ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפיקים רכב חשמלי בע"מ נגד ליאור קורן :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

המבקשת

אפיקים רכב חשמלי בע"מ

נגד

המשיבים

  1. ליאור קורן
  2. קורן סחר בינלאומי בע"מ (חברה קנדית)

החלטה

בפניי בקשה לחיוב התובעים (המשיבים) בהפקדת ערובה, להבטחת הוצאות משפט של המבקשת.

המשיבים הגישו תביעה כספית על סך של 220,000 ₪. לטענתם, התובעת, חברה קנדית השייכת בין היתר למשיב 1, נקשרה עם המבקשת בהסכם לקידום מוצריה של המבקשת בארה"ב.
התובעים טוענים כי ביצעו פעולות לשביעות רצונה של המבקשת, ואולם המבקשת מסרבת לשלם סכומים המגיעים להם בגין עבודתם.

לטענת המבקשת, מאחר והמשיב 1 מתגורר בחו"ל והמשיבה 2 הינה חברה קנדית, במידה והתביעה תידחה, יקשה על המבקשת לגבות הוצאות שייפסקו לטובתה.

המשיבים טוענים, כי זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסוד ואין מקום להגבילה. עוד נטען, כי סיכויי התביעה טובים והמבקשת מודה לטענתם, כי היא מחזיקה בסך של כ-53,000 ₪ שהיו צריכים להשתלם למשיבים.

בתשובתה טוענת המבקשת, כי לתגובתו לא סיפק המשיב 1 מען עדכני, הוא מתגורר בקנדה דרך קבע והמשיבה 2 הינה חברת חוץ, שאין ברשותה נכסים בארץ.
המשיבה 2 לא סיפקה מען עדכני. כמו כן, לא צורף תצהיר להוכחת קיומם של נכסים מהם ניתן להיפרע.

עסקינן בבקשה מעורבת, הן ביחס ליחיד שלגביו רלוונטית תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 וביחס לחברה אליה רלוונטי סעיף 353 א' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.
ביחס למשיב 1 – אין חולק כי עסקינן בתושב חוץ, שאין לו נכסים בארץ.

ככלל, אין להתנות זכותו של תובע לברר עניינו בהפקדת ערובה כספית להבטחת הוצאות, אלא בנסיבות חריגות, וזאת בשל הפגיעה בזכות הגישה לערכאות הכרוכה בכך המחייבת את בית המשפט לנקוט זהירות וריסון בהפעלת שיקול הדעת המוקנה לו בהקשר זה.
אחד החריגים לכלל האמור שהוכרו בפסיקה הוא מקרה שבו התובע מתגורר מחוץ לתחום השיפוט, ואין באפשרותו להצביע על נכסים בישראל באופן שיקשה על הנתבע לגבות את הוצאותיו, ככל שייפסקו לטובתו.
יצוין, כי נתונים אלה אינם מהווים שיקול יחיד, ועל בית המשפט לדון בכל מקרה על פי נסיבותיו ולשקול בין היתר גם את סיכויי ההליך, מורכבותו, השיהוי בהגשת התביעה ותום ליבו של התובע (רע"א 2310/10 אבו קבע נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (27. 6.10); רע"א 6562/14 פלונית נ' משרד הבריאות [פורסם בנבו] (4.12.14)).

המשיב טוען כי הוראה על הפקדת ערובה תפגע בזכות יסוד חוקתית, וכי אין מדובר בתביעת סרק.
עם זאת, מבלי לקבוע מסמרות כלשהן באשר לסיכויי התביעה, נוכח השלב המוקדם של ההליך, ובאיזונים הנדרשים נוכח היותו של המשיב תושב חוץ ללא נכסים בישראל, יש מקום להורות על חיובו בהפקדת ערובה.

ביחס למשיבה 2 – יש להחיל בעניינה את הוראות סעיף 353 א' לחוק החברות ובהתאם לאמור בסעיף זה, הכלל ביחס לתאגיד הינו הפקדת ערובה, כאשר הנטל לשכנע את בית המשפט שאין להחיל את הכלל מוטל על החברה התובעת (רע"א 857/11 מועצה אזורית באר טוביה נ' נוריס לפיתוח והובלות בע"מ [פורסם בנבו] (23.5.11)).

הפסיקה התוותה בחינה תלת שלבית, לשם הכרעה בבקשה להפקדת ערובה.
בשלב הראשון, יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה התובעת, כאשר הנטל להוכחת האיתנות הכלכלית מוטל על התובעת ולא על מבקש הערובה. בשלב השני, בוחן בית המשפט את נסיבות העניין, ואם מצדיקות הנסיבות את חיוב התובעת בהפקדת ערובה. בשלב זה, בית המשפט מביא בחשבון בין היתר את זכויותיהם החוקתיות של הצדדים (זכות הגישה לערכאות העומדת לטובת התובעת אל מול זכותו של הנתבע שלא יצא בחסרון כיס, ככל שהתביעה תדחה) ואת העובדה שהפקדת ערובה על ידי חברה הינה הכלל, בעוד שהפטור הוא החריג. בשלב השלישי, יידרש בית המשפט לקביעת גובה הערובה הנדרשת בנסיבות העניין ויקבע סכום מידתי, המאזן נכונה את השיקולים הרלוונטיים.

בתגובת המשיבה 2 קיימות טענות לרוב אודות סיכויי התביעה, ואולם היא נעדרת כל התייחסות עניינית ומבוססת באשר לחוסנה הכלכלי של המשיבה, לא צורפו כל אסמכתאות מהן ניתן ללמוד על חוסנה הכלכלי של המשיבה 2 ולא הוצגו כל נסיבות אחרות, המצדיקות שלא לחייבה בערובה.

בכל הנוגע לשיעורה של הערובה, יש להעמידה בשיעור של 2.5% מסך סכום התביעה שנתבע בתביעה, וזאת בהתאם למגמת הפסיקה הנלמדת בין היתר מרע"א 10671/08 CME DEVICES LLC נ' קיסריה אלקטרוניקה רפואית בע"מ [פורסם בנבו] (2.3.09).

הערובה שתופקד, תופקד על ידי המשיבים ביחד ולחוד.

אשר על כן, הנני מחייבת את המשיבים להפקיד בקופת בית המשפט סך של 5,500 ₪ , וזאת בתוך 21 יום מהיום.

במידה והערובה לא תופקד במועד, תדחה תביעתו של המשיב 1 ותעוכב תביעתה של המשיבה 2.

תזכורת פנימית ליום 25.6.17.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אפיקים רכב חשמלי בע"מ
נתבע: ליאור קורן
שופט :
עורכי דין: