ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלונות הכשרת הישוב בע"מ נגד מעיינות חמשת החושים בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת

מלונות הכשרת הישוב בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שמואל אבן

נגד

המשיבה

מעיינות חמשת החושים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד בועז בן צור ועו"ד נמרוד כנפי

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופטת כרמלה האפט) מיום 19/2/17 בתא"ח 67603-11-16 ולפיה יעוכב ההליך בשל הליך אחר תלוי ועומד.

2. בקשת רשות הערעור הוגשה עוד ביום 21/3/17. ב"כ המבקשת ביקש שלא להכריע בבקשה עד אשר יכריע בית משפט קמא בבקשה לעיון חוזר שהגיש לבית משפט קמא.

3. בהחלטתי מיום 22/3/17 ציינתי כי ספק אם היה מקום להגשת בר"ע לפני הכרעה בבקשה לעיון חוזר, אך המתנתי להכרעה בבקשה לעיון חוזר.

4. ביום 15/5/17 התקיים דיון בבית משפט קמא, והוחלט להותיר את ההחלטה בעינה – לפיכך, אני נדרשת עכשיו לבקשת רשות הערעור.

5. עניינינו בתביעה לפינוי מושכר שהגישה המבקשת נגד המשיבה בחודש נובמבר 2016.
המושכר הוא נכס מקרקעין, הידוע בשם "חמי טבריה הצעירה" בעיר טבריה.
נטען, כי המשיבה שוכרת מהמבקשת בשכירות משנה את המושכר, אשר משמש כבריכה ומרכז טיפולים של מלון "רימונים מינרל טבריה" .
בכתב התביעה נטען, כי המשיבה מפרה את התחייבויותיה על פי הסכם השכירות (כהגדרתו בסעיף 15 לכתב התביעה) ומבוקש לפנותה מהמושכר.
המשיבה בכתב הגנתה טענה ,בין היתר, כי אין עילת תביעה נגדה, ובכלל זה טענה ,כי החל מחודש ינואר 2016 משולמים דמי שכירות וסכומים נוספים שיש לשלמם מכוח הסכם השכירות ישירות לבעלים של הנכס (חברת חמי טבריה בע"מ).

6. המחלוקת הכספית בין הצדדים מתנהלת במסגרת ת.א. 31698-04-15 מלונות הכשרת הישוב בע"מ נ' מעיינות חמשת החושים בע"מ (להלן: "ההליך המקביל") המתנהל בבית משט השלום בפני כבוד השופט יאיר דולוגין והוא קבוע לה וכחות לחודש מאי 2017. (22/5, 24/5 ו- 28/5).

7. המשיבה ביקשה לעכב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד וכן בקשה למחיקת כותרת ההליך והעברתו לדיון בסדר דין רגיל.
המבקשת התנגדת לבקשות.

בנוגע למחיקת הכותרת נקבע כי ביום 19/2/17 כי בשים לב להחלטה לעיכוב הליכים עד הכרעה בהליך המקביל, הדיון בבקשה מקדים את זמנו.
בנוגע לעיכוב ההליכים:
נקבע, כי יש להיעתר לבקשה, שכן למרות הגשת התביעה לפי פרק ט"ז 4 לתקסד"א, יהיה צורך להכריע בשאלה – אם הנתבעת – המשיבה שלפני הפרה את הסכם השכירות. שאלה זו היא השאלה הנדונה בהליך המקביל.
על מנת להימנע מהכרעות סותרות, יש להמתין להכרעת בית משפט בהליך המקביל.

נקבע, כי לאחר הכרעה בהליך המקביל, אזי במידה ויהיה בכך צורך, תוכרע ללא דיחוי התובענה דנן.

על ההחלטה בנוגע לעיכוב ההליכים הוגשה הבר"ע שלפני.

8. המבקשת טוענת, כי יש ליתן לה רשות ערעור ולקבל הערעור.
המבקשת טוענת, כי בשל ההפרות הכספיות של המשיבה היא הגישה בתחילת 2015 תביעה כספית על סך 1,882,432 ₪ בהליך המקביל, והמשיבה הגישה נגדה תביעה שכנגד על סך 1,732,968 ₪ באותו הליך, ו"לאחר שמוצו כל האפשרויות" הגישה המבקשת את תביעת הפינוי. (מתוך סעיף 6 לבר"ע) בהליך מקוצר של פינוי מושכר. לטענתה אין כל מקום לעיכוב הליכים בתיק קמא.

9. לאחר עיון בבקשה, ובנספחיה הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתגובה וזאת מהנימוקים כדלקמן:
(א) ראשית אציין את ההלכה הפסוקה ולפיה השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית יידונו, ככלל, במסגרת ערעור על פסק הדין, למעט במקרים נדירים בהם "עלה בידי מבקש רשות הערעור להראות כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלולה לגרום לנזק של ממש, או עלולה להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי".
וראה לעניין זה: רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' הדס חצב (ניתן ביום 8/2/15) בסעיף 7.

לטעמי, ההחלטה בעניינינו לעכב בירורו של הליך עד לתום בירורו של הליך אחר איננה נכנסת לגדר מקרה נדיר שכזה.

ב) זאת ועוד, ההחלטה אם לעכב הליך מסוים עד הכרעה בהליך אחר היא החלטה שבגדר סדרי דין אשר ערכאת ערעור אינה נוטה להתערב בה אלא במקרים חריגים שאינם מתקיימים כאן. וראה לעניין זה: רע"א 4429/16 טרקס אחזקות בע"מ נ' שומרוני חברה לבנייה ופיתוח (2003) בע"מ פסקה 14 (ניתן ביום 6/9/16); רע"א 7598/14 תיאופילוס ג'אנופולוס הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים נ' הימנותא בע"מ, סעיף 13 לפסק דינו של כבוד הש' נ' סולברג (6.1.2015) וכן רע"א 6354/15 עיריית תל אביב יפו ואח' נ' יצחק בריל ואח' (ניתן ביום 11/1/16 – להלן: " עניין בריל") בסעיף 11 להחלטה:
"... שהחלטה בדבר עיכוב הליכים בגין קיומו של הליך תלוי ועומד היא במהותה החלטה דיונית-ניהולית המסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. הלכה היא כי ערכאת הערעור תמעט להתערב בהחלטה כגון דא, ובלבד שלא מדובר בהחלטה החורגת ממתחם הסבירות או מעוררת חשש לעיוות דין [ראו: רע"א 627/13 סגל נ' פנינת מלכי ישראל בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 13 (19.2.2013) והאסמכתאות שם; חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 203 (מהדורה 3, 2012)] ".

ג) אין הצדקה במקרה דנן להפעיל החריג ולהתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית.
אכן; בשני ההליכים יש צורך לדון בשאלה – האם הסכם השכירות הופר על ידי המשיבה, ואין הצדקה לנהל שני הליכים במקביל ולהיות חשופים לחשש לפסיקה סותרת.
ההליך המקביל קבוע לשמיעת הוכחות לעוד ימים ספורים – חודש מאי 2017 , לאחר שכבר הוגשו תצהירי עדות ראשית ובית משפט קמא (כבוד השופט דלוגין) קבע בהחלטה מיום 8/8/16 את זמני החקירות הנגדיות.
ברור, כי מועד ההוכחות בתיק קמא לא יתקיים בפועל לפני מועדי ההוכחות בתיק המקביל ואין מקום להתערב בהחלטת בית משפט קמא שניתתה במסגרת שיקול הדעת המסור לערכאה המבררת.

יובהר, כי בית משפט קמא עדיין לא החליט, אם להותיר את התיק קמא בסדר הדין המיוחד לתביעת פינוי ממושכר ולהעבירו לסדר דין רגיל, וממילא אין מקום לדון בסוגיה זו בבקשת רשות הערעור שלפני.

10. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ז, 17 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מלונות הכשרת הישוב בע"מ
נתבע: מעיינות חמשת החושים בע"מ
שופט :
עורכי דין: