ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניקול גבריאלי נגד חוות רונית בע"מ :

לפני כבוד ה שופט טל חבקין

התובעת:
ניקול גבריאלי
ע"י ב"כ עו"ד אליעזר פני-גיל

נגד

הנתבעות:

  1. חוות רונית בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שמעון מזרחי

צדדי ג':

  1. בורדו עיצוב אירועים בע"מ
  2. אילן אשר הפקות אירועים

ע"י ב"כ עו"ד עמיחי טרוזמן
3. א.א במות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ליאורה קלטניק

החלטה

1. תם שלב קדם המשפט. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים כדלקמן:

א. עדויות התביעה יוגשו בתצהירים לא יאוחר מיום 14.6.2017.

ב. עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים, לא יאוחר מיום 14.7.2017.

ג. עדויות הצדדים השלישיים יוגשו שתצהירים לא יאוחר מיום 14.8.2017. המועד נופל בפגרה ועל ב"כ הצדדים השלישיים להיערך בהתאם.

ד. כל צד ישלח את התצהירים במקביל לבית המשפט ולצדדים האחרים.

ה. קבלות יפורטו בטבלה מסודרת הכוללת את שם השירות או המוצר שניתן, תאריך, סכום, ובתחתית הטבלה ייערך סיכום חשבוני של כלל הקבלות.

ו. בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני, יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות. כמו כן יצרף תוכן עניינים.

2. תצהירי חוקרים, ככל שישנם, יוכנו על פי המועדים שצוינו לעיל, אולם יוגשו בתום פרשת התביעה.

3. בקשות להזמנת עדים תוגשנה בצירוף לתצהירים.

4. יסרב עד ליתן תצהיר – יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות.

5. לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים לרבות חוות דעת שבמומחיות וחוות דעת אקטוארית.

6. חוות דעת מומחים יוגשו ללא חקירה נגדית זולת אם הודיעו הצדדים בהתאם לדין ובמסגרת תצהיריהם על כוונתם לחקור מי מהמומחים.

7. זימון מומחה לעדות יותנה בהפקדת שכרו בסך של 2,000 ש"ח ומע"מ בקופת בית המשפט. מובהר בזאת ב"כ המבקש לזמן מומחה רפואי לחקירה, מחויב להזמין חברת הקלטה ותמלול של ישיבת ההוכחות.

8. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר ככל שיש בדעתו של אותו צד להגיש מסמכים.

9. התיק יובא לעיוני ביום 15.6.2017 לבדיקת ראיות התביעה .

10. נקבע לקדם משפט אחרי תצהירים ביום 12.9.2017 בשעה 8:30.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניקול גבריאלי
נתבע: חוות רונית בע"מ
שופט :
עורכי דין: