ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד צפואן מחתסב תושבי איו"ש :

40543-09-XXXX522-09-16

מספר פל"א 405693/2016

לפני כבוד ה שופט עמית פרייז

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
צפואן מחתסב תושבי איו"ש 860111590


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד רוני אלסטר
הנאשם וב"כ עו"ד פאדי חמדאן מטעם הסניגוריה הציבורית
הדיון מתורגם לנאשם לשפה הערבית על ידי עו"ד פאדי חמדאן

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר טיעון, לפיו כתב האישום יתוקן (מוגש כתב אישום מתוקן), הנאשם יודה במיוחס לו בכתב האישום המתוקן ויורשע. לעניין העונש, יתקיים טיעון פתוח.

ב"כ הנאשם:
מאשר את דברי ב"כ המאשימה. הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן , הסברתי לו את תוכנו והנאשם מודה במיוחס לו.

הנאשם:
אני מאשר את הדברים ומודה במיוחס לי בכתב האישום המתוקן .


הכרעת דין

נוכח הודאתו, הריני מרשיע את הנאשם במיוחס לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום י"ד אייר תשע"ז, 10/05/2017 במעמד הנוכחים.

עמית פרייז , שופט


טיעונים לעונש
ב"כ המאשימה לעונש:
הנאשם הודה והורשע בכתב אישום מתוקן בעבירה של כניסה לישראל שלא כחוק, וכן הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. כאשר כתב האישום תוקן לקולא במעשיו המתוארים לעיל הנאשם למעשה פגע בערך המוגן של זכותה של מדינת ישראל להחליט מי יבוא בשעריה, וכן פגע בריבונותה כאשר לא די בכך כאשר נתפס על ידי החוק, מסר שם אדם אחר, ובכך הפריע לשוטר לבצע תפקידו. כאשר הנאשם יליד 1995, אין לו עבר פלילי, הנאשם הודה בהזדמנות ראשונה וחסך זמן שיפוטי יקר. לאור כל האמור לעיל המאשימה סבורה כי המתחם נע בין חודשיים ל-4 חודשי מאסר בפועל.
נעתור למאסר בפועל לשיקול דעת ביהמ"ש במסגרת המתחם שציינתי, מצומצם. כמובן ענישה נלווית, מאסר על תנאי והתחייבות.

ב"כ הנאשם לעונש:
אני מכיר את פסיקת ביהמ"ש וגם יודע שבמקרים בהם יש שהיה בלתי חוקית ללא עבר נגזר מאסר על תנאי ,שיש עבירות נלוות ביהמ"ש משנה את גזר הדין לפי הנסיבות. כאן יש 2 נסיבות חשובות שאני רוצה שביהמ"ש יהיה מודע להם: לנאשם אין עבר פלילי, ואין כניסות נוספות. הווה אומר מעולם לא נכנס לשטח מדינת ישראל ונתפס .נאשמים שבדרך כלל נגזר דינם למאסר על תנאי נכנסו קודם למדינת ישראל וגורשו. הנאשם הועמד לדין בעקבות הכניסה הראשונה בגלל שהיתה עבירה נוספת לכניסה, לא רק שהוא שוהה בלתי חוקי פעם ראשונה שעומד לדין, מעולם לא גורש לשטחי הפלסטינאים, בהשווה לאותם אנשים שנגזר דינם למאסר על תנאי, יש 2 כניסות נוספות, זה התנאי להגשת כתב האישום שאין עבירות נלוות.
מדובר בבגיר צעיר, יליד 1995, עבר במעט את גיל 21, מדובר במי שבית המשפט העליון חושב שבנסיבותיו או במצבו לא ראוי או לא נכון יהיה להשתמש באקט הקשה יותר בהזדמנות ראשונה,אלא שביהמ"ש יגלה גמישות .אני מציע מאסר על תנאי וקנס כספי .יש לנו הפקדה במ"ת, כך שזו לא החלטה בעלמא, יש הפקדה כספית במ"ת בסך 4500 ₪ שאנו נבקש מביהמ"ש לגזור קנס לשיקול דעתו, אך לא את כל הסכום.
אני חושב שסוג ההפרה בנסיבות לא ברף הגבוה, הוא אמר את שמו האמיתי לאחר מכן ולא המשיך ואחז בגרסה לפיה שמו הוא אותו אדם, הוא לא אחז בת.ז. לא השתמש בת.ז. לא היה לו כלים, מכוון שההפרעה ברף נמוך העתירה הגונה והגיונית. בפתח חג איד אל פיתר וחודש הרמדאן, לא נפתחו תיקים מאז, מקבל את הדין ,מקבל אישור ונכנס במיוחד, מצא עבודה בשטחי הרשות עובד באופן מסודר, לא נכנס ואין סכנה שייכנס שוב, מטרת הכניסה היתה פרנסה. הוא נתפס במקום שבו אמורים היו לאסוף אותו, היה מעסיק, הוא עבד באותו היום. המתחם הוא לטעמנו בין מאסר על תנאי לתקופת מאסר קצרה, בנסיבות אלו לא ראוי לגזור דינו למאסר בפועל מהנסיבות שציינתי.
חסך מזמנו של ביהמ"ש.

הנאשם לעונש:
אין לי מה לומר.


גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של כניסה לישראל שלא כחוק, וכן בעבירה של הפרעה לשוטר וזאת ביום 16.9.16. ההפרעה לשוטר התבטאה בכך שכאשר אותר הנאשם על ידי שוטר ונשאל לזהותו, מסר הנאשם שם של אדם אחר.

מדובר במי שעומד לדין לראשונה, ואין חולק כי המניע לכניסתו הינו פרנסה. אולם, לא מדובר במי שהסתפק בבצוע עבירת הכניסה לישראל שלא כחוק, אלא בצע עבירה נוספת כאמור של הפרעה לשוטר. יחד עם זאת, ההפרעה לשוטר היתה מינורית ונראה שמדובר בתגובה ספונטנית של הנאשם לאחר שנבהל ונתפס על ידי השוטר בהיותו מבצע את העבירה העיקרית, וזאת להבדיל מנסיון להסתרת זהות תוך תחכום מסוים כדוגמאת הצגת ת.ז. של אחר, או שימוש במסמך מזויף שלא לדבר על זיוף מראש. משכך סבורני שבעניינו של הנאשם יש לקבוע מתחם אשר קרוב למתחם שנקבע בהלכת אל הרוש הידועה. הלכה זו קובעת מתחם שתחילתו מאסר על תנאי וסופו מאסר כולל (בפועל ועל תנאי) של 5 חודשים, עם אפשרות לשלב קנס בשיעור של עד 2,000 ₪. באשר לענייננו, סבורני כי הגמשה צריכה להתבטא בכך שהרף העליון של המאסר וכן של הקנס יהיו מעט גבוהים יותר מאשר בהלכת אל הרוש. מעבר לכך יצוין כי הפרעות לשוטר מסוג זה כשהם באות לבדן, מסתיימות דרך כלל בענישה שתחילתה במאסר על תנאי, וסופה במספר חודשי מאסר בפועל כמו גם אפשרות לשלב קנס בשיעור לא גבוה.

בתוך המתחם יש להביא בחשבון את הודאתו של הנאשם במיוחס לו המהווה נטילת אחריות. בנוסף , מאז האירוע חלפו כ-8 חודשים במהלכם הנאשם לא שב לבצע את העבירה של כניסה לישראל שלא כחוק ולא הסתבך כלל עם החוק. כאמור, המדובר במי שגם לפני העבירה עברו היה נקי, בנוסף ציין הסניגור שבינתיים מצא עבודה באזור מגוריו ומשכך קטן הסיכון שמא יחזור ויבצע את העבירה העיקרית בעתיד.

בשים לב לכל אלה סבורני כי יש מקום לגזור את עונשו של הנאשם ברף התחתון שצוין בהיבט המאסר, דהיינו מאסר מותנה בשילוב קנס בשיעור מעט גבוה מהרף המירבי של הלכת אלהרוש שכאמור אינו רלבנטי במדויק לנסיבות המקרה שבפניי.

סוף דבר אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
מאסר על תנאי של 4 חודשים למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא שלא יעבור את אחת העבירות בהן הורשע.

קנס בסך 3000 ₪, אשר ישולם באמצעות הפיקדון בסך 4500 ₪ שהפקיד הנאשם בתיק מ"ת 42522-09-16. יתרת הפיקדון תוחזר לנאשם באמצעות נציג מטעמו. יחד עם זאת, אין לפעול בשלב זה למימוש הקנס מתוך הפיקדון ולהחזרת יתרת הפיקדון וזאת כדי לאפשר לתביעה לשקול הגשת ערעור . בנסיבות אלה, אני מעכב ביצוע של רכיב זה עד ליום 25.6.17.

ככל שהתביעה תחליט בסופו של דבר שלא להגיש ערעור, תמסור הודעה על כך לסניגור כדי שניתן יהיה לפעול למימוש רכיב זה.

זכות ערעור לבית-המשפט המחוזי בלוד בתוך 45 יום.

ניתנה והודעה היום י"ד אייר תשע"ז, 10/05/2017 במעמד הנוכחים.

עמית פרייז , שופט

הוקלד על ידי סופיה עטיה


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: צפואן מחתסב תושבי איו"ש
שופט :
עורכי דין: