ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד ד"ר משה וינברג נגד שרת המשפטים :

פסק-דין בתיק בג"ץ 5011/17

לפני: כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

העותר:
עו"ד ד"ר משה וינברג

נ ג ד

המשיבה:
שרת המשפטים

עתירה למתן צו על-תנאי

בשם העותר:
בעצמו

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופטת א' חיות:

1. בעתירה זו מלין העותר על היחס שקיבל מפקידי המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים ועל הטיפול בתלונה שהגיש נגדם. העותר הוא עורך דין ונוטריון. בחודש נובמבר 2014 פנתה לעותר מבקרת נוטריונים שהוסמכה על ידי שרת המשפטים (להלן: המבקרת) וביקשה לתאם עמו מועד לביקורת. העותר הודיע למבקרת כי אף שהוסמך כנוטריון הוא אינו עוסק בכך ומעולם ביצע פעולה נוטריונית ולפיכך אין טעם בביקורת. לטענת העותר המבקרת השיבה לו כי אם הוא אינו עוסק כנוטריון ואינו מתכוון לעסוק כנוטריון עליו להגיש בקשה לביטול רישיונו. העותר חלק על טענת המבקרת ושב על טענתו כי אין טעם בביקורת.

2. בחודש ספטמבר 2015 התקבל אצל העותר מכתב מאת סגנית מנהלת מחלקת רישוי נוטריונים במשרד המשפטים (להלן: סגנית המנהלת) בו ציינה כי על פי סעיף 33(א) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 (להלן: חוק הנוטריונים) הוא מחויב לאפשר למבקרת לערוך ביקורת במשרדו וכי סירובו לעשות כן עלול להוות עבירת משמעת. בתשובה למכתב שב העותר והבהיר כי לשיטתו לא חלה עליו חובה חוקית לעמוד לביקורת נוטריונים וכי אין בכך צורך. כמו כן הלין העותר על כך שסגנית המנהלת ציינה במכתבה כי התנהלותו עלולה להוות עבירת משמעת וטען כי מדובר באיום בלתי ראוי. בהמשך לכך התלונן העותר על סגנית המנהלת בפני מנכ"לית משרד המשפטים.

3. בחודש ינואר 2016 נענה העותר על ידי מחלקת ביקורת פנימית ופניות ציבור במשרד המשפטים (להלן: מחלקת פניות ציבור) כי המחלקה לביקורת נוטריונים במשרד מפעילה מספר מבקרים העוברים בין משרדי הנוטריונים על פי תכנית סדורה. עוד נכתב בתשובה כי על פי מדיניות המחלקה כל עורך דין המוסמך לעסוק כנוטריון חייב לעמוד לביקורת, בין היתר, על מנת למנוע גניבת ציוד נוטריוני. כמו כן נכתב כי אם העותר אינו מעוניין לעמוד לביקורת באפשרותו לבקש לבטל את רישיונו לעסוק כנוטריון. תשובה זו לא הניחה את דעתו של העותר ולפיכך הוא שלח מכתב נוסף למנכ"לית משרד המשפטים בו טען כי אין במענה שקיבל ממחלקת פניות ציבור התייחסות של ממש לטענותיו. בתגובה לתלונה זו נמסר לעותר כי לא נפל פגם במענה שקיבל ממחלקת פניות ציבור וכי גם לגופו של עניין תלונתו אינה מוצדקת.

4. ביום 25.1.2016 נמסר לעותר מהיחידה לדין משמעתי במשרד המשפטים כי סירובו לעמוד לביקורת נוטריונים מהווה לכאורה עבירת משמעת וכי לאחר בחינת טענותיו נמצא כי יש מקום להגיש נגדו קובלנה. בעקבות זאת הסכים העותר לעמוד לביקורת נוטריונים. ביום 21.3.2016 נערכה במשרדו של העותר ביקורת וביום 28.3.2016 נמסר לו כי הוחלט שלא לפתוח נגדו בהליכים משמעתיים.

5. בהמשך לכך הגיש העותר תלונה לשרת המשפטים (המשיבה) בה הלין על היחס שקיבל מפקידי המחלקה לרישוי נוטריונים ועל הטיפול בתלונות שהגיש נגדם. ביום 21.3.2017 נענה העותר על ידי יועץ למנכ"לית משרד המשפטים (להלן: היועץ למנכ"לית) כי עמדת המחלקה לרישוי נוטריונים לפיה יש לקיים ביקורת גם אצל נוטריונים שאינם פעילים היא סבירה ואינה מקימה עילה להתערבות. עם זאת צוין בפני העותר כי בימים אלו נבחנות דרכים לשפר את תהליכי הביקורת על נוטריונים וכי הטענות שהעלה בעניין זה הועברו לגורמים האמונים על הטיפול בנושא. גם תשובה זו לא הניחה את דעתו של העותר והוא הלין בפני היועץ למנכ"לית על כך שלא התייחס לרבות מהטענות שהעלה בתלונתו ובפרט לא לטענות שהעלה בנוגע לאיום להעמידו לדין משמעתי.

6. בעתירה שב העותר וטוען כי לא היה מקום לערוך אצלו ביקורת נוטריונים וכי השימוש בדין המשמעתי כדי לכפות עליו לעמוד לביקורת לא היה ראוי. כמו כן מלין העותר על משך הטיפול בתלונות שהגיש ועל כך שהתשובות אינן מנומקות כראוי ואינן מתייחסות לחלק ניכר מהטענות שהעלה בתלונותיו.

7. דין העתירה להידחות על הסף בהיעדר עילה להתערב בהחלטות שניתנו בעניינו של העותר.

סעיף 33(א) לחוק הנוטריונים קובע כי "נוטריון יעמיד את המסמכים שעליו לשמור ואת הספרים שעליו לנהל, לפי חוק זה, לביקורת מי ששר המשפטים מינהו לכך". סעיף 34(2) לחוק הנוטריונים קובע כי נוטריון ש"לא קיים את המוטל עליו לפי הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו" אשם בעבירת משמעת. בשים לב להוראות אלו, ומבלי להביע עמדה בשאלה האם יש הצדקה לערוך ביקורת נוטריונים לנוטריונים שאינם פעילים, נראה כי כל עוד לא נקבעו נהלים מתאימים לעניין הטיפול בנוטריונים שאינם פעילים, אין למצוא בהתנהלותם של הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים פגם המצדיק את התערבותו של בית משפט זה. הוא הדין באשר לטיפול בתלונות שהגיש העותר אשר נענו לגופן, גם אם המענה לא תאם את צפיותיו של העותר.

אשר על כן, העתירה נדחית על הסף.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏ג' בתמוז התשע"ז (‏27.6.2017).

ת

ת


מעורבים
תובע: עו"ד ד"ר משה וינברג
נתבע: שרת המשפטים
שופט :
עורכי דין: