ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדיחה זועבי נגד שופרסל בע"מ :

11 מאי 2017
לפני: כבוד ה שופט מוסטפא קאסם

התובעת
מדיחה זועבי
ע"י ב"כ: עו"ד שהין

-

הנתבעת
שופרסל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שרית גליבטר בין

פסק דין

1. לפניי תביעה לתשלום פיצוי מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכן פיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
2. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 11.5.17, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 0 ל-10,000₪, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
התביעה לפיצויים מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נדחית.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לאחר ששמעתי את הצדדים ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט , הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 6,500 ₪ .
כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.
הסכומים הנקוב ים לעיל ישול מו לתובעת תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריב ית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
4. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
5. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים בדואר, כמקובל.
ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, (14 מאי 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מדיחה זועבי
נתבע: שופרסל בע"מ
שופט :
עורכי דין: