ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איריס מרדכי נגד בנימין רוזנבלט :


בפני כבוד ה שופט כרמי מוסק

המבקשת (נתבעת 8)
איריס מרדכי
באמצעות ב"כ עו"ד רענן גל

נגד

המשיבים (התובעים)

  1. בנימין רוזנבלט
  2. מאיר רוזנבלט

באמצעות ב"כ עו"ד יגל פדידה

החלטה

1. לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשת, זאת במעמד צד אחד לאחר שלא הוגש כתב הגנה מטעמה.

2. עיון בכתב התביעה מלמד, כי מדובר בתביעה כספית שהוגשה על ידי המשיבים כנגד מספר נתבעים.

3. עילת התביעה המרכזית כנגד המבקשת היא בכך שהמבקשת הייתה דירקטורית בחברה שהיא הנתבעת 3. נטען בכתב התביעה, כי בהיות המבקשת דירקטורית בכל התקופה הרלבנטית לאמור בכתב התביעה, הרי היא אחראית מכוח תפקידה להתנהלות החברה, והעובדה כי כספי המשיבים אבדו בפועל. על בסיס טענה זו, טוענים המשיבים שהמבקשת חבה בסכום של 5 מיליון ₪.

4. המבקשת טוענת, כי בתקופה הרלבנטית לתביעה לא הייתה כלל דירקטורית בחברה, שכן היא החלה בתפקידה רק בחודש דצמבר 2014, ואילו המסמכים שצורפו לכתב התביעה עוסקים בתקופות מוקדמות יותר, ומכאן שאין למבקשת אחריות כלשהי לאירועים המפורטים בכתב התביעה או לכספי המשיבים.

5. המבקשת טוענת, כי מעולם לא הגיע לידיה כתב התביעה, וכעולה ממסמכים שבתיק בית המשפט כתב התביעה הודבק בכתובת שאינה כתובתה של המבקשת והיא אינה מתגוררת בכתובת זו מספר שנים. המבקשת טוענת, כי היא מתגוררת ברח' תרשיש 7 במודיעין, וביום 2.11.15 עודכנה הכתובת במשרד הפנים, היינו לפני הגשת התביעה, ומכאן שהמשיבים יכלו לבצע מסירה כדין לכתובתה העדכנית. לפיכך טוענת המבקשת, כי רק מטעם זה יש לבטל את פסק הדין.
6. בנוסף טוענת המבקשת כי בידה הגנה טובה כנגד הנטען בכתב התביעה, זאת כפי שפורט לעיל. בהקשר זה מפנה המבקשת להיתרי העסקה שצורפו לכתב התביעה, מהם ניתן ללמוד שאלה ניתנו עוד לפני חודש דצמבר 2014, מועד בו החלה המבקשת לשמש כדירקטורית בחברה - הנתבעת 3. בסעיף 36 לבקשה לביטול פסק הדין פירטה המבקשת את המועדים בהם נערכו העסקאות נשוא כתב התביעה ובכולן מדובר במועדים לפני חודש דצמבר 2014. כמו כן טוענת המבקשת, כי היא אינה חתומה על ההמחאות שצורפו לכתב התביעה ומי שחתם על אותן המחאות הוא הנתבע 1, ולמעשה המבקשת אינה חתומה על מסמכך כלשהו הנוגע לכתב התביעה. עוד מפנה המבקשת לסעיפים 40 ו-54 לכתב התביעה, מהם עולה כי המשיבים עצמם מצהירים שם כי עדיין אינם יודעים את היקף המעורבות של הגורמים שנזכרו בכתב התביעה, ובשלב זה הם סבורים שיש לחייב את כל הנתבעים בסכום התביעה, יחד ולחוד. המבקשת טוענת כי די בכך כדי לבטל את פסק הדין ולאפשר לה להתגונן כנגד האמור בתביעה.

7. המשיבים הגיבו לבקשה וטענו כי למעשה אינם מתנגדים לביטול פסק הדין אך מתנים זאת בהטלת הוצאות נכבדות על המבקשת. לטענתם, המבקשת אינה מגלה את כל האמת והיא מסתירה עובדות חשובות במסגרת טענותיה בבקשה לביטול פסק הדין.

8. המשיבים טוענים כי חלף המועד להגיש בקשה לביטול פסק דין. פסק הדין ניתן ביום 14.2.17 והוא נשלח אל המבקשת בדואר רשום. פסק הדין ניתן לאחר שצורף אישור מסירה שנעשה כדין. המבקשת אותרה על ידי חברה העוסקת במסירת מסמכים והאיתור נעשה כדין. עוד מפנים המשיבים לכך שהמבקשת הצהירה בעבר בבית המשפט כי כתובתה היא הכתובת שם בוצעה המסירה (ראה: פר"ק 40727-03-15 בבית המשפט המחוזי בירושלים). מכאן מבקשים המשיבים להסיק כי בוצעה מסירה כדין. המשיבים טוענים כי פסק הדין הגיע אל המבקשת קודם ליום 2.3.17, אולם המבקשת מסתירה את המועד המדויק שבו נודע לה על קיומו של פסק הדין. רק ביום 29.3.17 הגישה המבקשת בקשה בהולה למתן ארכה להגשת בקשה לביטול פסק הדין וכן להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין. לפיכך, במועד זה, כך טוענים המשיבים, חלף המועד להגשת בקשה לביטול פסק הדין, ומכאן מבקשים המשיבים מבית המשפט לקבוע כי המבקשת זלזלה בבית המשפט כאשר לא הגישה במועד את בקשת הארכה וכן נמנעה מלגלות את המועד בו נודע לה על פסק הדין.

9. באשר לטענות ההגנה, סבורים המשיבים כי בהיות המבקשת דירקטורית בחברה, הרי חלה עליה אחריות להתנהלות החברה, ובפרט לפעולות החברה כפי שנטען בכתב התביעה. התנהלות הנתבעים הייתה בלתי סבירה. מדובר לשיטת המשיבים במעשים הגובלים בפלילים. כמו כן מפנים המשיבים לטענות עובדתיות שונות המועלות בכתב התביעה ביחס להעברת מניות בחברה, וכדומה. המשיבים טוענים כי יש בידם ראיות לכך שהמבקשת הייתה מעורבות בפעולות החברה אף מעבר לתפקידה כדירקטורית, וכי היא הייתה מודעת לכך שהחברה שילמה כספים שונים במסגרת הליכים אחרים כנגדה, דבר שככל הנראה הביא למצב שכיום אין בידי החברה להשיב למשיבים את כספם.

10. המשיבים טוענים כי הם ערים לכך שפסק הדין עלול למוטט את המבקשת מבחינה כלכלית, ועל כן הסכימו לביטולו בכפוף להטלת הוצאות נכבדות.

11. המבקשת הגיבה לטענות המשיבים. המבקשת הדגישה כי אין מדובר במסירה שנעשתה כדין ועל כן היא בטלה. כמו כן חזרה בתמצית על טענות ההגנה שיש בידה, לשיטתה.

12. לאור הסכמת המשיבים, אני מורה על ביטול פסק הדין.

13. כמו כן, קיים ספק רב אם אכן בוצעה מסירה כדין, שהרי על פי טענות המבקשת היא אינה מתגוררת בכתובת שם הודבק כתב התביעה. בנוסף טוענת המבקשת, כאמור, כי עוד קודם להגשת התביעה היא עדכנה את כתובתה במשרד הפנים.

14. כמו כן, וכפי שנקבע בפסיקה, יש לשקול בעיקר את טענות ההגנה שמעלה המבקשת כנגד האמור בתביעה וזאת במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין. אינני סבור כי ניתן לקבוע שמדובר בטענות הגנה חסרות בסיס. נהפוך הוא. לטעמי, מדובר בטענות הגנה בעלות משקל רב ויהיה על בית המשפט לבחון טענות אלה בבוא העת.

15. לפיכך, כאמור, פסק הדין בטל. ביחס לשאלת ההוצאות, הדבר יישקל במסגרת פסק הדין.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט


מעורבים
תובע: איריס מרדכי
נתבע: בנימין רוזנבלט
שופט :
עורכי דין: