ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליובוב ישייב נגד גימנסיה :

התובעת
ליובוב ישייב
ת.ז. XXXXXX392

נגד

הנתבעת
גימנסיה - בתי ספר תיכוניים ע"ש גולדנר בע"מ
ח.פ. 512138330

פסק דין

כתב-התביעה
לטענת התובעת -היא עולה חדשה שמתקשה בשליטה בשפה העברית.
ביום 1/9/2016 היא נרשמה אצל הנתבעת ללימודי השלמת בגרות וחתמה על הסכם עם הנתבעת שבו נרשם סכום שכר הלימוד ואופן התשלום.
לטענתה ההסכם שהיא חתמה עליו מהווה חוזה "דרקוני" לפי החוק אשר נכפה עליה כאשר היא חתמה עליו מבלי לקבל הסברים בגין תנאיו.
לגרסתה, ביום חתימת ההסכם הסבירו לה נציגי הנתבעת כי היא יכולה לבטל את הלימודים לאחר ניסיון של יומיים.
לטענת התובעת, באותו יום של חתימת ההסכם משראתה שיש לה קושי להשתלב בלימודים לאוריקשיי השפה היא הודיעה לנתבעת על רצונה לבטל את ההסכם ודרשה להחזיר את כספה.
ואולם, לטענתה הנתבעת סירבה להשיב לה את כספה וטענה בפניה כי היא לא זכאית להחזר מכח סעיף 9 להסכם ההרשמה שקובע כי: "ביטל התלמיד את הרשמתו מכל סיבה שהיא עד שבוע לפני תחילת הלימודים, יחוייב ב-25% משכה"ל ובדמ"ה. ביטל התלמיד הרשמתו/השתתפותו מכל סיבה שהיא עד 7 ימים מיום תחיל הלימודים לא יהיה זכאי לכל החזר ויהא חייב לעמוד בתשלום מלוא שכה"ל לקורס/ מסלול/שנת לימודים/ מלא/ה".
אז שכנעה אותה המשיבה ללמוד מקצועות אחרים מלבד אנגלית ולקחה שני שיעורים והבינה שהקורס אינו מתאים לה.
לטענת התובעת, מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד שהינו בבחינת תנייה גורפת בהסכם התקשרות תוך התעלמות מחובת ההגינות המוגברת המוטלת על הנתבעת.
היא תובעת את עלות שכה"ל בסך 19,000 ₪ , 5,000 ₪ הפסד ועוגמת נפש 2,340 ₪.

כתב-הגנה
הנתבעת טוענת שהודעת הביטול התקבלה רק ביום 30/10/2016 לאחר שהתקבל אצל הנתבעת מכתב מבא-כוחה של התובעת.
לטענת הנתבעת, בניגוד לטענות התובעת יומני הלימודים מעידים שהיא השתתפה שיעורי מתמטיקה, אנגלית ואזרחות בימים 11/9/2016 ו-13/9/2016 ולכן לא יכולה לעמוד לה הטענה כי היא ביטלה את הלימודים כבר ביום ההרשמה. עוד נטען, כי מלפנים משורת הדין מוכנה הנתבעת לבוא לקראת התובעת ולחשב את ביטול הלימודים כעבור 7 ימים מיום תחילתם ולחייב אותה רק ב-60% משכר הלימוד ולחייב אותה בסך של 11,400 ₪ משכר הלימוד שעמד לטענת הנתבעת על 17,000 ₪ ולא על 19,000 ₪ כטענת התובעת.,
לטענת הנתבעת, מתוך הסכום של 17,000 ₪ שילמה התובעת סך של 13,074 ש"ח מתוך הפיקדון הצבאי ומסרה לנתבעת שיקים בגין היתרה אשר בוטלו לאחר מכן על ידה. לפי חישוב זה, מגיע לתובעת החזר בסך 1,674 ₪ אשר מתוכם יש לנכות 480 ₪ בגין שיק חוזר.

דיון והכרעה:
בדיון העידו התובעת ואחותה – שהגישה תביעה דומה וכן שתי מנהלות של הנתבעת.

לאחר ששמעתי את הצדדים – שוכנעתי שהמצב העובדתי הוא כדלקמן:
התובעת ואחותה נרשמו ללימודים, הודיעו במפורש שרמתן אינה גבוהה והתעניינו האם הלימודים הם מהבסיס ונענו בחיוב.

איש מאנשי המשיבה לא טרח לחדד מולן את עניין רמת הלימודים ומה פירוש מהבסיס למרות שהשאלה בזו מהווה נורית אזהרה לגבי בעיות בהמשך הדרך.

הן הוחתמו על אותו חוזה שאכן נאמר בו שביטול לאחר תחילת הקורס לא יקנה להן השבה – אך במקביל הובטח להן בע"פ במעמד החתימה שיוכלו לקחת שני שיעורי נסיון ואז לבטל ללא עלות.
לאחר שביקשו מיד לאחר השעור הראשון לבטל את ההתקשרות - הוצע להן לנסות מקצועות אחרים ושוב עמדו לרשותן שני שיעורי נסיון שלאחריהן ביקשו באופן סופי לבטל את ההתקשרות.

במצב דברים זה ההתקשרות בוטלה כדין ובהתאם למוסכם בע"פ בסמוך לאחר החתימה.

שכר הלימוד ששולם היה 19,000 ₪ - גם אם חלקו שולם מכספי המענק – והתובעת זכאית להחזר סכום זה (ואם בידי הנתבעת שיקים של התובעת שלא כובדו על ידי הבנק – ניתן להשתמש בהם לתשלום חוב פסק הדין)

הודעה האפשרות להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליובוב ישייב
נתבע: גימנסיה
שופט :
עורכי דין: