ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתיבי ישראל נגד בני-דרום מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות... :


בפני כבוד השופטת הבכירה ניצה מימון שעשוע

המבקשת

נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

נגד

המשיב

בני-דרום מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ

החלטה

התובע/המשיב (להלן: בני דרום) הגיש תביעה בסדר דין מקוצר שעניינה צו פינוי וסילוק יד ממקרקעין.

בני דרום הינו מושב שיתופי להתיישבות חקלאית, בעל הזכויות במקרקעין נשוא התביעה בהתאם להסכם הפיתוח אשר נחתם בינו לבין רשות מקרקעי ישראל.

התביעה עוסקת בסילוק יד מהמקרקעין של בני דרום הידועים כמגרשים 1 ו-1א' בתכנית בר/240א', והמהווים חלק מחלקות 4 ו-7 בגוש 986 באזור התעסוקה של בני דרום (להלן: המקרקעין).

הנתבעת/המבקשת (להלן: נתיבי ישראל) הינה חברה בבעלות ממשלתית אשר אחראית על רשת הכבישים הבין עירונית.

נטען כי בני דרום הוציא היתר בניה להקמת מבנה על המקרקעין , וכי במהלך ביצוע המדידות לצורך היתר הבניה, הוברר כי במהלך סלילת כביש 42 על ידי נתיבי ישראל, זו פלשה למקרקעין בדרך של חפירת תעלה בסמוך לכביש והציבה גדר.
עוד נטען, כי בהתאם למדידה שנערכדי מודד מוסמך , התברר כי פלישת נתיבי ישראל למגרש 1 הינה בשטח של 251 מ"ר ולמגרש 1א' בשטח של 533 מ"ר.

ביום 22.9.16 התקיים דיון בבקשת רשות להתגונן שהגישה המבקשת, נתיבי ישראל .
בסיום הדיון הוצע לצדדים לנהל מו"מ ולנסות להגיע להסכמות.

לאחר שהתבקשו ארכות על ידי הצדדים לניהול מו"מ, התקבלה הודעת בני דרום, כי הצדדים לא הגיעו להסכמה ומתבקשת החלטה בבקש ת הרשות להתגונן.

נתיבי ישראל הגישה בתגובה בקשה למינוי מודד, וזאת לנוכח טענתה כי השאלה השנויה במחלוקת הינה האם המקרקעין נשוא התביעה הופקעו כדין ושולמו בגינם פיצויים אם לאו.

בני דרום התנגדה לבקשה למינוי מודד בטענה כי על המקרקעין חלות תכניות שאושרו כדין ואשר לפיהן ייעוד המגרשים הינו מסחרי ושצ"פ, וכי נתיבי ישראל לא הציגה מסמכים שיש בהם להוכיח כי המקרקעין הופקעו כדין.

בתשובתה של נתיבי ישראל נטען כי ייעודם של המקרקעין לפני שאושרה תכנית בר/240/א היה ייעוד דרך ועל כן במועד שנתפסה החזקה בחלקות לא היה מניעה לתפוס את החזקה ולסלול במקום דרך או מתקנים השייכים לדרך.

כן נטען כי על המקרקעין חלה הכרזה שפורסמה לפי צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) אשדוד; דרך גישה למושב גן דרום)(תיקון), תשס"ה 2005, ועל כן המקרקעין הופקעו לכל המאוחר בשנת 2005.

בני דרום הגיבו כי ייעודם של המקרקעין שונה במסגרת תכניות בר/240 ובר/240/א עוד בשנת 2000 לתעסוקה, מסחר ושצ"פ, ולכן ייעודם במועד התפיסה הנטען (בין השנים 2002-2006) לא היה דרך.
כן נטען כאמור כי לא הוצגו מסמכים המבססים את טענת נתיבי ישראל להפקעת המקרקעין.

לאחר עיון בטענות הצדדים ובהמשך לדיון שהתקיים, עולה כי המחלוקת בין הצדדים הינה מחלוקת עובדתית וסטטוטורית לגבי ביצוע הפקעה כדין ביחס למקרקעין נשוא התביעה.

לאור זאת שנתיבי ישראל הציגה טענת הגנה שאם תתברר כנכונה יש בה כדי להביא לדחיית התביעה, אני נותנת לה רשות להתגונן.

לאור המחלוקת לגבי התייחסות הכרזת ההפקעה למקרקעין, אני רואה לנכון למנות מודד מטעם בית המשפט אשר יעיין בכל המסמכים הרלוונטיים מטעם הצדדים ובחוות הדעת של המודדים מטעמם וכן יבצע מדידה של המקרקעין ויקבע באם המקרקעין נשוא התביעה הינם מקרקעין שהופקעו במסגרת צו ההכרזה, והאם תכניות מאוחרות יותר ביטלו את ההפקעה של המקרקעין לצרכי דרך.

בנסיבות אלה הנני ממנה בזאת את מר דרור בן נתן, שכתובתו יצחק שדה תל 34 ת.ד. 51625 אביב , טל': 03-XXXX395, פקס: 03-XXXX396 נייד: 052-XXXX759 כמומחה בתחום המדידה מטעם בית המשפט.

המומחה יואיל לבדוק את המקרקעין נשוא התביעה ויתייחס לתכניות החלות עליהם ולשאלה באם מקרקעין אלה הוקפעו כדין.

המומחה יבקר במקרקעין בנוכחות כל הצדדים, בתיאום מוקדם, באופן שאם יעדר אחד הצדדים, לא יערך ביקור.

הצדדים יעבירו למומחה תוך 15 ימים מהיום את כתבי הטענות, את חוות הדעת מטעמו של כל צד וכל מסמך אשר יידרש לצורך מתן חוות דעת בתיק.

המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 30 יום מיום קבלת המסמכים.

שכרו של המומחה ישולם בחלקים שווים על ידי הצדדים.

אם קיימת מניעה כלשהי מצד המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט יודיע על כך באופן מיידי לבית המשפט.

התיק נקבע לעיון ליום 15.7.17 לבדיקת הגשת חוות הדעת.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה בית המשפט.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ז, 17 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתיבי ישראל
נתבע: בני-דרום מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ
שופט :
עורכי דין: