ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נ. ג'אן בע"מ נגד ולדמיר יעקב קצלניק :

8, 11
בפני כבוד ה שופט עידו כפכפי

מבקשות/תובעות

  1. נ. ג'אן בע"מ
  2. מוקד ג'אן מערכות ושירותים (ח.א.ש) בע"מ

נגד

משיב/נתבע
ולדמיר יעקב קצלניק

החלטה

1. המבקשות אשר רכשו את פעילות מוקד חאש במסגרת הליכי פירוק של המוקד הישן, הגישו כנגד המשיב תביעה כספית ובקשה לצו מניעה קבוע שיאסור עליו לפנות ללקוחות מוקד חאש ולסכל את רכישת הפעילות.

בהחלטתי מיום 28.11.16, בהמשך לצו ארעי מיום 15.11.16, ניתן צו מניעה זמני שתוקפו עד ליום 29.11.17 שקובע:
" אני אוסר על הנתבע, בין במישרין ובין בעקיפין, להתקשר או לקיים פעילות עסקית בכל צורה, דרך ואופן עם לקוחות לשעבר של חברת ח.א.ש. נאסר על הנתבע לפנות לאותם לקוחות או להציע להם שירותי מוקד או להפנות אותם לשירותי חברת מוקד אחרת. "

יוער כי בהחלטה מיום 26.2.17 נדחתה בקשת רשות ערעור על הצו הזמני, תוך שבית המשפט המחוזי לא מצא מקום להתערב באיזונים בצו. בניגוד לטענת המשיב, בית המשפט המחוזי לא התיר לו לעשות פעולה שממילא לא נאסרה עליו בצו הזמני של עבודה בתחום של שירותי השמירה והמוקד.

2. המבקשות הגישו ביום 20.3.17 בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט בטענה כי המשיב מפר את הצו מיום 15.11.16. המשיב הגיש מספר תגובות לבקשה, שחלקן לא היה ברור כי מהוות תגובה לבקשה. בנוסף הגיש בקשה למחיקת התביעה ולביטול הצו הזמני שניתן. שני עניינים אלו נדונים במאוחד בהחלטה זו.

הבקשה למחיקת התביעה וביטול הצו
3. הבקשה מבוססת על הטענה כי המבקשות לא יודעות כלל מי היו לקוחות חאש, אין בידן רשימה שיש להגן על סודיותה, ולכן לא הוכיח את עילת התביעה. ראשית, טענה זו מתעלמת מהעובדה כי התביעה מבוססת גם על טענה משפטית של גרם הפרת חוזה, אשר למעשה הייתה הבסיס למתן צו המניעה. שנית, כל הטענה מבוססת על תצהירים וטענות עובדתיות רבות ומפורטות. הבקשה מנוגדת לדין ולפסיקה לפיה בוחנים את עילת התביעה לפי העולה מכתבי הטענות. במקרה הנדון, אף נקבע שיש ראיות לכאורה להוכחת התביעה וברי כי המבקשות עברו את הרף הנדרש כדי להימנע ממחיקת התביעה על הסף. שאלת טיבה של הרשימה, אם קיימת, ומרכזיותה לעילת התביעה, מקומה להתברר בהליך העיקרי ולא כטענת סף. על כן לא מצאתי בסיס לבקשה למחיקת התביעה על הסף או ביטול הצו הזמני.

הבקשה לבזיון בית משפט
4. בבקשה אשר נתמכה בתצהירו של דור אלקבץ שהחל לעבוד צל המבקשות ביום 1.2.17 ועל תצהירו של משה ג'אן, נטען כי ידוע למבקשות כי לפחות 100 לקוחות התנתקו עקב פעולתו האסורה של המשיב. התבקש להטיל על המשיב קנס בסך 2,000 ₪ על כל לקוח שהתנתק.

המשיב העיד מטעמו וכן מר כפיר עזר, בעלים של מוקד פוינט אשר המשיב עובד היום בשורותיו. יוער כי המשיב אף אגיש (בחלק מתגובותיו שקשה לסווג את טיבן) תצהיר של בנו, גדי, אולם מאחר ולא התייצב הוא לעדות לא רשאי להסתמך על האמור בו.

אקדים ואבהיר כי לא מצאתי שהמבקשות עמדו בנטל להוכיח כי המשיב הפר את הצו הזמני וכי ראוי להפעיל את המנגנון של בזיון בית משפט. ממילא הצו הזמני צפוי לפקוע ביום 29.11.17 והתכלית העיקרית של מניעת הפרה עתידית ממילא לא קיימת. שעה שנדמה כי מרבית התנועה בין המוקדים השונים בעיר קריית גת לאחר קריסת מוקד חאש דעכה, ממילא תכלית השימוש בסעד המבוקש אינה חזקה.

המבקשת גם ביקשה לעשות שימוש באפשרות הנדירה של קנס על אתר כדי למנוע הפרה עתידית, אולם לא הוכיחה כנדרש הפרות ברורות שיאפשרו מתן סעד מעין זה.

5. המבקשות למעשה טוענות כי מבחינת הראיות הנסיבתיות ברור כי המשיב הפר את הצו וזאת לאור מעבר של מספר מנויים רב משורותיהם לשירות מוקד פוינט בו הוא עובד. טענה זו נשענת על תצהירו של הבן גדי שטוען כי הוא עצמו נייד מנויים, על נסיבות העסקתו של המשיב במוקד המתחרה ותנאי העסקתו ומסתירות נטענות בתצהירו.

בנסיבות העניין לא מצאתי כי די בראיות אלה כדי לבסס מסקנה להפרה של הצו הזמני. ניתן לייחס את המעברים לעובדה האובייקטיבית כי מוקד חאש התמוטט וכן לפעולות שיווק לגיטימיות של מוקד פוינט, שלא על ידי המשיב. לא הונחה תשתית מספקת לכך כי המשיב המשיך, לאחר מתן הצו, לטעון בפני לקוחות כי מוקד חאש קרס ויש לעזוב את שירותיו.

אין די בנסיבות העובדתיות אליהן הפנו המבקשות , גם אם אכן חלקן מעוררות חשד כי המשיב היה מעורב בניוד הלקוחות. אין די בחשש בעלמא ללא ראיות מספקות.

אל מול הסתמכות המבקשות על ראיות נסיבתיות, הסתבר כי הטבלה שעליה התבססה הבקשה אינה מגובה מספיק בראיות נוספות. מדובר בטבלה שלא ברור על בסיס אילו נתונים נערכה והתגלו בה טעויות רבות בחקירות הנגדיות. מר ג'אן אינו בקיא בפרטים הקטנים של רמת הלקוח הבודד והעובד מטעמו לה השיב תשובות מספקות לשאלות והסתבר כי הנתונים בטבלה סתמיים. גם אם חלק מהנתונים נכונים בדבר מעבר לקוח כזה או אחר למוקד פוינט, אין די בכך כדי להוכיח הפרת הצו.

על כן לא מצאתי מקום להפעלת סנקציות כנגד המשיב מכוח פקודת בזיון בית המשפט.

6. לאור דחיית הבקשות ההדדיות, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ז, 15 יולי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נ. ג'אן בע"מ
נתבע: ולדמיר יעקב קצלניק
שופט :
עורכי דין: