ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין האני יונס נגד מי עירון בע"מ :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

משיבה / זוכה / תובעת

מי עירון בע"מ – ח"פ 514207901

נגד

מבקש / חייב / נתבע
האני יונס – ת"ז XXXXXX188

החלטה

הזוכה הגישה לביצוע כנגד החייב תביעה על סכום קצוב.

כתב התביעה מפרט, כי הסכום הנתבע מבטא תשלומים בגין היטלי ביוב עפ"י הדין אשר לא שולמו ע"י המבקש.

התובעת, חברה בע"מ, הפועלת מכוח חוק תאגידי מים וביוב זכאית לקבל מן הנתבע היטל ביוב.

בדיקה שערכה התובעת באמצעות מי מטעמה מלמדת, כי זכאית היא להיפרע כאמור לעיל, אך זאת לא נעשה עד כה.

הנתבע הגיש התנגדות לביצוע תביעה, זו נסמכת בתצהירו אשר נוקב בעובדות הבאות:

מיד עם קבלת האזהרה לחייב בתיק ההוצל"פ פנה אל הזוכה וטען, כי לא קיבל העתק מכתב התביעה וטען בין היתר, כי הנכס דירת המגורים נשוא החוב אינו מחובר למערכת הביוב.
עוד מצהיר הוא, כי ביקש לאפשר לו לנהל משא ומתן אל מול התובעת.
סוכם בין הצדדים, כי נציג מטעם התובעת יגיע לביתו ויבדוק את נכונות טענותיו אך עד כה לא נתקבלה תשובה או לא בוצעה בדיקה כזו.

הבקשה נקבעה לדיון וביום הדיון הודיע ב"כ התובעת, כי הוא מוותר על חקירת המצהיר.
משכך היה, ניתן צו סיכומים.

סיכומי המבקש מאריכים שלו כצורך בסוגיית מסירת האזהרה, אולם, משהוגשה ההתנגדות במועד איני רואה צורך לעסוק בכך.
המבקש שב וטוען, כי דירתו מעולם לא חוברה למערכת הביוב ולכן אינו חייב לשלם את החוב המיוחס לו.
המבקש טוען, כי הוראות החוק קובעות תנאים אשר בהתקיימם יכולה התובעת להטיל היטל, אולם אלו לא התקיימו:
סעיפי החוק השייכים מתוך כללי תאגידי המים וביוב מצוטטים ולאחריהם הקביעה, כי אף אחד מארבע החלופות המצוטטות אינה מקימה את עילת התביעה או את החיוב.
במרכז טענות המבקש, כי אופן הנחת או הקמת התשתית כלל אינו מאפשר את חיבור ביתו של המבקש למערכת הביוב ולמצער, אינו מאפשר את חיבור כל קומות הבית השייך, שכן ביתו או חלק ממנו נמוך מתשתית הביוב.
בית המבקש לא חובר לא למערכת מים ולא למערכת ביוב.

סיכומי המשיבה מציינת, כי טענותיו של המבקש מתבססות על הציטוט דלעיל (סעיף 9א פרק ג' לכללי תאגידי מים וביוב) שעה ששם נקבע, כי ניתן לחייבו בהיטל ביוב ובאגרת ביוב עם הקמת התשתית ומבלי לחבר את הבית.
המשיבה כלל אינה מחויבת לחבר את ביתו אלא אך לספק לו תשתית לחיבור ביתו.

המשיבה מציינת, כי למבקש הוצגו תמונות בדיון שהתקיים ביום 8/12/2016, אולם עיון בפרוטוקול מגלה, כי לא הוצגו שום תמונות ואף לא הוגשו מוצגים כלשהם.
אפשר שבין לבין דובר או הוצג תמונה או תמונות אולם אין לכך כל ביטוי בפרוטוקול ואיני יכול לעשות שימוש בקביעות אלה.

סיכומי תשובה לא הוגשו, כעולה מהודעת התובעת מיום 11/5/2017.

משביכרה התובעת שלא לחקור את המבקש על תצהירו, העובדות המוצהרות בו, נותרו כפי שהוצהרו, היינו, כי היה סיכום בין הצדדים שנציג התובעת יגיע לביתו לבדוק את נכונות טענותיו, אך כזו לא אירע עד הגשת ההתנגדות.

לא לי לקבוע אם היה סיכום כזה אך מחובתי להחליט, כי טענה זו לא נסתרה שכן המבקש כלל לא נחקר על תצהירו ועל כן, נתונה למבקש הרשות להתגונן.

נוכח שווי התובענה (אינה עולה על 75,000.00₪) תתברר התובענה בסדר דין מהיר, בפני כבוד הרשמת הבכירה, קרן מרגולין פלדמן.

החלטה זו תועבר אל כבוד הרשמת.

בהוצאות ההתדיינות עד כה, יישא כל צד בעצמו.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: האני יונס
נתבע: מי עירון בע"מ
שופט :
עורכי דין: