ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדיאל קורליאונה -וינר נגד שרות בתי הסוהר :

בפני כבוד ה שופטת עמיתה קלרה רג'יניאנו

עותרים

עדיאל קורליאונה -וינר (אסיר)

נגד

משיבים

  1. שרות בתי הסוהר
  2. מדינת ישראל

החלטה

1. עניינה של העתירה המתוקנת כנגד ההחלטה האוסרת על העותר בתקופה של כשנתיים לקיים קשר טלפוני עם העולם החיצוני (לרבות בני משפחה ועו"ד).

2. העתירה ארוכה ומפורטת והיא מגוללת השתלשלות האירועים במהלך כל התקופה, בכל הקשור למניעת טלפונים מהעותר. ההחלטה האחרונה שנתקבלה בנושא זה היא החלטת נציבת שירות בתי הסוהר המתייחסת למניעת טלפונים לתקופה שבין ה-5.5.17 ועד ל-4.6.17.

יודגש כי ההחלטה היא להמשיך ולמנוע מהאסיר שימוש בקשר טלפוני עם כלל הגורמים, למעט שיחות טלפון לעורכי דינו. נכתב בהחלטה כי נשקלה העובדה שמדובר בהארכה מתמשכת של המניעה הטלפונית, וזאת בהיעדר חלופה אחרת.

3. העותר מרצה כיום מאסר של 34 חודשים (ת"פ 28274-02-15 ) שמניינם מיום 30.10.16 וזאת,בגין עבירות מרמה. ב4.12.16 הוגש נגד העותר כתב אישום נוסף (ת"פ 6918-12-16 להלן: התיק החדש ), גם הוא בעבירות מרמה, שביצע על פי הנטען בעת מאסרו עובר ל-30.10.16. העותר נעצר עד תום ההליכים בתיק זה, והסטטוס שלו כיום הוא אסיר ועציר.

4. נטען בעתירה ובדיון בפניי כי כל החלטות המניעה לשימוש בטלפון שניתנו במהלך כל התקופה נסמכות כל אחת על קודמתה, למרות שבפועל לא נתקבל מידע חדש בעניינו של העותר. ב"כ העותר טען כי מדובר בעבירות ישנות, ומשלא נתקבל מידע חדש, המצביע על חשש לביצוע עבירות נוספות, תוך שימוש בטלפון ציבורי בבית הכלא, הרי שהחלטת המניעה לשימוש בטלפון הינה בלתי סבירה.

5. במהלך הדיון הודיע ב"כ העותר, כי הוא מבקש לצמצם את היקפה של העתירה באופן שתתייחס להחלטה האחרונה של הנציבות בכל הנוגע למניעת טלפונים עם בני משפחה.
נטען כי כתב האישום לא מייחס לעותר ביצוע בירות באמצעות בני משפחה ובני המשפחה אינם חשודים בעבירה כלשהיא.
הראייה לכך שההורים ושלושת אחיו מבקרים אותו באופן קבוע בכלא ללמדנו שהם אינם מעורבים במעשיו.

6. ב"כ המשיבים התנגדה לקבלת העתירה גם במתכונתה המצומצמת. היא הפנתה לאישום ה-13 בכתב האישום החדש, וטענה כי ניתן ללמוד ממנו על מעורבות של בני המשפחה. לפיכך, בנסיבות אלה, לשיטתה, החלטת הנציבה סבירה ואין מקום להתערבות בית המשפט.

7. בהסכמת ב"כ העותר הוצגו לעיוני פרטי המידע החסוי.

8. הפקנ"צ הרלוונטי לענייננו הוא 04.36.00 שכותרתו "קשר טלפוני של אסירים". סעיף 1(א) מורה "על מנת לסייע לאסיר לשמור על קשריו עם בני משפחתו, תינתן לו אפשרות להתקשר אליהם באמצעות טלפון ציבורי המותקן בבית הסוהר".
סעיף 1(ב) מורה כי הקשר הטלפוני מהווה טובת הנאה. בהמשך, מורה סעיף 6 כי הגורם המוסמך יכול לשלול לחלוטין קשר טלפוני מהאסיר, אף אם תפקודו בבית הסוהר תקין, לאור מידע בטחוני ומודיעיני. הסעיף קובע מה הם פרקי הזמן שניתן לשלול טובת הנאה זו, והגורמים המוסמכים לעשות כן.

9. אין חולק כי הנציבה הייתה רשאית למנוע מהעותר קשר טלפוני, וההחלטה כאמור נתונה לסמכותה. עם זאת, החלטה בדבר שלילת טובות הנאה, לרבות קשר טלפוני, כפופה לכללי הביקורת השיפוטית ובכלל זה מבחן הסבירות ומבחן המידתיות. בית המשפט מצווה לבחון האם נבחן כהלכה האיזון הראוי בין הפגיעה בזכותו של העותר לבין התכלית שלשמה ננקט הצעד האמור ועד כמה ההחלטה לנהוג כך סבירה ומידתית בנסיבות העניין.

10. המשיב מנע מהעותר קשר טלפוני כלפי קולי עלמא, למעט עורכי דינו. האיסור הנ"ל נמשך כבר -כשנתיים, לרבות האיסור ליצור קשר טלפוני גם עם אלה שהותר להם לבקרו – הוריו ואחיו. בפועל הם מבקרים אותו באופן קבוע.

11. אכן, כתב האישום החדש מתעד מעשים ואירועים, שבוצעו, על פי הנטען, תוך שימוש בטלפון בעת שהעותר כלוא ומתוך כותלי הכלא. גם העבירות בגינן הוא מרצה היום מאסר, בוצעו שהיה כלוא ומתוך בית הכלא. אולם, לא מצאתי באף לא אחד מהמידעים המודיעניים מעורבות של בני משפחתו, וכך גם בכתב האישום החדש. אישום מספר 13 עליו סמכה ב"כ המשיב, לא מייחס לבני משפחתו מעורבות בביצוע עבירות, ואין בו כדי להצדיק את החלטת הנציבה לגבי האיסור הטלפוני עם המשפחה. זאת ועוד, העובדה שהם מורשים לבקרו בכלא, אינה עולה בקנה אחד עם ההחלטה לאסור עליו לשוחח איתם טלפונית.

12. אשר על כן, הגעתי למסקנה כי ההחלטה למנוע מהעותר קשר טלפוני עם בני משפחתו הינה חסרת בסיס ובלתי סבירה. לפיכך, אני מתירה שיחות טלפוניות של העותר עם הוריו ואחיו.
הפקודה מתירה למשיב להאזין לשיחותיו של העותר, ואם יעלה חשש במהלך השיחה, כי העותר מנצל שיחות אלה למטרות שליליות, בסמכותו של הסוהר לנתק את השיחה שבין הצדדים.

העותר אינו מנוע לשוחח עם עורכי די נו. יובהר,ועל מנת למנוע חילוקי דעות, הגורמים האחראיים בכלא, יאפשרו את שיחותיו של העותר עם עורכי דינו, בהתאם לרשימה שתימסר מראש. הרשימה תכלול את שמות עורכי הדין המייצגים את העותר בכל ההליכים שלו, בציון מספרי הטלפון הניידים האישיים שלהם.

ההחלטה תישלח לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדיאל קורליאונה -וינר
נתבע: שרות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: