ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי טופז נגד חיים יוכט :

החלטה בתיק ע"א 3432/17

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המערערים:
1. שי טופז (יוכט)

2. חנוך יובל (יוכט)

3. מיכל אנטו (יוכט)

נ ג ד

המשיבים:
1. חיים יוכט

2. אריה יוכט

3. עזבון המנוח פישר יששכר ז"ל

4. נוגה מ.ג.א השקעות בע"מ

בקשה מטעם המשיב 2 להורות למערערים להגיש הודעת ערעור מתוקנת ותשובת המערערים לבקשה

בבית המשפט העליון

החלטה

לפניי בקשה מטעם המשיב 2 להורות למערערים להגיש כתב ערעור מתוקן, וזאת נוכח טענתו כי כתב הערעור שהוגש אינו עומד בהוראת תקנה 414 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). המערערים מתנגדים לבקשה.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר המצוי בתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

תקנה 414 לתקנות קובעת כי "כתב הערעור יפרט בצורה תמציתית את נימוקי ההתנגדות להחלטה שעליה מערערים, שלא על דרך הוויכוח או הסיפור". כפי שנקבע בפסיקה, דרישה זו נועדה לאזן בין זכות הטיעון של יוזם ההליך לבין אינטרסים חשובים נוספים ובהם זכותו של בעל הדין שכנגד להבין את גדר המחלוקת ואת הטיעונים שמפניהם עליו להתגונן; קיום שוויון דיוני ומהותי בין בעלי הדין; וניהול יעיל של ההליך המשפטי (ע"א 1501/05 כהן נ' מנהל מס שבח תל-אביב, פיסקאות 6-4 (8.5.2005); ע"א 8602/12 מנחם נ' גולן (2.5.2013); רע"א 615/11 סופר מדיק (מדיק לייט) נ' Anton Hubner, פסקה 5 (27.3.2011)).

עיון בכתב הערעור - המשתרע על פני 46 עמודים ומונה 245 סעיפים - מעלה בבירור כי הוא אינו ממלא אחר דרישת התמציתיות האמורה, וזאת גם כשלוקחים בחשבון את טענת המערערים לפיה כתב הערעור נכתב באופן מרווח. אורכו של כתב הערעור (קרוב לפי שניים מאורך פסק הדין, המחזיק 25 עמודים), ומידת הפירוט של הטענות המועלות בגדרו (כמו גם של הרקע העובדתי ושל תיאור פסק הדין) - מובילים לכלל מסקנה כי הלכה למעשה לפנינו מעין גרסה מורחבת של סיכומים בכתב. כפי שנקבע בעניין כהן (פיסקה 9), "בכך יש משום הפרה של עקרון השוויון בין בעלי הדין, והערמת קושי על בעל הדין שכנגד, כמו גם בית המשפט, בניהול ההליך... יש להבחין בין טענה לבין פירוט הטענה; בין השגה ובין הוכחת ההשגה". אכן, "... בדרך כלל די יהיה בכתב ערעור המשתרע על מספר בודד של עמודים..." (עניין כהן, פיסקה 6. ראו והשוו גם, ע"א 8432/13 הורוביץ נ' בנק איגוד לישראל בע"מ (26.1.2014)).

אוסיף ואציין כי גם המשיב 2 הגיש ערעור על אותו פסק דין (ע"א 3502/17), ואורך כתב הערעור מטעמו עומד על 9 עמודים בלבד (הכתובים אף הם באופן מרווח). גם אם אניח לטובת המערערים כי יש צדק בטענתם לפיה לא ניתן לגזור גזירה שווה בין היקף הערעור מטעם המשיב 2 לבין היקף הערעור מטעמם, הרי שהפער הגדול בין אורכם של כתבי הערעור (פי חמישה) מחדד את הקושי ומבליט את חוסר השוויון הדיוני אשר נגרם כתוצאה מאי ההקפדה על דרישת התמציתיות.

אשר על כן, תשיב המזכירות את כתב הערעור לידי המערערים והם יגישו - עד ליום 16.7.2017 - כתב ערעור מתוקן בהיקף של עד 24 עמודים (ברווח כפול, בגופן David, בגודל 12 ובמרווח "רגיל" בין האותיות).

בשולי הדברים אציין כי המשיב 2 נמנע, במודע, מלצרף לבקשתו את מכתב התשובה של המערערים לבקשה (ראו סעיף 8 למכתב באי כוח המשיב 2 מיום 4.6.2017, אשר צורף כנספח 3 לתשובת המערערים). התנהלות זו עומדת בניגוד להנחיות נשיאת בית המשפט העליון (ראו הנחיה 8(א) להנחיות הנשיאה מיום 1.11.2010), ויש לתמוה עליה. בנסיבות אלה החלטתי להימנע מפסיקת הוצאות לטובת המשיב 2 חרף קבלת הבקשה.

ניתנה היום, ‏ח' בתמוז התשע"ז (‏2.7.2017).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: שי טופז
נתבע: חיים יוכט
שופט :
עורכי דין: