ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד והמודיע :

בפני כבוד הרשמת הבכירה רביע ג'באלי

תובע

מגדל חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבע
והמודיע

צדדי ג

בלאל אבו אחמד

  1. כלל חברה לביטוח בע"מ
  2. הגרה בייסקיל אופנה בע"מ

פסק דין

בפני תביעה על סך של 31,282 ₪ להחזר תגמולי ביטוח ששילמה התובעת (המבטחת) למבוטחה חברת " מלירסון בע"מ" אשר בבעלותה קניון הקריון, מרכז קניות בקרית ביאליק ( להלן: "הקניון ו/או חברת מלירסון"), וזאת בגין נזק שנגרם לדרגנוע שבשטח הקניון. לטענת התובעת הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות הנתבע 1 ( להלן: "הנתבע") עת בצע עבודות לחנות " הגרה" (להלן: "חנות הגרה") והעלה על הדרגנוע ארון אשר נפל וגרם נזק לדרגנוע.

רקע וטענות הצדדים
טענות התובעת:
לטענת התובעת, ביום 01.03.13 עת בוצעו עבודות הובלה לחנות הגרה על ידי הנתבע, העמיס מי מטעם הנתבע ארון גדול ממדים, על גבי הדרגנוע הממוקם בקניון, מאבטח שהיה במקום התריע בפני מי מהמובילים על הסכנה לגרום לשבר בדרגנוע אך למרות זאת, הועמס הארון עליו.
לטענת התובעת, הארון התפרק, וברגים ממנו נפלו לתוך הדרגנוע וגרמו לשבר מכני של הדרגנוע ( להלן: "התאונה") וכתוצאה מהתאונה היה צורך בפירוק הדרגנוע וכן בהזמנה והובלה של מדרגות וחלקים של הדרגנוע כמתואר בדו"ח השמאי מיום 08.05.13. התובעת צירפה מכתב מאת ב.מ. פרויקטים והתייעלות בע"מ מיום 04.04.13 לפיו נקבע כי יש להחליף את מדרגות הדרגנוע בחדשות.
לטענת התובעת, הנתבע התרשל ולא נקט בזהירות סבירה ובכך גרם לנזקים לדרגנוע. לפיכך, ביקש ה התובעת לחייב את הנתבע בת גמולים ששילמה למבוטח בסך של 26,238 ₪ בהתאם לחוות דעת שמאי וכן, שכ"ט שמאי בסך של 1,404 ₪, שכ"ט מהנדס בסך של 1,954 ₪ ובשכ"ט חוקר בסך של 1,062 ₪.

טענות הנתבע:

הנתבע טען כי במועד התאונה ביצע עבודת שיפוץ בחנות "הגרה" בקריון . לטענת הנתבע, עובדיו הובילו ארון בגדים, ובהיותם על הדרגנוע, אחד הפועלים החליק וכתוצאה מכך נפל הארון. הנתבע טען כי פינו מספר ארונות באותה דרך וכי המאבטח במקום אף כיוון אותם.
עוד טען הנתבע טען כי הנזקים הנתבעים מו פרזים וכי על התובעת להציג דוח תקינות דרגנוע, עובר למועד התאונה.
לטענת הנתבע, הוא העביר לתובעת פוליסת ביטוח של חברת כלל, המכסה את נזקי צד ג' בקשר לעבודות השיפוץ בחנות הגרה, וכי התובעת לא הואילה לפנות או לצרף את חברת כלל שביטחה את עבודת הנתבע ובכך הפרה חובת הקטנת הנזק.
הנתבע הגיש בקשה להתיר לו לשלוח הודעת צד ג' לחברת כלל לביטוח בע"מ ( להלן: "צד ג' 1 ו/או חברת כלל") והבקשה אושרה ביום 21.04.15.
הודעת צד ג'

הנתבע טען בהודעת צד ג' כי במידה ויחויב לשלם לתובעת סכום כלשהו הרי על הצד השלישי , חברת כלל" לשפות אותו לאור העובדה שחברת כלל ביטחה את עבודות השיפוץ בחנות הגרה הכל בהתאם לאישור קיום הביטוח אשר צורף לכתב ההגנה.

כתב ההגנה של צד ג'

בכתב ההגנה להודעת צד ג, טענה חברת כלל כי יש לדחות את הודעת צד ג' מאחר שהנתבע לא מבוטח בפוליסה כלשהי אצל חברת כלל וכי אישור קיום הביטוח עליו מסתמך הנתבע הומצא לצורך ביצוע עבודות שיפוץ בחנות הגרה אשר מבוטחת על ידי הצד השלישי .
עוד טענה צד ג' כי לא קיים כיסוי ביטוחי כיוון שהנזק אירע שלא עקב ביצוע עבודות שיפוץ בחנות הגרה אלא לאחר שהסתיימו עבודות השיפוץ .
בנוסף, טענה צד ג' כי אין כיסוי לקבלני משנה וכי גם בתנאי הפוליסה הכלליים לביטוח אחריות כלפי צד ג' מובהר כי לא מוענק כיסוי כלשהו לקבלנים או לקבלני משנה.
עוד טענה צד ג' כי באישור קיום הביטוח, עליו מסתמך המודיע יש הרחבה לכיסוי אחריות כלפי צד ג' הכוללת את חבותו של המבוטח כלפי צד ג' בגין פעילותו של הקבלן, אך הפוליסה אינה מכסה את חבות קבלן המשנה אלא את חבות המבוטח בלבד.

צד ג' טענה כי הנתבע מנוע מהגשת תביעה נגדה מחמת ויתור התובעת על זכות תביעה נגד הצד השלישי בהתאם להסכם שנחתם בים מובטחת התובעת( מלירסון) למבוטחת הצד השלישי ( הגרה) ובהתאם לס' 16.20 ו16.22 להסכם, התובעת מנועה מלהגיש תביעת שיפוי נגד הצד השלישי ועל כן, עם הנתבע מנוע מלהגיש הודעה נגד צד שלישי.

מהלך הדיון בתיק

ביום 04.01.16 התקיים דיון בפני במהלכו חזרה חברת כלל על טענותיה לפיהן אישור קיום הביטוח מופנה לקניון ולא לקבלן וכי היא ח ולקת על הטענה כי אחריותו הישירה של קבלן המשנה ( הנתבע) מכוסה בפוליסת כלל, כשלטענתם הפוליסה מכסה את חבות חנות הגרה בגין פעילות קבלן המשנה אך אין כיסוי לחובתו הישירה של קבלן המשנה.
עוד טענה חברת כלל, כי ככל שהגרה תתוסף להליך מתבקש לאשר לה לשלוח לה הודעה לצד רביעי שהינה מבוטחת הקניון ( התובעת) בעילה חוזית שכן לטענת חברת כלל התובעת מנועה על פי חובה מלהגיש תביעה כנגדה וזה יוביל למעגל שוטה.
בית המשפט דחה את הבקשה למשלוח "הודעת צד ד'" לאור העובדה כי שעסקינן ב בתביעה בסדר סדר דין מהיר ואין זה אפשרי לשלוח הודעת צד ד " בהתאם לתקנה 214 ו.

לפיכך, לאור עמדת צד ג' 1, בקיש הנתבע לצרף את חנות הגרה כצד ג (2) (2) ( להלן: חברת הגרה ו/או צד ג' 2").

חנות הגרה טענה בכתב הגנתה להודעת צד ג' כי יש לדחות את ההודעה נגדה בהעדר גילוי מסמכים וכי הנתבע אינו מבוטח בפוליסה כלשהיא. עוד טענה כי חברת הגרה מעולם לא הציגה מצג לפיו הנתבע מבוטח במסגרת הפוליסה שהמציאה באמצעות חברת כלל. בנוסף, טענה כי אישור קיום הביטוח עליו מסתמך הנתבע הומצא לצורך ביצוע עבודות שיפוץ בחנות הגרה כאשר נטען שהנזק לא אירע עקב ביצוע עבודות השיפוץ כי בעת האירוע עבודות השיפוץ כבר הסתיימו והנזק אירע בעת ההובלה וכי אין כיסוי לקבלני משנה בפוליסה.

התצהירים:
מטעם הצדדים הוגשו תצהירי עדות ראשית כאשר התובעת הגישה תצהירו של מר איציק שטרן מנהל אחזקה אצל מבוטחת התובעת ( להלן: "מר איציק").
הנתבע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו.
מטעם צדדי ג לא הוגשו תצהירים כלל.

ביום 09.10.16 התקיים דיון במהלכו העיד מטעם התובעת מר איציק ומטעם הנתבע העיד הוא בעצמו.
סיכומי הצדדים הוגשו בכתב.

דיון והכרעה:
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים על כלל נספחיהם וכן , לאחר שהתרשמתי מעדויות העדים מטעמם, נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל וכן כי דין הודעת צד ג' להתקבל.

אחריות הנתבע:

אין מחלוקת כי ביום האירוע 1.3.13 הוביל הנתבע ביחד עם שני פועלים ארון על הדרגנוע וכי במהלך ההובלה נפל ארון על הדרגנוע.
בהתאם לחוות דעת השמאי מטעם התובעת, ברגים שהיו בארון חדרו לדרגנוע וגרמו לשבר מדרגותיו.
הנתבע וצד ג' נמנעו מחקירת השמאי מטעם התובעת, אשר על כן, משלא נחקר השמאי מטעם התובעת לא נסתרו ממצאי חוות הדעת הן לעיין הקשר הסיבתי והן לענין הנזק.

התובעת הגישה מטעמה תצהיר מטעם מר איציק שטרן, מנהל התפעול בקריון.
מר שטרן טען כי ביום 1.3.13 בשעה 15:40 בערך, התקבלה אצלו הודעה כי ארון נפל על המדרגות הנעות. פועלים אשר פינו את חנות "הגרה" הורידו ארון במדרגות הנעות למרות אזהרות המאבטח. הארון שנפל נשבר וברגים שהיו בתוכו נפלו לתוך ומתחת לדרגנוע וגרמו לשבר במדרגות האלומיניום.

בחקירתו הנגדית מסר מר שטרן כי הוא הגיע למקום מייד לאחר קרות האירוע. עוד טען כי הוא ועובדים אחרים הזהירו באופן כללי : " האזהרות קיבלו מספר פעמים , הזהרנו כמה פעמים בעקבות אירועים שקרו במדרגות הנעות הזהרנו את העובדים, את ההנהלה של הגרה, את מי שהזמין את הקבלן" ( עמ' 7 לפרוטוקול שורת 10-12). בהמשך תיאר מר שטרן את תוכן האזהרות : "שאין להוריד כל משא דרך המד רגות הנעות, שום דבר. יש ליד זה בסמוך מדרגות רגילות ורק דרכם אפשר להוריד דברים לכיוון הגרה" (ש' 14-15).
עוד עלה מחקירתו הנגדית של מר שטרן שקיימים שלטים " שאמורים אסור לשים משא על גבי המדרגות הנעות" ( עמ' 7 לפרוטוקול שורה 20-21).

מר שטרן העיד כי אנשי ה אבטחה סיפרו לו עובדי הנתבע העמיסו על עגלה של סופר ארון והארון החליק על המדרגות הנעות.
מר שטרן נשאל אם אפשר לשלול שהיו מים על מהדרגות והוא השיב בחיוב כי " המדרגות בצורת מסרק והמים לא עומדים למעלה" ( עמ' 10 לפרוטוקול שורה 3).

עדותו של העד מטעם התובעת מר שטרן, הייתה אמינה ומהימה.

מטעם הנתבע , הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע עצמו.
הנתבע הצהיר כי חברת "הגרה" פנתה אליו לקראת סוף חודש 2/13 וביקשה ממנו לבצע עבודות שיפוץ. הנתבע טען כי הוסכם עם "הגרה" כי חברת "הגרה" תרכוש פוליסה אשר תכסה את ביצוע עבודות השיפוץ.
הנתבע הצהיר כי נמסר לו על ידי "הגרה" כי רכשה ביטוח לצורך ביצוע עבודות השיפוץ, אשר מכסה את עבודות השיפוץ , אותו ואת העובדים ומסרה לו אישור על קיום ביטוח תקף לתאריכים 27.2.13 עד 3.3.13.
הנתבע טען כי כחלק מעבודות השיפוץ היה צורך בפינוי ארון בגדים והמעבר היחיד הנו דרך הדרגנוע. עוד טען הנתבע כי המאבטח שהיה במקום כיוון את העובדים ובמהלך הובלת אחד הארונות החליק העובד וכתוצאה מכך נפל הארון.
עוד טען הנתבע כי עם קבלת התביעה פנה לחברת "הגרה" אשר הודיעה לו שאין מה לדאוג כי קיים כיסוי ביטוחי.

מחקירתו הנגדית של הנתבע התברר שטענת הנתבע אשר נטענה בתצהיר לפיה המעבר היחיד היה דרך הדרגנוע אינה נכונה. הנתבע מסר בחקירתו כי היו מדגרות "רגילות" ( עמ' 12 לפרוטוקול ש' 8) לא זו אף זו, הנתבע אישר כי הבחירה בשימוש בדרגנוע נבעה משיקולי נוחות גרידא: " אלו מדרגות ואלו מדרגות נעות. אם אתה עולה ויורד אלף פעמים בשעה אז יותר קל לעלות על דרגנוע. למה לעלות על מדרגות רגילות?" עמ '16 לפרוטוקול ש' 8-9).

זאת ועוד, בעוד שהנתבע טען בתצהיר כי המאבטח במקום כיוון את העובדים שהעמיסו את הארון על הדרגנוע- בחקירתו הנגדית חזר בו הנתבע וטען כי המאבטח שנכח במקום היה אמביוולנטי " הוא לא כיוון אותנו ולא היו לו טענות" ( עמ' 12 ש' 12 לפרוטוקול).

בנוסף לסתירות בגרסת הנתבע, הנתבע נמנע מהבאת העובדים מטעמו לעדות והדבר אומר דרשני. עדות עובדי התובע היה בה לשפוך אור על נסיבות קרות המקרה. הלכה היא במקרה שצד נמנע הבאת עד רלבנטי, חזקה שעדות העד הייתה פועלת לרעתו, במקרה דנן החזקה לא נסתרה ולא הבאת העדים קיימת משמעות ראיתית.

אשר על כן, לאור האמור לעיל, אני מעדיפה את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבע.
ממסכת הראיות אשר נפרשה בפני עולה כי הנתבע ועובדיו התרשלו עת העמיסו את הארון על הדרגנוע ובכך גרמו את הנזק לדרגנוע.

הודעת צד ג'

הנתבע צירף לכתב ההגנה " אישור על קיום ביטוח- עבודות שיפוץ קטנות שהנפיקה חברת כלל ( צד ג' 1).

אין מחלוקת כי בהסכמי השכרות של מלירסון עם החנויות בקניון קים סעיף של " ויתור שיבוב הדדי", על כן, התובעת שבאה בנעלי חברת מליסרון מנועה מלתבוע את " הגרה" צד ג' 2 בתביעת שיבוב.

באישור קיום ביטוח אשר הנפיקה צד ג' ( צורף לכתב ההגנה של הנתבע) נקבע באופן מפורש בסעיף 2.3 כי " "...כמו כן מכסה הפוליסה את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלני משנה".
בעוד שבסעיף 2.2 נקבע "רכושם של המשכיר ו/או של חברת הניהול וכן רכושם של שוכרים אחרים בקריון יחשב כרכוש צד ג'".

מאישור קיום הביטוח עולה מסקנה חד משמעית שהנתבע כקבלן משנה מכוסה בהתאם לאישור קיום הביטוח אשר הנפיקה חברת כלל.

חרף לשון אישור קיום הביטוח, טענו צדדי ג' כי אין באישור קיום הביטוח כיסוי לקבלני משנה.
סבורני כי לשון אישור קיום הביטוח ברורה אך במידה וקיימת אי בהירות הרי שהיא פועלת לרעת המנסח. (ראה לעניין זה עא 779/89 יעקב שלו נ' סלע חברה לבטוח בע"מ מח (1) 221).

על מנת להעמיד את הדברים על דיוקים, עסקינן בעבודת שיפוץ קטנות אשר בוצעו על ידי הנתבע בחנות הגרה. הנתבע אף העיד כי עלות העבודות הייתה בין 7,000 עד 8,000 ₪.
באישור קיום הביטוח מתנוססת הכותרת: " אישור קיום ביטוח" – עבודות שיפוץ קטנות".
ממסכת הראיות בתיק עלה כי הנתבע ועובדיו הם אלה אשר ביצעו את עבודות השיפוץ ב" הגרה".
משמע כי אישור קיום הביטוח הוצא לצורך כיסו י הנתבע ועובדיו ובגינו שולמה פרמיה נפרדת.

צדדי ג' 1ו- 2 לא הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם.
לכתב ההגנה שהוגש על ידי צד ג' 2, צורף תצהיר אימות עובדות של מר צדיק פור מרדכי אך התצהיר לא היה מאושר על ידי עו"ד.
ב"כ צד ג' הגיש ביום 18/9/17 בקשה לזמן את צדיק פור מרדכי לדיון אך הבקשה נדחתה מאחר שלא הוגש תצהיר עדות ראשית של העד. ביום 19/9/17 הוגשה בקשה נוספת מטעם ב"כ צדדי ג' אליה צורף אותו תצהיר אימות שצורף לכתב ההגנה של צד ג' ואף הוא לא היה מאומת. בהחלטתי מאותו יום דחיתי את הבקשה וציינתי שמדובר בתצהיר אימות עובדות שאינו מאושר על ידי עו"ד כלל .
יוצא כי לא הוגש תצהיר כלל מטעם צד ג'2, דא עקא צד ג' לא טרחה להגיש בקשת הארכת מועד להגשת תצהיר.
לישיבת ההוכחות לא התייצבו עדים מטעם צדדי ג' .
בסיכומי צדד ג' נטענו שתי טענות עובדתיות:

  1. הטענה העובדתית החלופית אשר נטענה בסעיף 16 לסיכומי צד ג' לפיה הנזק אירע לאחר סיום עבודות השיפוץ או בעת ביצוע עבודות הובלה.
  2. הטענה העובדתית אשר נטענה בסעיף 21 לפיה חברת הגרה התחייבה להמציא לנתבע פוליסה שתכסה את אחריותו השילוחית בלבד.

בהעדר הגשת תצהירים או הבאת עדים, נותרו טענות עובדתיות אלו כטענות בעלמא ללא כל א אח זיה עובדתית. לפיכך, מתקבלת גרסת התובעת והנתבע בעניינם דלעיל מאחר שגרסה זו לא נסתרה.

אשר על כן, אני קובעת כי הנתבע היה מכוסה בביטוח של חברת כלל, צד ג' 1.

אשר על כן, אני מקבלת את הודעת צד ג' אשר הוגשה נגד שני צדדי ג'.

הנזק:

התובעת עמדה בנטל הוכחת הנזק בהתאם לחוות דעת השמאי.
הן הנתבע והן צדדי ג' לא ביקשו לחקור את השמאי ועל כן, חוות דעת השמאי לא נסתרה.

צדדי ג' טענו כי יש לנכות ערך בלאי בשיעור של 50% הואיל ומדובר בהחלפת מדרגות ישנות באמצעות מדרגות יש נות. עוד טענו כי יש לנכות 10% נוספים בגין החלקים המשומשים פגומים שהוחלפו ונמכרו לצד ג' כברזל.
טענות אלה נטענו בעלמא ללא כל אחיזה עובדתית או משפטית. כאמור, מטעם צד ג' לא הוגשו תצהירים כלשהם מה גם שלא הוגשה חוות דעת נגדית ואף השמאי מטעם התובעת לא נחקר.

סוף דבר

אני מקבלת את התביעה נגד הנתבעת ומקבלת את ההודעה שהוגשה נגד צדדי ג'.

אני מורה על חיוב צדדי ג' בתשלום סך של 31,282 ₪ לתובעת בצירוף שכ"ט עו"ד בסך של 5, 000 ₪, החזר אגרה בסך של 782 ושכר העד בסך של 450 ₪.
כמו כן, ישאו צדדי ג' בהוצאות הנתבע ( המודיע) כדלקמן: שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ והחזר אגרה בסך של 1,564 ₪.

הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מהיום אחרת ישאו הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ז, 15 יולי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: והמודיע
שופט :
עורכי דין: