ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גנדי סלוצקי נגד נטליה צ'רניך :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקש: גנדי סלוצקי

נגד

המשיבים: 1. נטליה צ'רניך
2. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה למתן החלטה ודחיית הדיון

בשם המבקש: עו"ד יחיאל ירון

בשם המשיב מס' 2: עו"ד זיוה שמחה

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המבקש פנה לבית משפט זה בבקשה לקביעת שיפוט מכוח חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן: החוק). כאמור בתקנות סדרי הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ד1984-, פנתה באת כוח היועץ המשפטי לממשלה למבקש, בכדי שישלים בקשתו בשאלת ההשתייכות הדתית שלו ושל משיבה מס' 1.

2. בפני בקשת המבקש למתן החלטה ודחיית הדיון. לטענתו, למרות מאמציו להשיג את הפרטים הנדרשים, אין בידו לעשות כן נוכח אי שיתוף פעולה מצד בא כוח משיבה מס' 1. על כן נתבקשתי לקבוע כי בית המשפט לענייני משפחה יהא מוסמך לדון בהתרת נישואיהם של בני הזוג. לבקשה זו צורפה הסכמת בא כוח משיבה מס' 1 לקביעת השיפוט כאמור, ולהתרת הנישואין בדיון שיערך בבית המשפט לענייני משפחה ממילא ביום 2.6.99.

3. באת כוח היועץ המשפטי לממשלה, בתגובתה, טענה כי למעשה אין קושי של ממש בהשלמת הבקשה והפרטים הנוגעים להשתייכותם הדתית של הצדדים. נטען, כי השלמת פרטים זו הכרחית לשם המשך הטיפול בבקשה. עוד נטען, כי רק בעת הזו נודע כי משיבה מס' 1 מיוצגת לכאורה וכי אם יומצא יפויי כוח לבא כוחה של משיבה מס' 1, ניתן יהיה לפנות אליו, מטעם היועץ המשפטי לממשלה, להשלמת הפרטים. מטעם זה נתבקשתי לדחות הבקשה.

4. לאחר שעיינתי בחומר שבפני ובטענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה למתן החלטה על קביעת שיפוט בשלב זה, להידחות. אכן, סעיף 2(א) לחוק מסדיר מנגנון שעיקרו מתן החלטה בעניין קביעת השיפוט לאחר קבלת חוות דעתו של בית הדין הדתי הנוגע בדבר. נכון הדבר, כי אין הכרח כי בית המשפט יקבע השיפוט דווקא כפי האמור בחוות הדעת. אולם יסוד בשיקול דעתו הינו עיון בחוות דעת כאמור (וראו: בה"נ 4984/96 וונדר נ' וונדר (טרם פורסם); בה"נ 7215/95 גורדון נ' גורדון (טרם פורסם)). בבקשה שבפני נטען, כי המבקש הינו יהודי והמשיבה הינה נוצריה. במצב דברים זה יש לכאורה - ומבלי להכריע בדבר בשלב זה - לבחון אם אכן נדרשת חוות דעתו של בית דין דתי. מטעם זה ברור גם, שיש להשלים את פרטי הבקשה בעניין ההשתייכות הדתית טרם מתן החלטה סופית בעניין קביעת השיפוט. על כן, ולמרות הסכמת הצדדים לשיפוט בבית המשפט לענייני משפחה, הרי שלא ניתן להיעתר לבקשתם בשלב זה, ולא ניתן לקבוע השיפוט לערכאה זו לקראת הדיון האמור ביום 2.6.99, והיא נדחית.

5. על כן, ובשלב זה, יוכל המבקש לנהוג כאמור בתגובת היועץ המשפטי לממשלה מיום 18.5.99.

ניתנה היום, ה' בסיון התשנ"ט (20.5.99).

א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98025540.A02/דז/


מעורבים
תובע: גנדי סלוצקי
נתבע: נטליה צ'רניך
שופט :
עורכי דין: