו"ח שמאי החוץ שבדק את הרכב ביום 31.3.16 (מעט למעלה מחודש לאחר מועד התאונה המוצהר), מצא השמאי שמדובר במספר מוקדי נזק שונים. לטענת הנתבעת, טרם עריכת הדוח השמאי נתבקש להפסיק עבודתו הואיל והתובע ביקש שלא להפעיל הפוליסה שברשותו.
לטענת הנתבעת תנאי הפוליסה ברורים, הם מאפשרים לתובע לבחור בין מסלול של שמאי חוץ לבין מסלול של שמאי פרטי מטעמו תוך שנשמרת לנתבעת הזכות לשלוח שמאי נגדי ולא כך פעל התובע. מאחר שהתובע הזמין שמאי חוץ ששכרו ישולם על ידי הנתבעת אין הצדקה לחייב בתשלום לשמאי נוסף.
כמו כן לטענת הנתבעת אין בחוות דעת השמאי מטעם התובע פירוט לתאריך בדיקת הרכב ואין שם הסבר מניח דעת למספר מוקדי הנזק ברכב.
כמו כן לטענתה אין ראיה לכך שהתובע תיקן הרכב ולפי תנאי הפוליסה הנתבעת רשאית להחליט על דרכי הפיצוי והיא דורשת תיקון הרכב והצגת קבלות תיקון.
עוד מוסיפה הנתבעת כי התובע חייב בתשלום השתתפות עצמית בגין כל מוקד נזק.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובכל חומר הראיות שהוצג בפניי, ולאחר ששמעתי את טענות התובע ואת טענות נציגת הנתבעת אני סבורה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
לעניין מספר מוקדי הנזק בגינם זכאי התובע לפיצוי לעניין מוקדי הנזק המעורבים בתאונה, אכן, מדוח שמאי החוץ שצורף לכתב ההגנה, ובהתאם לבדיקה שנערכה ברכב בסמוך למועד התאונה, עולה כי ברכב היו ארבעה מוקדי נזק נפרדים. דו"ח שמאי החוץ נערך כחודש לאחר מועד התאונה המדווח ולפיכך מבחינת ממצאיו הוא מהימן יותר בעיניי בהשוואה לדוח שמאי שנערך למעלה משנה (!!!) לאחר מועד התאונה המדווח ואשר צורף לכתב התביעה.
התובע לא פירט ולא ציין את עובדת בדיקת הרכב על ידי שמאי חוץ של הנתבעת בכתב התביעה שלו והתייחס לכך רק בדיון, שם הודה כי לאחר שרצו לקבוע שהרכב נפגע במספר מוקדים שונים באופן שיחייב לשלם מספר השתתפויות עצמיות – לא הסכים ולטענתו סירבו לתת לו לעיין בחוות דעת שמאי החוץ (עמ' 2 לפרוטוקול).
בכתב התביעה ציין התובע כי הרכב נפגע בצדו הימני ובמגן האחורי וציין כי לרכב לא היו פגיעות קודמות, ואולם בדיון בפניי הודה כי בחלקו השמאלי הקדמי אכן היתה לרכב פגיעה קודמת (עמ' 2 שורה 27 לפרוטוקול) ולא נתן הסבר מניח את הדעת לכך שלא ציין זאת בכתב התביעה אלא הוסיף כי :"מה שחשוב זה אחור" (עמ' 3 שורה 3 לפרוטוקול).
בטופס ההודעה שהגיש התובע לחברת הביטוח (נספח לכתב ההגנה) ציין כי הנזק "פגוש אחורי ושריטות", כלומר בטופס זה שמולא ביום 26.2.16 כלל לא צוין חלקו הימני של הרכב.

עיון בתמונות הצבע שהגישה הנתבעת (נ/1), ובהן מומחשות תמונות רכב התובע במוקד הימני ובמוקד האחורי, אכן נראה כי בצדו הימני של הרכב קיימת פגיעה משמעותית בדלת ובכנף באזור שמעל הגלגל בעוד שבמגן האחורי הפגיעה המשמעותית יותר היא בצדו השמאלי של המגן האחורי ולא בצדו הימני של המגן האחורי. נתון זה מצמצם בעיניי את הסבירות לכך שהאירוע התאונתי מיום 26.2.16 כלל בנוסף לנזק בחלקו האחורי של הרכב גם נזק בצדו הימני.
גם בחקירתו הנגדית הודה התובע כי הרכב היה פגוע במספר מוקדים (עמ' 3 שורות 14 לפרוטוקול). כמו כן בחקירתו הנגדית סתר עצמו התובע וציין כי ביום שנבדק הרכב על ידי שמאי החוץ הוא לא אמר לו שיש כמה מוקדי נזק, וכי הבין זאת רק לאחר שהלך הביתה מהמוסך. אחר כך הודה התובע כי ראה את השמאי וראה שהוא מחפש מספר מוקדי נזק (עמ' 3 לפרוטוקול), ואילו בעדותו הקודמת ציין בפני בית המשפט כי "השמאי התחיל לבדוק. הוא אומר נקודות שיש ברכב...."(עמ' 2 שורות 10-11 לפרוטוקול).

התובע גם לא הציג הסבר מניח דעת לעיכוב בן למעלה משנה ממועד אירוע התאונה שדווח על ידו לבין מועד מתן חוות דעת השמאי מטעמו (עמ' 3-4 לפרוטוקול).

התובע ציין כי לא תיקן הרכב למעט ידית הדלת, ואולם בחוות דעת השמאי מטעמו שבדק הרכב למעלה משנה לאחר התאונה צוין: "לבקשתכם בדקתי ואמדתי את נזקי הרכב וסימני תיקון" (ההדגשה אינה במקור). התובע לא ידע להסביר זאת בחקירתו הנגדית, וגם לא ידע להסביר מדוע בתמונות השמאי מטעמו לא נראה נזק בדלת ימנית אחורית, בניגוד לתמונות שצולמו על ידי שמאי החוץ של הנתבעת כחודש לאחר מועד התאונה, כאשר לבסוף הודה ש"הידית של הדלת תוקנה והדלת עצמה למטה. אני חושב שיש לי חשבונית על זה. לא חשבתי שצריך להביא חשבונית כי זה לא סופי. הדלת אי אפשר היה לפתוח שם. זה היה בסביבות אלפיים ₪".(עמ' 4 שורות 25-30 לפרוטוקול).

סיכום והכרעה

אשר על כן אני קובעת כי מוקדי הנזק הימני והאחורי הם מוקדי נזק שונים. הואיל ובטופס ההודעה מטעם התובע הוא דיווח על מוקד נזק אחורי("פגוש אחורי ושריטות" (ר' נספח לכתב ההגנה), והואיל וגם בעדותו בפני הודה כי "מה שחשוב זה אחור" (ר' לעיל) אני קובעת כי האירוע התאונתי נשוא תביעה זו דנן מתייחס רק למוקד הנזק האחורי.
ביחס למוקד נזק זה לא נטען וממילא לא הוכח שהנזק תוקן. שמאי החוץ של הנתבעת שבדק הרכב כחודש לאחר מועד התאונה העריך הנזק בסך של 3,042 ₪. גם אם מנסים לחלץ את רכיב הפגיעה במגן האחורי מחוות דעת שמאי התובע מגיעים לסכום דומה ואולי אף נמוך מעט, ולכן, ובאופן שמקל על התובע, אני קובעת כי הנזק בגין מוקד זה עומד על 3,042 ₪. אשר על כן הנתבעת תשלם לתובע סך של 3,042 ₪ בגין הנזק לחלקו האחורי של הרכב, בניכוי השתתפות עצמית על פי תנאי הפוליסה של התובע.

על פי תנאי הפוליסה, בחר התובע בתחילה בחוות דעת של שמאי חוץ מטעם הנתבעת. זה ביצע את עבודתו והנתבעת חייבת בשכרו. ככל שהתובע סירב מטעמיו הוא לקבל את קביעותיו של שמאי החוץ, וככל ששכר שירותי שמאי מטעמו – עליו לשאת בשכר השמאי בעצמו, שכן זכותו על –פי תנאי הפוליסה מוצתה עם הפעלת שמאי החוץ (ר' עמ' 44-56 סעיף 1 לפוליסה, וכן עמ' 46 סעיף 4 לפוליסה). על כן התובע איננו זכאי להחזר בגין שכר השמאי מטעמו.

ככל שהתובע מבקש להיפרע בגין הנזק לחלק הימני של רכבו, ומאחר שלא הוכח בפני כי הפעיל את הפוליסה לעניין מוקד נזק זה (שכן טופס ההודעה המצוי בפני מתייחס ל"פגוש אחורי ושריטות"), הרי ככל שיש בכוונת התובע להפעיל הפוליסה לעניין ראש נזק זה, ומאחר שהנזק תוקן לטענת התובע עצמו ומאחר שיש בידיו חשבונית תיקון – התובע זכאי להגיש החשבונית לנתבעת ולקבל את תמורתה, בכפוף להפעלת הפוליסה לעניין ראש נזק זה ולתשלום השתתפות עצמית נפרדת, בהתאם לתנאי הפוליסה.

התובע לא הוכיח את ראש הנזק של שכר רכב למשך שבוע אותו העמיד בתביעתו על סך של 900 ₪ ולכן איננו זכאי לקבלו.

בנסיבות העניין, ומאחר שלא מצאתי דופי בהתנהלותה של הנתבעת בעניינו של התובע, אינני מוצאת לנכון לפסוק לטובתו הוצאות משפט.

התשלום בסך 3,042 ש"ח, בניכוי ההשתתפות העצמית של התובע על פי תנאי הפוליסה, ישולם תוך 30 ימים.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

ניתן היום, ה' אב תשע"ז, 28 יולי 2017, לפני כניסת השבת, ובהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד פוזאילוב
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: