ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוח בנימין ירט ז"ל נגד סיוון ירט :

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המבקשים: 1. עזבון המנוח בנימין ירט ז"ל
2. עופר ירט

נגד

המשיבים: 1. סיוון ירט
2. אליהו אור ירט
3. יצחק ירט

בקשה לפטור מהפקדת ערבון

בשם המבקשים: עו"ד אבנר פרידמן

בשם המשיבים: עו"ד ברוך קליקה

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה שניה של המבקש לפטור אותו מהפקדת ערבון.

הבקשה הראשונה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון, הוגשה במצורף לערעור עצמו. במועד שנקבע לדיון בבקשה הגישו הצדדים "הודעה ובקשה בהסכמה לביטול מועד הדיון", בה ביקשו, בין היתר, למחוק את הבקשה שהוגשה, ולהגיש במקומה בקשה לפטור מאגרה בלבד.

בהחלטתי מיום 19.4.99 מחקתי את הבקשה לפטור מאגרה וערבון. באשר לפטור מאגרה כתבתי כי: "תמוהה העובדה שהמערער מוותר על בקשתו לפטור מערבון, אך אינו יכול לעמוד בתשלום האגרה, שסכומה נמוך בהרבה. אף על פי כן החלטתי להיעתר לבקשה כיוון שמתצהיר המערער נראה כי הוא אכן חסר אמצעים".

מאחר שהמבקש משך את בקשתו לפטור מערבון, ברור היה שעליו להפקיד ערבון. אולם משנודע למבקש על דרישה זו (לאחר שההודעה המקורית על קביעת ערבון לא התקבלה אצלו), הגיש בקשה לפטור מהפקדת ערובה או ערבון.

אדגיש כי הבקשה השניה אינה תוצאה של שינוי נסיבות המצדיק עיון מחודש בבקשה, ואין בה אלא חזרה על נימוקי הבקשה הראשונה, תוך הרחבה מסויימת ושינויים קלים, כשהמבקש אף אינו טורח לציין כי מדובר בבקשה חוזרת.

שקלתי שמא ראוי לדחות את הבקשה לאור הסכמת הצדדים והחלטתי בעקבותיה, אשר שמו סוף לבקשה ב"גלגולה" הראשון. אולם מאחר שהבקשה לא נדונה לגופה, ומאחר שהמשיבים, בתגובתם, השיבו לגופו של עניין ולא העלו טענה זו, אני דנה בבקשה לגופה.

בהחלטתי מיום 19.4.99 החלטתי, כאמור, לפטור את המערער מאגרה בהתחשב בעובדות המפורטות בתצהירו.

עיון בבקשה הנוספת ובתגובת המשיבים מצביע על עובדות נוספות:

ראשית, המערער החל בינתיים לעבוד. לטענתו הוא משתכר שכר מינימום (אם כי לא צורפו אישורים לכך).

שנית, מתברר כי לפני פטירתו העניק האב למערער סכום של 20,000 ש"ח. המערער טוען כי השתמש בסכום זה לכיסוי חובות, אך אינו מפרט אילו חובות.

נראה כי הכנסות המערער מעבודה ומקיצבת הנכות, והשתתפות משרד השיכון בשכר הדירה שלו, מעמידים לרשותו בכל חודש סכום המאפשר קיום סביר לאדם יחיד.

בהביאי בחשבון את תוכן הערעור, אשר אף כי לא ניתן לקבוע כי סיכוייו קלושים, הרי גם ההיפך מכך אינו נכון, ובהתחשב בהכנסותיו של המערער כמפורט לעיל, החלטתי להפחית את הערבון ולהעמידו על סכום של 8,000 ש"ח. על המערער להפקיד סכום זה תוך ארבעים יום מהמצאת החלטה זו לידיו.

ניתנה היום, כ"ג באב תשנ"ט (5.8.99).

חגית מאק-קלמנוביץ

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99013390.V04


מעורבים
תובע: עזבון המנוח בנימין ירט ז"ל
נתבע: סיוון ירט
שופט :
עורכי דין: