ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כמאל טורק נגד שרות בתי הסוהר :

בפני כבוד ה שופטת עמיתה קלרה רג'יניאנו

עותר

כמאל טורק (אסיר)

נגד

משיבים

  1. שרות בתי הסוהר
  2. מדינת ישראל

החלטה

1. העותר נדון למאסר של 26 שנים בבגין הרשעתו בעבירות של סיוע לרצח, סיוע לפציעה, וקשר לפשע. העותר נושא מאסרו מ-01.8.2002. תום מאסרו 18.8.2028. זהו מאסרו השלישי, מסווג לקטגוריה ב/1.

2. עניינה של העתירה שילובו של העותר בסבב חופשות.

3. נטען בעתירה כי העותר עומד בכל הקריטריונים של יציאה לחופשות. לפיכך, החלטת הרשות שדחתה בקשתו לשלבו בסבב חופשות על בסיס ידיעות מודיעיניות היא החלטה פגומה ולוקה בחוסר סבירות קצוני זאת, נוכח התנהלותו החיובית של העותר במהלך כל שנות מאסרו. נטען כי לא נרשמו לחובתו דוחות משמעת, העותר נקי מסמים ומתפקד כאסיר עבודה במפעלים היצרניים.

4. עוד נטען כי העותר שולב במסגרות טיפוליות שונות ונתרם מהן, ואין בסיס לטענה כי הוא מסוכן לציבור.

5. נטען כי המידע החסוי עליו סומכת הרשות הוא מידע ישן ובחלוף הזמן פג תוקפו של המידע.

6. המשיב מתנגד לקבלת העתירה וסומך התנגדותו על חוות דעתם של גורמי מודיעין בשב"ס ובמשטרת ישראל.

7. נטען כי קיים בעניינו של העותר, לאורך כל תקופת מאסרו, מידע של משטרת שראל י והן מידע של שב"ס המעיד על מסוכנות גבוהה הנשקפת ממנו כלפי אחרים ואחרים כלפיו.
עוד נטען, כי לאחרונה נתקבל אודותיו חמ"ן שלילי, המצביע על כך שמסוכנותו עדיין קיימת. נטען כי העותר משויך לכנופיית פשיעה המסוכסכת עם כנופיות יריבות.

8. בהסכמת ב"כ העותר הוצגו לעיוני פרטי המידע החסוי ועדכון שנתקבל לבקשת בהמ"ש לגבי מידע המסתיים בספרות 334.

9. בדיון בפני, טען ב"כ העותר כי העותר נפגש עם הקמ"ן ובשיחה בניהם הציג בפניו הקמ"ן חלקן של הידיעות המתייחסות חלקן להתנהלותו של העותר עם קציני מודיעין, בשל סירובו ל"סייע" להם במסירת אינפורמציה. באשר לטענה של סכסוכי משפחות נטען כי מזה שנים לא נרשם אף לא אירוע פלילי אחד בין המשפחות ובכל מקרה, מרבית מבני המשפחה ה"יריבה" נמצאים בבית הסוהר.
ב"כ העותר הוסיף וטען כי החלטת הרשות נסמכת על מידעים ישנים שקריים והעותר יכול לתת הסבר לכל אחד מהם.

דיון והכרעה

10. קבלתי כאמור, לעיוני את פרטי המידע החסוי. מדובר בעשרות מידעים של שב"ס והן של משטרת ישראל, הקושרים אותו להתנהגות ומעורבות שלילית, כוונות שליליות, מסוכנות וסכסוכים.

11. במהלך השנים, מאז תחילת מאסרו עבר העותר דרך ארוכה בכל הנוגע לשיבוצו באגפים בהתאם למידע שנתקבל במישור המודיעיני ולרמת הבטחון שנדרשה אותה עת.
ב-2004 הוגדר טעון הגנה רמה א' עקב סכסוכים. ביולי 2007 הוגדר טעון הגנה רמה ב'.
ב-2014 הועבר להפרדה משם הועבר לאגף השמור ולאחר מכן לאגף טעוני הגנה בשרון.
ב-2013 סווג לקטגוריה א'. כיום מסווג לקטגוריה ב/1. מוגדר אסיר התראה.
ציינתי את הדברים, כדי לומר שבקשותיו של העותר נבחנו בקפידה ונענו בהתאם לחומר המודיעיני שמתקבל בעניינו.
לאור החומר המודיעיני שהוגש לעיוני אני סבורה כי גם בקשתו האחרונה, נושא עתירה זו, נבחנה בקפידה ובזהירות המתבקשת ולא כפי שנטען.

12. אין ממש בטענה כי כל המידע בעניינו הוא מידע ישן. בשנה האחרונה התקבלו בעניינו מספר מידעים שדי בהם או אפילו בחלקם להצדיק את החלטת הרשות. (מידע המסתיים בספרות 739, 413, 002 ו-334). לגבי מידע 334, ביקשתי וקיבלתי התייחסות ספציפית. מדובר במידעים שרמת מהימנותם הוערכה כגבוהה ע"י גורמי המודיעין.

13. ניסיונו של ב"כ העותר לשכנעני כי מדובר במידעים שקריים וניתן להזים כל אחד מהם אין בו ממש. תפקידם של הקמ"ן וגורמי המודיעין לבחון את הידיעות ולהעריך מהימנותם. זוהי מומחיותם והם אמונים על כך. אין זה תפקידו של בהמ"ש לקבוע איז ו מהגרסאות נכונה.
זה תפקידם של גורמי המודיעין.
זאת ועוד, העותר נפגש עם הקמ"ן ושטח בפניו טענותיו. הטענות נבחנו במכלול הנסיבות ועל פי חוות דעת גורמי מודיעין לא פגה מסוכנותו של העותר כלפי אחרים וכלפיו.

לאור האמור לעיל מצאתי החלטת הרשות סבירה ואין מקום להתערבות בהמ"ש.
סוף דבר העתירה נדחית.

ההחלטה תשלח לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ז, 17 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כמאל טורק
נתבע: שרות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: