ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אלי קנפו :

מספר פל"א 165851/2016

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אלי קנפו ת.ז. XXXXXX876

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד צעאדה ו/או מתמחה בן שבת
הנאשם וב"כ עו"ד אהרונסון
פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
אני מגיש לביהמ"ש יפוי כח.

החלטה

המזכירות תעדכן המערכת הממוחשבת בפרטי יפוי הכח.

ניתנה והודעה היום כ"א אייר תשע"ז, 17/05/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ המאשימה:
מודיע/ה על תיקון כתב האישום באופן שבמקום הרשום בסעיף 3 לעובדות יירשם: "הנאשם לא נתן תשומת לב מספקת לדרך וסטה ימינה לשול הדרך מכיוון נסיעתו בלא שהבחין מבעוד מועד ברכב המעורב"
סעיף 4 לעובדות יימחק.
הוראת חיקוק 2 תתוקן באופן שבמקום תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה יירשם 21(א) לתקנות התעבורה.
הוראת חיקוק 3 תמחק.
כתב אישום מתוקן - מוגש.
החלטה
מאשרת תיקון כתב אישום – כמבוקש.
המזכירות תתייק כתב האישום המתוקן בתיקיית כתבי טענות.

ניתנה והודעה היום כ"א אייר תשע"ז, 17/05/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ הצדדים:
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.
בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו כבול להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.
ב"כ הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם על ידי הוא הבין אותו ומודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.

הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לי על ידי בא כוחי הבנתי אותו ואני מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.

הכרעת הדין

הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן .

לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן ומרשיעה אותו בהתאם.

ניתנה והודעה היום כ"א אייר תשע"ז, 17/05/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
מדובר בעבירות של סטיה מנתיב הנסיעה ונהיגה בחוסר זהירות.
הנאשם נוהג משנת 96, צבר לחובתו 21 הרשעות קודמות.
גיליון הרשעות – מוגש ומסומן - ת/1.
מדובר בתיק ת"ד בה המעורב נפגע קל ושוחרר מבית החולים בו ביום.
לנפגע רשלנות תורמת ממשית בעוד שהנאשם כאן ניצל את השול לטובת מצוקה שהיתה לו באוטו והחל לסטות לאט לאט לכיוון השול והאופנוע שהגיע מימין פגע בו במראה וזאת התאונה למעשה.
בנסיבות האלה היה צריך להאשים גם את המעורב ולא ידוע לי אם זה נעשה.
השול אמור להיות עבור מקרי חירום וזה מה שהיה כאן.
לנוכח כשלים ראייתיים תוקן כתב האישום לקולא, במסגרת הסדר עותרים לפסילה עת חודש לשנה וקנס בסך 1000 ₪.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, הולם לאור האמור.

ב"כ הנאשם:
מצטרף/ת לדברי ב"כ המאשימה.
מבקש/ת לכבד את ההסדר הנעוץ בכשלים ראייתיים מהותיים היורדים לשורשו של עניין ולא בכדי תוקן כתב האישום לקולא.
הנאשם לקח אחריות למרות שאחריותו מופחתת וחסך זמן שיפוטי.
ההסדר סביר ומידתי לאור הכשלים והתיקון.
מבקש/ת לשלם את הקנס ב- 6 תשלומים.

גזר-דין

בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.

בשלב זה תמונת הראיות לא נפרסה בפני, ואולם חזקה על המאשימה באשר תמונת הראיות כולה פרוסה בפניה, כי בחנה היטב את חומר הראיות, נתנה דעתה לכל הטיעונים ושקלה את כל השיקולים הראויים בטרם הגיעה להסדר ותיקנה את כתב האישום.

מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.

לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני ב"כ הנאשם אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1000 ₪ .
הקנס ישולם ב-6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1 1.6.17 ובכל 11 לכל אחד מן החודשים שלאחר מכן.
היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של חודש וזאת על-תנאי למשך שנה . התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינן.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"א אייר תשע"ז, 17/05/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אלי קנפו
שופט :
עורכי דין: