ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין להתיישבות שיתופית בע"מ נגד יהושע :

ע"א 6574/98 - ב'
ע"א 6677/98

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המערערת בע"א 6574/98 בית יהושע מושב עובדים של העובד הציוני
והמשיבה בע"א 6677/98: להתיישבות שיתופית בע"מ

נגד

המשיבים בע"א 6574/98 1. יחזקאל שטרנליכט ו-10 תושבים ממושב בית
והמערערים בע"א 6677/98: יהושע

המשיב בע"א 6574/98
והמשיב בע"א 6677/98: 2. מינהל מקרקעי ישראל

סיכומים בכתב

בבית המשפט העליון

החלטה

על יסוד תקנה 448 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד184-, אני מורה כי בעלי הדין יסכמו את טענותיהם בכתב וימציאו שלושה העתקים מהסיכומים לבית משפט זה, והעתק לצד שכנגד במישרין כנגד אישור.

היקף הסיכומים של כל בעל דין בשלושת שלבי הטיעון הראשונים לא יעלה על שבעה עמודים בגודל 4A. תשובת המערערת והמערערים שכנגד, כמפורט בסעיפים 3 ו4- להלן, לא יעלו על שלושה עמודים. ההדפסה תהיה ברווח וחצי לפחות, גודל גופן 11, ותוך השארת שוליים מספיקים.

להלן הסדר להגשת הטענות:

1. המערערת בע"א 6574/98 תגיש את טענותיה תוך שלושים יום ממסירת החלטה זו. לכתב הטענות יצורף עותק מפרוטוקול הדיון שהתקיים בבית משפט קמא;

2. המשיבים בע"א 6574/98 - המערערים בע"א 6677/98 - יגישו את תשובתם לטענות המערערת בע"א 6574/98 ואת טענותיהם בע"א 6677/98 תוך שלושים יום מיום שהומצאו להם טענות המערערת.

3. המשיבים בע"א 6677/98 יגישו את תשובתם לטענות המערערים תוך עשרים יום מיום שבו הומצאו להם הטענות בערעור זה, והמערערת בע"א 6574/98 רשאית, תוך אותה תקופה, להשיב לתשובת המשיבים בערעור זה, או תוך אותה תקופה להודיע לבית המשפט כי אין ברצונה להשיב כאמור. היעדר תשובה תוך התקופה האמורה ייראה כהודעה של המערערת כי אין ברצונה להשיב כאמור.

4. המשיבים בע"א 6677/98 רשאים להשיב לתשובת המשיב בערעור שכנגד תוך חמישה-עשר יום מהיום שבו הומצאה להם התשובה, או תוך אותה תקופה להודיע לבית המשפט כי אין ברצונם להשיב כאמור. היעדר תשובה תוך התקופה האמורה ייראה כהודעה של המשיבים כי אין ברצונם להשיב כאמור.

ניתן היום, ח' באב תשנ"ט (21.7.99).
מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98065740.P06


מעורבים
תובע: להתיישבות שיתופית בע"מ
נתבע: יהושע
שופט :
עורכי דין: