ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עורכי דין לקידום מנהל תקין נגד ממונה על חוק חופש המידע בוועדה... :

בפני כבוד ה שופטת בטינה טאובר

העותרת
עורכי דין לקידום מנהל תקין (ע"ר)

נגד

המשיבים

  1. ממונה על חוק חופש המידע בוועדה המרחבית רכס הכרמל
  2. הוועדה המרחבית רכס הכרמל

פסק דין

1. בתאריך 21/07/16 הגישה עורכי דין לקידום מקצועי (להלן: "העותרת") עתירה, במסגרתה ביקשה לקבל מסמכים שונים, הנוגעים למערך הייעוץ המשפטי והתביעה של הוועדה המרחבית לתכנון ובניה רכס הכרמל (להלן: "המשיבה 2"), על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

2. בדיון שהתקיים ביום 19/12/16 בפני כבוד השופטת יעל וילנר הסכימו הממונה על חוק חופש המידע בוועדה המרחבית רכס הכרמל (להלן: "המשיב 1") והמשיבה 2 על מסירת 4 מתוך 5 פריטי המסמכים שנדרשו, וככל שאלה לא יימצאו ברשום המשיבים או מי מהם, יינתן תצהיר, במסגרתו הבהרות באשר למסמכים שאינם בנמצא.

עוד הוסכם בדיון שהתקיים ביום 19/12/16, כי באשר לפריט 5, שהינו העתק ההסכם שנכרת עם עורך הדין ו/או הגוף הזוכה במכרז שערכה המשיבה 2, יפעלו הצדדים לפי הוראות סעיף 13 לחוק חופש המידע.

3. ביום 12/02/17 הודיעו המשיבים, כי פעלו בהתאם לסעיף 13 לחוק והחליטו לדחות את בקשת העותרת למסירת המידע הכלול בפריט זה.

4. בדיון שהתקיים ביום 23/04/17, ולאחר שניתן היה להיווכח, כי הצדדים פעלו על פי האמור בהחלטת כבוד השופטת וילנר מיום 19/12/16, ובכך מיצתה העתירה את עצמה, נותרה סוגיה אחת במחלוקת בין הצדדים, וזו נוגעת לעניין ההוצאות ושכר טרחת עורכי הדין.

5. הצדדים הגישו טיעוניהם, בכל הנוגע לסוגית חיוב המשיבים בהוצאות העותרת, כאשר העותרת טוענת, שהמשיבים פעלו בניגוד להוראת סעיף 7 לחוק חופש המידע, אילצו את העותרת להגיש את עתירתה והתנהלותם התאפיינה בזלזול בהוראות החוק. משכך, טענה העותרת, כי יש לחייב את המשיבים בהוצאות ראויות, על מנת להקטין את הסבירות להישנותם של הליכים מעין אלה.

המשיבים טענו מנגד, כי אין מקום לחייבם בהוצאות, משהם פעלו על פי הוראות בית משפט, סיפקו את המסמכים שנדרשו, ושעה שהעותרת מכתירה את עצמה כעותרת ציבורית, הדואגת למנהל התקין ולקופת הציבור, אשר מתפקידה שלא להכביד על קופת הציבור.

6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ולאחר שנחה דעתי, כי המשיבים אכן מילאו את חובתם החוקית, בכל הנוגע להוראות חוק חופש המידע, לאחר הגשת העתירה ועוד טרם בירורה לגופה, סבורני, כי יש מקום לחייב את המשיבים, ביחד ולחוד, בשכר טרחת המבקשת, לרבות הוצאותיה, בסך כולל של 5,000 ₪.

בנסיבות העניין, ומאחר והדיון יסתיים באופן מהותי בישיבה אחת, אשר התקיימה בפני כבוד ה שופטת וילנר, אני מורה על החזרת חלק האגרה, המותר להחזר, כקבוע בתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007.

7. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עורכי דין לקידום מנהל תקין
נתבע: ממונה על חוק חופש המידע בוועדה המרחבית רכס הכרמל
שופט :
עורכי דין: