ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד יצחק מזל :

בפני כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק הפועלים בע"מ - סניף פרדס חנה

נגד

נתבעת

יצחק מזל – ת" ז 204184790

פסק דין

הנתבעת לא הגיש ה בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדיון. זו נמסריום 16/03/2017, כעולה מבקשת התובע, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה.
משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד או בכלל, זכאי התובע לפס"ד הניתן עתה, כמתחייב מהוראות תקנה 206 בתקסד"א.
1. הנתבעת תשלם לתובע את סכום התביעה בסך 119,976.00₪, כלהלן:

2. סך של 190.00₪ בצירוף הריבית הבנקאית החריגה המקסימלית הנוהגת בבנק וכפי שתשתנה מפעם לפעם בחשבונות העו"ש אצל התובע, אשר תצטבר מידי רבעון כמקובל אצל התובע, החל מיום 05/03/2017 ועד לתשלום בפועל;

3. סך של 119,786.00₪, בצירוף ריבית פיגורים מקסימלית כפי שתהיה נהוגה בבנק מידי פעם בגין הלוואות בלתי צמודות, אשר תצורף לקרן כמקובל אצל התובע החל מיום הגשת התביעה (05/03/2017) ועד ליום התשלום בפועל;

4. הנתבעת תשלם לתובע, את הוצאותיו לאגרה בסך 1,499.70₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961, החל מיום הגשת התביעה (05/03/2017) ועד לפירעון המלא בפועל;

5. הנתבעת תשלם לתובע את הוצאותיו לשכ"ט עו"ד בסך 13,141.00₪ (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: יצחק מזל
שופט :
עורכי דין: