ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב סלונים נגד אהרן בוקי מלאך :

בפני כבוד השופט גד ארנברג, סגן הנשיא

תובע

יעקב סלונים

נ ג ד

נתבע

אהרן בוקי מלאך

פסק דין

תחילתם של ההליכים נשוא פסק דין זה הוא בהגשה לביצוע של שטר חוב בלשכת ההוצאה לפועל.

מדובר בשטר חוב שנחתם על ידי משה זאב מלאך כעושה השטר ועל ידי הנתבעים -בכל אחד מהתיקים נשוא פסק דין זה- כערבים לשטר. אין מחלוקת שהשטר ניתן בקשר להלוואה שניתנה למשה זאב על ידי התובעת.

השטר הוגש לביצוע הן נגד עושהו, משה זאב , והן נגד הערבים לו, הנתבעים בהליך זה.

הנתבעים הגישו התנגדות לביצוע שטר (הנתבעת הגישה גם בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות). ההתנגדות התקבלה וההליך נוהל בפני.

טענות הנתבעים בהתנגדות הינם טענות שעיקרן נובע מכך שהשטר הוגש לביצוע, לטענת הנתבעים, בניגוד להוראות חוק הערבות ובין היתר בעניינים הבאים:

1. לא הומצא אישור על מיצוי הליכים נגד עושה השטר, יש לציין שאישרו כזה לא הומצא עד סיומו של ההליך.

2. הנתבעים הינם ערבים מוגנים בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק הערבות.

3. לא נמסרו לערבים הפרטים האמורים להימסר להם בעת החתימה ובין היתר העובדה שהם ערבים מוגנים.

4. גם אם ניתן היה לחייב את הערבים היה צריך לחייב כל אחד מהם ברבע מן החיוב בלבד שכן על השטר חתומים 4 ערבים מוגנים וזאת לפי הוראות סעיף 29(א) לחוק הערבות.

טענת התובעת היא, כפי שעולה מסיכומיו לראשונה, שהוא מהווה "שדכן" בין נותן ההלוואה לבין מקבלה והערבים ועל כן לא חלות ההגנות שבחוק הערבות.

מנהל הגמ"ח והנתבעים נחקרו בפני ולאחר שמיעתם וסיכומי הצדדים אין מנוס אלא לדחות את התביעה. כיוון שהצדדים להליך משתייכים לקהילת שומרי המצוות, אני מניח שהם ימצאו את הדרך להימנע מחשש עבירות של גניבה וגזל לפי דיני תורה בדרכים הראויות לכך, ואולם פסק דין זה, לאחר שהצדדים פנו בדרך של גביה בלשכת ההוצל"פ ו בבית המשפט, דינו להינתן לפי דיני מדינת ישראל.

לפי מה שעלה מהעדויות ומפרטי ההלוואה אין ספק שהנתבעים הינם בגדר ערב מוגן. מדובר בהלוואה שניתנה על ידי גמ"ח, באמצעות התובע כפי שעולה משטר החוב עצמו. כותרתו של שטר החוב היא :

"גמ"ח צדקה וחסד (באותיות גדולות ג.א.) (ע"י יעקב סלונים) – ( באותיות קטנות ג.א.). כמו כן שטר החוב עצמו מלמד שמדובר בהלוואה שניתנה על ידי הגמ"ח תחילת שטר החוב הינ ו כך :

"אני מלאך משה זאב טלפון...
לויתי מקופת הגמ"ח סך בספרות.... ( ההדגשה שלי ג.א.)

היינו, מהשטר עצמו עולה כי אין ספק ש מדובר בהלוואה שניתנה מהגמ"ח. לפיכך , לטענות התובע שהועלו בסיכומים ולפיהם מדובר בהלוואה שלא ניתנה על ידי הגמ"ח או שניתנה ע"י מתווך בלבד, אין בסיס. לא זו בלבד אלא שגם אם מדובר היה בהלוואה שניתנה על ידי התובע כ"שדכן" אין בכך כדי לשלול את היותם של הנתבעים "ערבים מוגנים" שכן זו דרך הפעולה הרגילה של התובע והגמ"ח. מדובר איפוא בערבות של הנתבעים שעונים לכל דרישות סעיף 19 לחוק הערבות שכן מדובר בהלוואה שניתנה להם על ידי מי שזה עסקו (קרן גמ"ח) הם ערבים יחידים על פי הגדרת "ערב יחיד" בסעיף 19 וכיוון שסכום הערבות לא עולה על הסכום הנקוב בסעיף 19(1) הם גם "ערבים מוגנים".

משכך הם פני הדברים ברור שהיה על התובע לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק על מנת שיוכל לגבות את סכום השטר או חלק ממנו מהערבים.

תנאי ראשון ובל יעבור הוא שהתובע ימציא אישור של רשם ההוצל"פ על מיצוי הליכים נגד החייב העיקרי – נוטל ההלוואה. בנדון דנן הוגש השטר לביצוע מלכתחילה נגד הלווה ונגד הערבים כאחד. ברור שלא הומצא אישור של רשם ההול"פ על מיצוי הליכים טרם ננקט ההליך כפי שהיה צריך להיעשות. לא זו בלבד אלא שעד סיומו של ההליך לא הומצא אישור כזה. די בעובדה זו כדי להביא לדחיית התביעה.

בנוסף לאמור, מתוך העדויות עולה כי לא הוסבר לנתבעים במעמד חתימתם על הערבות שהם ערבים יחידים או ערבים מוגנים ולא הוסבר להם מה הן ההגנות העומדות לסוג כזה של ערבים גם מסי בה זו יש לפטור את הנתבעים מערבותם וזאת על פי הוראות סעיפים 22 ו- 23 לחוק הערבות.

בנוסף לאמור, השטר הוגש לביצוע נגד כל החייבים על מלוא סכומו. על פי הוראות סעיף 29 לחוק הערבות, גם לו היו מתקיימים התנאים דלעיל, הסכום שניתן היה לחייב בו כל אחד מהערבים הוא רבע מסכום השטר בלבד שכן הוראות סעיף 29(1) קובעות כי "ערבים מוגנים יהיו חייבים כלפי הנושה בחלקים שווים" . כיוון שחתומים על השטר 4 ערבים הרי שחיוב על כל ערב הוא רבע מסכום השטר בלבד. בפועל, כאמור, הוגש השטר לביצוע על מלוא סכומו נגד כל אחד מהערבים, בניגוד להוראות הדין.

התוצאה היא איפוא כי לא ניתן לחייב את הנתבעים כערבים על פי שטר החוב שהוגש לתיק ההוצל"פ לפיכך התביעה נגד הנתבעים נדחית ויש למחוק אותם מהיותם חייבים בתיק ההוצל"פ 525450-07 -15.

יש להחזיר לנתבעים או למי מהם כל סכום שנגבה מהם בתיק ההוצל"פ, ככל שנגבה.

אני מחייב את התובע בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪

המזכירות תשלח את פסה"ד לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.

קלדנית: כרמלה עובדיה


מעורבים
תובע: יעקב סלונים
נתבע: אהרן בוקי מלאך
שופט :
עורכי דין: