ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נירוסופט כדורסל כרמיאל נגד עירית כרמיאל :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט י' זמיר
כבוד השופטת ד' ביניש

העותרת: נירוסופט כדורסל כרמיאל

נ ג ד

המשיבים: 1. עירית כרמיאל
2. עדי אלדר - ראש עירית כרמיאל
3. הפועל כרמיאל
4. מכבי כרמיאל
5. אליצור כרמיאל
6. העמותה לספורט הישגי

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרת: עו"ד י' ברדוש; עו"ד ג' רייך

בשם המשיבים 1 ו- 2: עו"ד ש' גבע

בשם המשיבה 3: בעצמה

בשם המשיבה 4: עו"ד א' עבוד

בשם המשיבה 6: עו"ד י' הרשקוביץ

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופטת ד' ביניש:

1. העותרת הינה עמותה המפעילה קבוצות כדורסל של נשים ונערות בכרמיאל. בעתירתה מבקשת העותרת כי בית המשפט יורה למשיבה 1, עיריית כרמיאל (להלן: "העירייה"), להעביר לה סכומים שונים אשר לטענתה מגיעים לה בגין פעילותה בשנים 1998 ו1999-, על-פי הקריטריונים שקבעה העירייה לחלוקת תמיכות כספיות מתקציבה לאגודות ספורט הפועלות בתחומה. לחילופין מבקשת העותרת כי נורה לעירייה לקבוע קריטריונים חדשים לחלוקת התמיכות הכספיות לאגודות הספורט בכרמיאל.

2. לטענת העותרת, שיעור התמיכה לו היא זכאית בכל אחת מהשנים 1998 ו- 1999 עומד על 32.5% מתקציב התמיכות בספורט של העירייה. טענה זו מתבססת על הקריטריונים לחלוקת התמיכות בספורט שאושרו על-ידי העירייה עוד בשנת 1996, הקובעים כדלקמן:

"(א). 32.5% מסך התקציב יוענק לקבוצת בוגרים אחת בכדורסל אשר תגיע בעונת המשחקים שתסתיים טרם מועד מתן התמיכות, להישגים הטובים ביותר ולדירוג הגבוה ביותר בטבלת הליגות באותה עונת משחקים, ביחס לקבוצות הבוגרים האחרות בענף.

(ב). 32.5% מסך התקציב יוענק לקבוצת בוגרים אחת בכדורגל אשר תגיע בעונת המשחקים שתסתיים טרם מועד מתן התמיכות, להישגים הטובים ביותר ולדירוג הגבוה ביותר בטבלת הליגות באותה עונת משחקים, ביחס לקבוצות הבוגרים האחרות בענף.

(ג). 10% מסך התקציב יוענק לקבוצות הבוגרים בכדורעף ובטניס שולחן, המייצגות את כרמיאל בענפים אלה.

(ד). 25% הנותרים מסך התקציב, יחולקו בין יתר קבוצות הבוגרים והבוגרות המשתייכות לאגודות השונות, העוסקות באחד מענפי הספורט התחרותי בכרמיאל...".

בהסכם פשרה שנערך ביום 8.5.96 בעקבות עתירה שהוגשה לבית משפט זה (להלן: "הסכם הפשרה"), נקבע כי קבוצת הכדורסל של אגודת "מכבי" (המשיבה 4) וקבוצת הכדורגל של אגודת "הפועל" (המשיבה 3), יזכו כל אחת בתמיכה כספית בשיעור של 32.5% מתקציב התמיכות בספורט של העירייה. באותו הסכם, אשר העותרת היתה צד לו, נקבע כי חלקה של העותרת בתקציב התמיכות יעמוד על 10%. לטענת העותרת, הסכם הפשרה מסדיר את חלוקת התמיכות בשנת 1996 בלבד, ואין בו כדי להסדיר את חלוקת התמיכות בשנים שלאחר מכן. בשנת 1998 עלתה קבוצת הבוגרות של העותרת לליגה לאומית א', ולטענתה היתה קבוצתה בעונת משחקים זו לקבוצה הבכירה ביותר בכרמיאל מבחינת רמת ההשגיות בענפי הספורט הפופולריים. לשיטתה של העותרת, על העיריה לחלק את תקציב התמיכות עבור השנים 1998 ו1999- בהתאם לקריטריונים הנזכרים לעיל, לפיהם זכאית היא, בהתחשב בהישגיה, לתמיכה המירבית בשיעור של 32.5% מהתקציב.

3. מקובלת עלינו עמדתם של המשיבים, כי בכל הקשור לחלוקת התמיכות הכספיות בשנת 1998, לוקה העתירה בשיהוי. העותרת ידעה כבר באמצע שנת 1998 מהו שיעור התמיכה הכספית שהוחלט להקציב לה בשנת 1998, וחרף זאת השתהתה בפנייתה לבית משפט זה; העתירה הוגשה בינואר 1999, לאחר שנסתיימה עונת המשחקים של שנת 1998, ולאחר שחולקו כספי התמיכות לקבוצות השונות. אנו דוחים, איפוא, חלק זה של העתירה מחמת שיהוי בהגשת העתירה.

אשר להחלטת העירייה בדבר שיעור התמיכה לו זכאית העותרת בשנת 1999, לא מצאנו כי נפל בהחלטה פגם המצדיק את התערבותנו בה. לעניין זה התחשבנו באמור בהסכם הפשרה, על פיו זכאית העותרת לתמיכה בשיעור של 10% מתקציב התמיכות בספורט של העירייה. ההסכם נחתם אומנם בשנת 1996, אך מנוסחו עולה כי הוא ביסודו הסכם רב שנתי. כן התחשבנו בעובדה שחרף האמור בהסכם, קיבלה העותרת בשנים 1998 ו1999- תמיכה כספית בשיעור של 15% מהתקציב, בהתחשב בעלייתה לליגה לאומית א' ובשינויים שחלו במעמדה מאז נחתם ההסכם, לרבות העובדה שבינתיים שבה העותרת וירדה לליגה לאומית ב'. בנסיבות אלה לא ראינו להתערב בשיקול דעתה של העירייה באשר לתמיכה הכספית שתקבל העותרת בשנת 1999.

4. עתירתה החלופית של העותרת הינה כי נצווה על העירייה לפעול לגיבוש קריטריונים חדשים. בעת הדיון שהתקיים בפנינו, הודיע בא כוח המשיבים 1 ו- 2 כי הוועדה לבחינת הקריטריונים לחלוקת התמיכות הכספיות לאגודות הספורט בכרמיאל, אשר מונתה על ידי ראש העירייה, טרם סיימה עבודתה בכל הנוגע לשנת 2000. בא כוח המשיבים הצהיר בפנינו כי עבודת הוועדה נמצאת בשלבים מתקדמים של הכנת טיוטה לקריטריונים, וכי מלאכתה של הוועדה תסתיים בקרוב.
נוכח הצהרה זו לא ראינו להוציא צו על תנאי בעניין זה כבקשת העותרת. סבורים אנו כי מן הראוי שהוועדה שמונתה לצורך בחינת הקריטריונים הקיימים תשלים את עבודתה בהקדם, ומכל מקום לפני המועד לטיפול בתמיכות לשנת 2000. על הוועדה יהיה לבחון מהם הקריטריונים לחלוקת התמיכות מטעם העירייה, אשר יביאו לחלוקה שוויונית וצודקת של תקציב התמיכות לאגודות הספורט, בהתחשב במצב הקיים, במידה שחל בו שינוי מאז נקבעו הקריטריונים הקיימים. מן הראוי שקריטריונים אלה ייקבעו בהתבסס על אמות מידה שוויוניות בין קבוצות הגברים לקבוצות הנשים, ובהתחשב במכלול הנתונים הרלוונטיים, לרבות הישגיהן המקצועיים של קבוצות הספורט.

אשר על כן העתירה נדחית.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ת

הנשיא א' ברק:

אני מסכים.

א

השופט י' זמיר:

אני מסכים.


הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת ד' ביניש.

ניתן היום, א' באב התשנ"ט (14.7.99).

ט ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן-מזכיר ראשי
99006940.N11
חכ/


מעורבים
תובע: נירוסופט כדורסל כרמיאל
נתבע: עירית כרמיאל
שופט :
עורכי דין: