ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צביקה דוידוביץ נגד טי.אר.די אינסטרומ בע"מ :

החלטה בתיק ע"א 7305/16

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערער:
צביקה דוידוביץ

נ ג ד

המשיבה:
טי.אר.די אינסטרומ בע"מ

בקשה לפטור מעירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

המערער עותר לפטור מהפקדת עירבון. בבקשה טוען המערער כי מצבו הכספי אינו טוב, ובין היתר עמד הוא על הוצאות והכנסות התא המשפחתי, על חובותיו ועל כך שהוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

המשיבה מתנגדת לבקשה. טענתה המרכזית של המשיבה היא כי אין מקום לפטור את המערער מהפקדת עירבון כיוון שהסתיר את הרקע העומד ביסוד ההליך ובתוך כך כתב אישום שהוגש נגדו. לטענתה בכך פנה הוא לבית המשפט "בידיים לא נקיות". כן טוענת המשיבה כי סיכויי הערעור אינם טובים, וכי המערער "מגלה טפח ומסתיר טפחיים" גם בסוגיית מצבו הכלכלי.

אכן ראוי היה שהמערער יפרוש את התשתית העובדתית שברקע ההליך באופן מלא, בין היתר כיוון שעשויה להיות לכך השלכה על הערכת סיכויי הערעור. יחד עם זאת איני סבורה כי הדבר מצדיק להתעלם כליל מן המצב הכלכלי הנטען על ידי המערער ושלא ליתן לו כל משקל בקביעת סכום העירבון (כטענתה המשתמעת של המשיבה).

בהתייחס למצב הכלכלי - המשיבה העלתה תהיות שונות ביחס למצב הכלכלי הנטען, בין היתר נוכח עסקים בהם היה המערער מעורב בעבר ולא פורטו. חלק מן התהיות מקורן בהשערות גרידא (למשל ביחס לשכרו האמיתי של המערער), אך גם אם אתעלם מן התהיות שאינן מבוססות סבורה אני כי המערער לא פרש תשתית מלאה להוכחת מצבו הכספי ולא הוכיח חוסר יכולת לגייס סכום כספי, ולכן לא הוכיח הוא כי יש לפטור אותו באופן מלא מהפקדת עירבון.

המערער ציין כי הוא נותר "ללא כל נכסים". טענה זו לא פורטה כדבעי. לטענת המשיבה הוא בעלים של חברה שקיבלה במהלך השנים דמי ניהול ממנה. לא פורט האם חברה זו עדיין קיימת. כן אין התייחסות בבקשה לנכסי מקרקעין. למשל לא ציין המערער האם בעבר היו בבעלותו נכסי מקרקעין (ואם נמכרו באילו נסיבות נמכרו). כמו כן מתדפיס חשבון הבנק שצורף עולה כי למערער ואשתו פקדון כספי אשר סכומו לא פורט, ועוד לא פירט המערער כיצד הוא נושא בעלויות הייצוג המשפטי. גם הטענה כי אין באפשרות המערער להיעזר בבני משפחה ומכרים לא הוכחה כדבעי. יצויין כי המערער טוען שילדיו הבגירים סירבו לסייע, אך טענה זו לא הוכחה, ועוד לא פורט ולא הוכח מדוע אין באפשרותו לגייס סכום כספי בעזרת בני משפחה ומכרים אחרים. יוזכר בהקשר זה כי אין די בהעלאת טענה בדבר חוסר יכולת להסתייע בבני משפחה בעלמא, ויש לגבותה בנתונים ובמסמכים (בש"א 9998/09 ונדר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, פסקה 3 (17.12.2009)).

עוד יש ליתן משקל לסכום ההוצאות שנפסק בערכאה קמא, וכן אציין, בזהירות המתבקשת, כי להתרשמותי סיכויי הערעור אינם מצדיקים אף הם פטור מלא מהפקדת עירבון.

לבסוף, אין מקום להיעתר להצעת המערער כי מניות המשיבה שבידיו ישועבדו לטובת המשיבה חלף עירבון, שכן אין מדובר בחלופה שוות ערך לעירבון כספי במזומן "אם בדמות האיתנות הפיננסית ואם בדמות קלות הפירעון" (ע"א 5064/09 צג הנדסה בע"מ נ' שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה וקבלנות בע"מ (26.7.2009)), ויצוין כי לטענת המערער עצמו אין למניות כיום "כל שווי כלכלי".

מטעמים אלו אין מקום לפטור את המערער מהפקדת עירבון. יחד עם זאת כאמור סבורה אני כי מצבו הכספי של המערער - ובפרט העובדה שהוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים - מצדיק להפחית את הסכום שנקבע להפקדה, ולאחר איזון בין כל השיקולים הרלבנטיים יועמד הוא על סך של 22,000 ש"ח.

עירבון בשיעור האמור יופקד בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטתי זו (ימי הפגרה יבואו במניין). בהעדר הפקדה, יירשם ההליך לדחיה.

ניתנה היום, ‏י"ח בתמוז התשע"ז (‏12.7.2017).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: צביקה דוידוביץ
נתבע: טי.אר.די אינסטרומ בע"מ
שופט :
עורכי דין: